Tag: accommodatiebeleid

Uitbreiding Alverman definitief van start

Na ruim 7 jaar van overleg en ontwerpen is de kogel eindelijk door de kerk: de uitbreiding van sportpark Alverman met een grote zaal voor binnensport, sociaal-culturele activiteiten en bijbehorende ruimtes gaat definitief door. In maart 2020 heeft de gemeenteraad van Bergen een bijdrage toegezegd. Naast een verwachte opbrengst van provincie Limburg, diverse fondsen en…

4e dorpsavond Afferden Samen Beter, nog veel onduidelijkheid

Niet alle stoelen waren donderdagavond 17 september bezet tijdens de vierde dorpsavond van Afferden Samen Beter in gemeenschapshuis Iedershuus in Afferden. Op deze avond werden de bezoekers bijgepraat over de actuele stand van zaken rond de uitbreiding van sportaccommodatie De Alverman, de komst van een multifunctioneel gezondheidscentrum op locatie Iedershuus en de voortgang in de…

Raad Bergen unaniem akkoord met bijdrage plan Alverman 2.0

De gemeenteraad van Bergen is afgelopen dinsdagavond 10 maart unaniem akkoord gegaan met een gemeentelijke bijdrage van 595.000 euro voor plan Alverman 2.0. Op donderdag 26 maart krijgt Alverman 2.0 podium tijdens de vierde Dorpsavond van Afferden Samen Beter in Iedershuus en wordt een presentatie gegeven over de plannen en de aanpak. Inloopavond vanaf 19.15…

Bergens college steunt uitbreiding De Alverman met bijna 6 ton

Het Bergens college is het begin van 2020 voortvarend gestart door de gemeenteraad voor te stellen 595.000 euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het clubgebouw op sportpark De Alverman in Afferden. Daar moet een 200 m2 grote duurzame en multifunctionele zaal verschijnen ter vervanging van de gymzaal en verenigingsgebouw Iedershuus…

Nieuws van Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA)

Op 13 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin is aangegeven dat de gemeente de doorontwikkeling van de Alverman naar een Multi Functioneel Centrum ondersteunt en aan deze realisatie financieel zal bijdragen. Hierna is de WAA aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de plannen: Twee hallenbouwers zijn gevraagd om een…

Stand van zaken plannen uitbreiding Alverman

Oproep aan alle betrokken verenigingen voor deelname in projectgroep Twee hallenbouwers hebben een prijsopgave afgegeven aan de werkgroep accommodaties Afferden [WAA] en daarbij hun idee gepresenteerd hoe de Alverman uit te breiden volgens het concept-ontwerp van de architect Stan Olieslagers. Hierin is rekening gehouden met de wensen, die destijds door de Plan-van-Eisengroep zijn geformuleerd en…

Nieuws van de dorpsraad

Vanaf het begin (ongeveer 5 jaar geleden) hebben de meeste leden van de Dorpsraad zich ingezet voor het accommodatiebeleid Afferden. De afgelopen tijd merken we echter dat de activiteiten van de Dorpsraad en die rondom het accommodatiebeleid sterk door elkaar lopen. Dat is voor ons zelf, laat staan voor een buitenstaander, steeds moeilijker uit elkaar…

Reactie dorpsraad op besluit “groen licht voor plan Alverman”

Lees hieronder de reactie van de dorpsraad n.a.v. het besluit van de coalitie in de gemeenteraad om groen licht te geven voor plan Alverman:   We willen diegenen bedanken die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen. Ongeveer 400 handtekeningen zijn er opgehaald. Helaas hadden we geen gelegenheid meer om alle formulieren in…

Plan de Langstraat

  Plan de Langstraat: Omvat het verenigen van activiteiten/functionaliteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie, café- en restaurantbehoefte, muziek- en theateraanbod en clusteren van kennis bevorderende workshops. Een toeristisch vertrekpunt geplaatst in een historisch context waarin Afferden en haar toeristen duurzaam en gericht op toekomstige generaties, centraal gelegen in het dorp en gericht op innovatie en…

Bergen voor mfc Alverman Afferden

Het nieuwe multifunctionele centrum van Afferden komt bij sportpark De Alverman. De gemeenteraad van Bergen heeft dit dinsdagavond 13 november 2018 besloten. De dorpsraad van Afferden heeft tot op het laatste moment geprobeerd de gemeenteraad af te houden van een beslissing. Voorzitter René Aengenend overhandigde de gemeenteraad dinsdagavond nog 354 handtekeningen van Afferdenaren die het…