Berichtenarchief accommodatiebeleid

CDA is bereid te investeren in plan Alverman

Onlangs vroegen de diverse plannenmakers in Afferden de Bergense politiek haar oordeel over de toekomstige multifunctionele accommodatie in Afferden op te schorten. De gemeente besloot daarop de vergadering van de commissie Samenleving over dit onderwerp te annuleren.  Inmiddels is duidelijk…

Vergadering van de commissie Samenleving gaat niet door

De voor vanavond (dinsdag 18-09-2018) geplande vergadering van de commissie Samenleving gaat niet door. Op de agenda stond het onderwerp ‘Accommodaties Afferden’. De initiatiefnemers van de diverse ingediende plannen hebben uitstel gevraagd, zij willen nagaan of ze met één voorstel…

CDA gaat gesprek aan met plannenmakers MFC Afferden

Op 18 september spreekt de commissie Samenleving over de plannen voor een toekomstige multifunctionele accommodatie in Afferden. Het college heeft de commissie voorzien van informatie over de drie plannen, een blik van buiten door een adviesbureau en financiële informatie. Het…

College laat locatiekeuze accommodatie Afferden aan de raad

Het college van B&W van de gemeente Bergen heeft geen beslissing genomen inzake het ‘hoofdpijndossier’ over de locatie van de dorpsaccommodatie in Afferden en laat dit over aan de gemeenteraad, die op advies van de commissie Samenleving een keuze zal moeten maken. Deze commissie vergadert op dinsdag 18 september om 19.30 uur in de raadzaal van de gemeente en zal in een openbare zitting het dossier bespreken en de raad adviseren. De ambtenaren die de ingebrachte plannen bestudeerd hebben, neigen naar de eenvoudige variant van het Alverman-voorstel (kosten € 720.000) en de verwachting is dan ook dat de commissie dit zal overnemen.

Klik hier voor het volledige collegerapport keuze accommodatie Afferden

Bron: Maasduinencentraal.nl