Tag: alverman

‘Offere Mien Offere’ werkt aan toekomstbestendige gemeenschap

Sinds enkele maanden is in Offere de werkgroep met de naam ‘Offere Mien Offere’ actief. Deze werkgroep wil mensen, verenigingen en organisaties met elkaar verbinden voor een leefbaar en toekomstbestendig Offere. Gemeenschapshuis Iedershuus is onlangs verdwenen voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. Bij de Alverman wordt gestaag gewerkt aan de uitbreiding van deze sportaccommodatie.…

Uitbreiding Alverman definitief van start

Na ruim 7 jaar van overleg en ontwerpen is de kogel eindelijk door de kerk: de uitbreiding van sportpark Alverman met een grote zaal voor binnensport, sociaal-culturele activiteiten en bijbehorende ruimtes gaat definitief door. In maart 2020 heeft de gemeenteraad van Bergen een bijdrage toegezegd. Naast een verwachte opbrengst van provincie Limburg, diverse fondsen en…

4e dorpsavond Afferden Samen Beter, nog veel onduidelijkheid

Niet alle stoelen waren donderdagavond 17 september bezet tijdens de vierde dorpsavond van Afferden Samen Beter in gemeenschapshuis Iedershuus in Afferden. Op deze avond werden de bezoekers bijgepraat over de actuele stand van zaken rond de uitbreiding van sportaccommodatie De Alverman, de komst van een multifunctioneel gezondheidscentrum op locatie Iedershuus en de voortgang in de…

Raad Bergen unaniem akkoord met bijdrage plan Alverman 2.0

De gemeenteraad van Bergen is afgelopen dinsdagavond 10 maart unaniem akkoord gegaan met een gemeentelijke bijdrage van 595.000 euro voor plan Alverman 2.0. Op donderdag 26 maart krijgt Alverman 2.0 podium tijdens de vierde Dorpsavond van Afferden Samen Beter in Iedershuus en wordt een presentatie gegeven over de plannen en de aanpak. Inloopavond vanaf 19.15…

Bergens college steunt uitbreiding De Alverman met bijna 6 ton

Het Bergens college is het begin van 2020 voortvarend gestart door de gemeenteraad voor te stellen 595.000 euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het clubgebouw op sportpark De Alverman in Afferden. Daar moet een 200 m2 grote duurzame en multifunctionele zaal verschijnen ter vervanging van de gymzaal en verenigingsgebouw Iedershuus…

Nieuws van Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA)

Op 13 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin is aangegeven dat de gemeente de doorontwikkeling van de Alverman naar een Multi Functioneel Centrum ondersteunt en aan deze realisatie financieel zal bijdragen. Hierna is de WAA aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de plannen: Twee hallenbouwers zijn gevraagd om een…

Stand van zaken plannen uitbreiding Alverman

Oproep aan alle betrokken verenigingen voor deelname in projectgroep Twee hallenbouwers hebben een prijsopgave afgegeven aan de werkgroep accommodaties Afferden [WAA] en daarbij hun idee gepresenteerd hoe de Alverman uit te breiden volgens het concept-ontwerp van de architect Stan Olieslagers. Hierin is rekening gehouden met de wensen, die destijds door de Plan-van-Eisengroep zijn geformuleerd en…

Ingezonden mail over het accommodatiebeleid in Afferden

Beste mensen,

Op persoonlijke titel breng ik graag het volgende bij jullie onder de aandacht. Ik zit niet te wachten op reacties op dit schrijven, ik heb meer behoefte aan actie.


Waar wachten we nog op?
Inmiddels is het alweer een jaar geleden (19-04-2017) dat er in Iedershuus in Afferden een informatie-avond is geweest over het accommodatie-beleid in ons dorp. Destijds werden de plannen door WAA (Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden) na jaren van inventariseren, voorbereiden en overleggen, gepresenteerd. Het A-team, onder leiding van de Dorpsraad, heeft op die avond aangegeven alternatieve plannen uit te gaan werken. Een ander deel van de dorpsbewoners heeft, via het ‘Andere geluid‘, laten weten dat er ook voldoende steun is voor de plannen van de WAA.

We zijn een jaar verder. Er had naar mijn mening al van alles gebeurd kunnen zijn, maar ik krijg het gevoel dat ik als dorpsbewoner aan het lijntje wordt gehouden. Ik weet alleen niet aan welk lijntje en ik weet ook niet door wie.

In het belang van ons dorp moeten we verder, dus waar wachten we dan op?

  • Op de gemeentepolitiek, die nu de verkiezingen achter de rug zijn, wacht op een voorstel vanuit het dorp, of op een geschikt moment om berekeningen kenbaar te maken?
  • Op de alternatieve plannen van het A-team, of wachten die op doorrekening van de cijfers?
  • Op het ‘Andere geluid’, of wachten die op nieuwe voorstellen?
  • Op de WAA, of wachten die op alternatieven van het A team?

Ik weet wel waar ik op wacht.

Ik wacht op mensen die in het dorpsbelang, toekomstbestendige beslissingen durven te nemen, die vooruit kijken, die eigenbelang ondergeschikt maken aan dorpsbelang, die realiteitszin tonen en die zorgen dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren.

Laat iedereen die zich door dit schrijven aangesproken voelt, nu maar in actie komen. Van mij mag het.

Actie drukt prioriteiten uit. (Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869 – 1948)

 

Met vriendelijke groet,

Mat Custers

Voortgang plannen toekomst accommodaties Afferden

Eind september heeft het A-team van de Dorpsraad Afferden hun alternatieve plan gepresenteerd aan de Werkgroep Accommodatie beleid Afferden (WAA). In dit alternatief blijven gymzaal en Iedershuus bestaan en worden ze gedeeltelijk verbouwd.

Vorige week heeft de gemeente Bergen het alternatieve plan van de Dorpsraad en Plan Alverman (uitbreiding Alverman met multifunctionele zaal; “alles-onder-1-dak”) van de WAA ontvangen.

Zoals afgesproken zullen beide plannen nu doorgerekend worden wat betreft bouwkosten en exploitatiekosten door een onafhankelijke externe deskundige.

Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden houdt U op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.