Ruilverkaveling

In de jaren 60 van de vorige eeuw wordt in de gemeente Bergen het besluit genomen tot...

Lees verder