dijken

Bericht van Dorpsraad: Dijken en insecten

Blij verrast te vernemen dat het Waterschap besloten heeft het dijkvlak langs de Rijksweg in te zaaien met een kruidenmengsel. Jarenlang heb ik als vertegenwoordiger van de Dorpsraad en Staatsbosbeheer hierover meerdere discussies gevoerd waarin het Waterschap steeds weer aangaf dat het beleid was dat de nieuwe dijken alleen maar ingezaaid werden met een speciaal…

Dijk bij Afferden krijgt structuur

Waterschap Limburg heeft bij de dijk bij Afferden zogenaamde structuurmatten laten plaatsen in de dijk. Ter hoogte van het dorp vormt de N271 de beschermer tegen de Maas als die buiten zijn oevers treedt. Deze dijk was wel op hoogte, maar bestaat uit zand en is daardoor niet stabiel genoeg. De eikenbomen aan beide zijden…

Video: Camping Klein Canada over de dijk(versterking)

Camping Klein Canada in Afferden ligt direct aan een dijk, waarover de N271 is aangelegd. Dat de dijk langs Camping Klein Canada aangepakt moest worden, was duidelijk. Maar campingeigenaar Sjors Winkelmolen was niet blij met het feit dat het groen langs de dijk zou verdwijnen. Hierdoor zouden zijn gasten direct op de N271 kijken. Samen…

lnloopavond dijkversterking Maaswerken bij Afferden

dijkVoor de laatste ontwikkelingen inzake de dijkversterking bij Afferden en voor het inzien van de plannen en tekeningen organiseert het waterschap aanstaande woensdag 26 juli een inloopavond in ledershuus van 19.00 tot 20.30 uur. U bent van harte welkom en kunt vrijblijvend binnenlopen.

De aannemer zal die avond ook aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Waterschap pakt Maasdijk ter hoogte van Afferden aan

Waterschap Peel en Maasvallei gaat in 2017 en 2018 de Maasdijk ter hoogte van Afferden verbreden en verhogen. De huidige dijk biedt nu bescherming tegen overstroming van een keer in de 50 jaar. Na de versterkingsoperatie wordt dat een keer in de 250 jaar. Bij een aantal bewoners loopt de dijk door hun achtertuin. Het Waterschap heeft met hen contact hierover.

Bij Hengeland wil het Waterschap de huidige half verharde weg die achter hotel De Papenberg en tuincentrum Verheijen loopt vervangen door een nieuwe dijk van klei. De nieuwe weg die daarbovenop komt, ligt 30 centimeter tot 1 meter hoger.

Ter hoogte van de dorp vormt de N271 de beschermer tegen de Maas als die buiten zijn oevers treedt. Deze dijk is wel op hoogte maar bestaat uit zand en is daardoor volgens het Waterschap niet stabiel genoeg. Door de talud te verflauwen en te voorzien van structuurmatten, wordt de dijk steviger en stabieler gemaakt. Daarvoor moet wel eerst de bestaande beplanting verdwijnen. De eikenbomen aan beide zijden van de Rijksweg blijven, tegen de wil van het Waterschap staan. Zo heeft de Provincie Limburg in het kader van de landschapsvisie Mooi Maasland bepaald. Het liefst ziet het Waterschap geen enkele boom op of langs een dijk staan omdat een omvallende boom een dijk ernstig kan verzwakken. Het Waterschap heeft wel bij de provincie kunnen bedingen dat de Rijkswegbomen in topconditie moeten zijn en dat de provincie elk jaar de bomen keurt. Verder wil het Waterschap binnen 5,5 meter van een dijk geen beplanting hebben die hoger is dan 5 meter. Bij een aantal bewoners uit Afferden ligt een deel van de dijk in hun achtertuin. Dit betekent dat in een aantal tuinen bomen gekapt en planten verwijderd moeten worden. Bewoners die hiermee te maken krijgen zijn al enige tijd met elkaar in overleg.

In juni 2016 neemt het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei een besluit over de plannen voor de dijkversterking. Hierna ligt het plan 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun mening geven over het plan door binnen die 6 weken een ‘zienswijze’ in te dienen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassingen in het plan. Daarna wordt het projectplan definitief vastgesteld.

Bron: Frans Thonen

Dijkversterking bij Veerweg richting pont

dijkversterking-veerweg-2015Terwijl de provincie de N271 bij Afferden reconstrueert voert zij voor waterschap Peel en Maasvallei een stukje dijkversterking uit. Het waterschap voert op dezelfde plaats over een aantal jaren een dijkversterkingsproject uit. Daarvoor zou het nodig zijn de nieuwe weg weer open te breken. Dit zou extra kosten met zich meebrengen en onnodig overlast veroorzaken voor de omgeving. De provincie voert daarom nu al de werkzaamheden voor ons uit. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende overheden.

Bron: Waterschap Peel en Maasvallei