Tag Archive for dorpsgezichten

Winkel van Crommentuyn 1969

Vanaf de jaren ´50 van de vorige eeuw worden kruidenierswinkels geleidelijk omgevormd tot supermarkten. Klanten worden niet meer persoonlijk aan de toonbank geholpen, maar het wordt zelfbediening. Zo ook de winkel van Crommentuyn aan de Dorpsstraat. De supermarkt heet Centra, een winkelformule die vanaf 1980 wordt vervangen door C1000. De foto is uit 1969.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Vanaf de jaren ´50 van de vorige eeuw worden kruidenierswinkels geleidelijk omgevormd tot supermarkten. Klanten worden niet meer persoonlijk aan de toonbank geholpen, maar het wordt zelfbediening. Zo ook de winkel van Crommentuyn aan de Dorpsstraat. De supermarkt heet Centra, een winkelformule die vanaf 1980 wordt vervangen door C1000. De foto is uit 1969.
... Lees verderMinder

Mochten we altijd iets lekkers uit de automaat halen die daar aan de muur hing als we bij opa en oma waren

1 jaar geleden
Avatar

ja daar heb ik ook veel boodschappen gehaald ,was altijd druk ,jammer dat deze winkel er niet meer is .

2 jaar geleden
Avatar

Oo da ware nog ns leuke tijde....

9 maanden geleden
Avatar

Gen lekkere mik als van crommentuyn

3 jaar geleden
Avatar

Ik ben opzoek naar foto,s van de 2 onder één kap Dorpsstraat 86. Kan iemand mij daar aan helpen?

3 jaar geleden
Avatar

Ik moet even wat recht zetten...José is de jongste dochter van Vic..Joost had geen kinderen...sorry

3 jaar geleden
Avatar

Je kunt er nog steeds geld brengen...

3 jaar geleden
Avatar

Wij hebben vroeger deeg gemaakt en die nam Joost dan mee en bakte er brood van. Dat was pas een bakker.

3 jaar geleden
Avatar

He kijk Roel Drissen... das ons huis!! :-) ;-)

3 jaar geleden
Avatar

Joos en Nellie, allebei altijd goeie zin!! Zoveel boodschappen gehaald daar.

3 jaar geleden
Avatar

Ja daar heb ook ik veel boodschappen gehaald.

3 jaar geleden
Avatar

Ook ik deed daar mijn boodschapjes

3 jaar geleden
Avatar

Jammer dat dit soort winkels langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnen.

3 jaar geleden
Avatar

Die goede ouwe tijd,

3 jaar geleden
Avatar

Ja, Joos kwam zelfs bij ons in de Lakei !

3 jaar geleden
Avatar

Ik weet ok nog dat oma crommetuyn in de winkel mit hielp was un echt familie bedrief

3 jaar geleden   ·  1
Avatar

Ik weet het ook nog goed dat die winkel er was..wij gingen altijd naar de andere Joos, dat was korterbij haha. Maar ik werk nou samen met Jose, de jongste dochter van Joost bij de slager in Well!!

3 jaar geleden   ·  1

1 reactie

Avatar

wat heb ik daar vaak boodschappen moeten halen......en joos maar zeggen...25 cent..75 cent...1 gulden 10...bij alles zei hij de prijs.....mooie herinnering

3 jaar geleden   ·  3
Avatar

zo ken ik het nog , joos kwam ok an huus de boodschappen brengen als hij binnenkwam met zijn mand onder de arm riep hij altijd... volk.

3 jaar geleden   ·  4
Avatar

Mooie herinneringen

3 jaar geleden
Avatar

Veel boodschappen gehaald bij joost

3 jaar geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Vergezicht vanaf dak van kerk 1958

Een vergezicht vanaf het dak van de kerk in noordelijke richting. Deze foto is gemaakt in 1958, waarschijnlijk vanuit het angelustorentje boven het middenschip. In dit jaar is de nieuwe kerk voltooid. 
Rechts op de foto de boerderij van Jaap Maas. In het midden van de foto achter de schuur van boer Driessen lag vroeger het voetbalveld.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Een vergezicht vanaf het dak van de kerk in noordelijke richting. Deze foto is gemaakt in 1958, waarschijnlijk vanuit het angelustorentje boven het middenschip. In dit jaar is de nieuwe kerk voltooid.
Rechts op de foto de boerderij van Jaap Maas. In het midden van de foto achter de schuur van boer Driessen lag vroeger het voetbalveld.
... Lees verderMinder

volgens mij lag het voetbalveld altijd al achter het huis van Al Wijers in de achter de Julianastraat!

2 jaar geleden   ·  1
Avatar

Volgens mij lag het voetbalveld achter het huis van Klem Jansen en bij het huis van Teike Holtmeulen

2 jaar geleden
Avatar

Leuk stien,dat was je eigen Vroeger!!!! Gr.

3 jaar geleden
Avatar

Kijk Bart....ons eerste huisje staat er ook op.

2 jaar geleden   ·  1
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

De Eerste Wereldoorlog 1914 – 1918

mobilisatie afferden
De foto is genomen ter hoogte van de huidige cafetaria in de Dorpsstraat.
Foto: collectie Jacques van Dijck Heijen

Het is precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De eerste grote moderne oorlog met alle verschrikkingen van dien. Omdat Nederland neutraal was, bleven in ieder geval de gruwelijkheden ervan de bevolking bespaard. De oorlog had echter wel een algemene mobilisatie (afgekondigd op 1 augustus 1914) en een versterkte grensbewaking tot gevolg.

Voor Afferden en omgeving betekende de nabijheid van de grens enerzijds de aanwezigheid van veel militairen, zoals we op een aantal ansichtkaarten uit die tijd zien. Anderzijds bood de grens veel mogelijkheden tot (illegale) handel. In Duitsland was grote behoefte aan levensmiddelen. En ondanks dat de grensbewaking flink werd opgevoerd, werd op grote schaal smokkel bedreven. De handel betrof boter, meel, rundvee en vooral paarden. In materieel opzicht is de periode 1914-1918 voor de bevolking dan ook niet zo’n slechte tijd geweest. In de verslagen van de gemeente over die periode is met betrekking tot het armwezen dan ook opgetekend: “Het aantal bedeelden is verminderd doordat er meer verdiend werd onder de behoeftige klasse.”

De oorlog had ook invloed op de Afferdse dorpsgemeenschap en in het oude notulenboek van de fanfare zien we dat er een onderbreking van ongeveer 3 jaar was. De oorlog is nog lang niet ten einde, maar op zondag 7 juli 1917 wordt een poging gedaan de activiteiten te hervatten:

“Omstreeks zes uur opent de voorzitter de vergadering en spreekt het, alhoewel kleine aantal aanwezige een hartelijk welkom toe. Daarna spreekt de voorzitter enkele woorden over de toestand waarin onze fanfare zich thans, na ongeveer drie jaren mobilisatie, waardoor een groot aantal leden dientengevolge in militairen dienst moest, zich bevindt.
Daar de meeste dezer leden thans weer met onbepaald klein verlof zijn, acht de voorzitter het oogenblik gekomen om de belangen der fanfare met ijver te behartigen. Want, zegt spreker, zooals het verreweg de meeste verenigingen is gegaan is, zoo is het ook met onze fanfare gegaan, namelijk gedeeltelijk in verval geraakt.
De voorzitter hoopt dat door flinke samenwerking der leden, de vereniging weer spoedig op haar standpunt van voor de mobilisatie zal zijn teruggebracht.
Daarna worden de notulen der vergadering van zondag 14 juni 1914 voorgelezen, welke worden goedgekeurd.”

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Heijmanspark en speeltuin 1984

Het Heijmanspark vanaf de Kapelstraat in 1984 toen de Stayerhof en de Afferdse Heide nog geen nieuwe bebouwing kende.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Het Heijmanspark vanaf de Kapelstraat in 1984 toen de Stayerhof en de Afferdse Heide nog geen nieuwe bebouwing kende.
... Lees verderMinder

Maar gevaarlijk was de tractor wel, mijn zoon heeft daar zijn arm gebroken toen we bij oma op bezoek waren.

2 jaar geleden
Avatar

Waar zijn die mooie klimtoestellen toch gebleven? En zo'n oude tractor is ook wel leuk...

4 jaar geleden   ·  1
Avatar

Nog eerder stond er een hele grote ijzeren glijbaan bij geloof ik...of was dat later dan 1984...? Maar idd wel altijd leuk gespeeld...er was ook nog een bmx fiets crossbaan naast waar nu de huidige speeltuin is.

2 jaar geleden   ·  1

1 reactie

Avatar

er stond rechts ook nog een goaltje toch?

4 jaar geleden
Avatar

Moj wa

4 jaar geleden
Avatar

Zo ken ik het nog wel.

1 jaar geleden
Avatar

Heb daar vroeger ook veel gespeeld

2 jaar geleden   ·  3
Avatar

Veel gespeelt vroeger. Vooral met die tracktor.

2 jaar geleden   ·  1
Avatar

Joris Van Duijnhoven

2 jaar geleden
Avatar

Yep

4 jaar geleden
Avatar

Tractor was toen gesponsord door de Knikkerclub meen ik me te herinneren

2 jaar geleden
Avatar

Links op de foto zie je nog een stukje van de visvijver

2 jaar geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Rijksweg

Rijksweg

Een oude ansicht van net voor de Tweede Wereldoorlog vanaf de nieuwe rijksweg.
Voor 1936 heette de Dorpsstraat de Rijksweg. Als je oude berichten leest, lijken er meerdere redenen voor de aanleg van de rijksweg om Afferden te zijn geweest. Na het hoogwater in 1926 werd de noodzaak van een dijk ter bescherming van Afferden weer eens onderstreept. Het toenemende verkeer door de Dorpsstraat waar ook nog de tramlijn liep, zorgde voor gevaarlijke situaties. De huidige economische crisis wordt weleens vergeleken met de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. De enorme werkloosheid had in die tijd echter veel ernstigere maatschappelijke problemen met grote armoede tot gevolg. Om het grote leger werklozen actief te houden en een karig loon te bieden, werden in het kader van werkverschaffing projecten gerealiseerd. Een van die projecten was destijds de aanleg van de nieuwe rijksweg. 

In oktober 1934 wordt in de krant gemeld dat onder toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij ca. 150 werklozen ruim een jaar werk zal worden verschaft.

Eind 1936 is de weg gereed en ook de tramlijn volgt de nieuwe weg. In december 1936 staat in de krant: “Nog enkele dagen en het geheele verkeer zal zijn omgelegd, wat een groote stilte in ons dorp met zich zal brengen”.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Rijksweg

Een oude ansicht van net voor de Tweede Wereldoorlog vanaf de nieuwe rijksweg.
Voor 1936 heette de Dorpsstraat de Rijksweg. Als je oude berichten leest, lijken er meerdere redenen voor de aanleg van de rijksweg om Afferden te zijn geweest. Na het hoogwater in 1926 werd de noodzaak van een dijk ter bescherming van Afferden weer eens onderstreept. Het toenemende verkeer door de Dorpsstraat waar ook nog de tramlijn liep, zorgde voor gevaarlijke situaties. De huidige economische crisis wordt weleens vergeleken met de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. De enorme werkloosheid had in die tijd echter veel ernstigere maatschappelijke problemen met grote armoede tot gevolg. Om het grote leger werklozen actief te houden en een karig loon te bieden, werden in het kader van werkverschaffing projecten gerealiseerd. Een van die projecten was destijds de aanleg van de nieuwe rijksweg.

In oktober 1934 wordt in de krant gemeld dat onder toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij ca. 150 werklozen ruim een jaar werk zal worden verschaft.

Eind 1936 is de weg gereed en ook de tramlijn volgt de nieuwe weg. In december 1936 staat in de krant: “Nog enkele dagen en het geheele verkeer zal zijn omgelegd, wat een groote stilte in ons dorp met zich zal brengen”.
... Lees verderMinder

mooi om terug te zien Afferden LB

3 jaar geleden
Avatar

links op de voorgrond het huis waar de fam;Bos woonde volgens mij

2 jaar geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Bevrijding Afferden 1945

Bevrijding 69 jaar geleden 

De inwoners van Afferden bevinden zich op 5 mei 1945 nog op hun evacuatieadressen in het noorden van Nederland. 

Het verlaten dorp biedt een treurige aanblik. De verwoestingen zijn immens. Een groot deel van de woningen is zwaar beschadigd of zelfs onbewoonbaar. Er is een grote hoeveelheid gevaarlijke munitie, vooral langs de Rijksweg, achtergebleven, het gebied is bezaaid met mijnen en er is op grote schaal geplunderd. 
Het vertrouwde gezicht van het dorp met de kerk, het kasteel, de molen en de steenfabriek is verwoest.

Als heel Nederland is bevrijd, keert de bevolking huiswaarts en moet proberen met zeer beperkte middelen de draad weer op te pakken. Er is gebrek aan alles en door allerlei hulpacties wordt de grootste nood gelenigd. De eerste tijd moet worden volstaan met noodwoningen, een noodschool en een noodkerk. 
De wederopbouw, vooral in de vorm van nieuwe woningen, komt pas in 1946 goed op gang.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Bevrijding 69 jaar geleden

De inwoners van Afferden bevinden zich op 5 mei 1945 nog op hun evacuatieadressen in het noorden van Nederland.

Het verlaten dorp biedt een treurige aanblik. De verwoestingen zijn immens. Een groot deel van de woningen is zwaar beschadigd of zelfs onbewoonbaar. Er is een grote hoeveelheid gevaarlijke munitie, vooral langs de Rijksweg, achtergebleven, het gebied is bezaaid met mijnen en er is op grote schaal geplunderd.
Het vertrouwde gezicht van het dorp met de kerk, het kasteel, de molen en de steenfabriek is verwoest.

Als heel Nederland is bevrijd, keert de bevolking huiswaarts en moet proberen met zeer beperkte middelen de draad weer op te pakken. Er is gebrek aan alles en door allerlei hulpacties wordt de grootste nood gelenigd. De eerste tijd moet worden volstaan met noodwoningen, een noodschool en een noodkerk.
De wederopbouw, vooral in de vorm van nieuwe woningen, komt pas in 1946 goed op gang.
... Lees verderMinder

Interessant!

4 jaar geleden
Avatar

Van deze foto kan ik mij niets meer herrinneren,ik was toen 5 jaar.

2 jaar geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Onverharde Zwartebergweg

Bij het bericht over de bijeenkomst in maart 1979 staat deze foto. Afferden heeft dan nog een postkantoor en een onverharde Zwartebergweg.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Bij het bericht over de bijeenkomst in maart 1979 staat deze foto. Afferden heeft dan nog een postkantoor en een onverharde Zwartebergweg.
... Lees verderMinder

Wij woonden naast het postkantoor. De 2 onder 1 kap woning. Als de ganzen er waren liepen ook wij weer terug via van ooijen!! Rot beesten waren het!

4 jaar geleden   ·  2
Avatar

Is inderdaad het ganzepedje, liepen wij ook liever niet doorheen!!

4 jaar geleden
Avatar

In de Julianastraat (daar woonde ik) werd de zwartebergweg altijd Neetoorstraat genoemd, een verwijzing naar boer Driesen die de weg niet wilde verharden!

3 jaar geleden
Avatar

Doar liepe vroeger in die periode altied gansen (volgens mej nog van jaap sloofs) en die gingen vur niemand an de kant en als menneke van 12 fietste dan ger um via van oijen.

4 jaar geleden   ·  1
Avatar

der is dus niet veel veranderd

4 jaar geleden
Avatar

Postkantoor van Reiniers (weet niet of dat vroeger ook zo was?) De heg rechts is het huis vroeger van Venbruckx, tegenwoordig van mijn ouders :)

4 jaar geleden   ·  1
Avatar

is dit bij oma???

4 jaar geleden   ·  1

1 reactie

Avatar

wij noemden dat altijd het verkespedje..ik ben daar een keer met de fiets gevallen en Thea Janssen zat bij mij achterop..mijn nieuwe fietsmandje helemaal scheef..ik zal het nooit vergeten

4 jaar geleden
Avatar

Voor het postkantoor spraken we altijd 's ochtends af voor we in groep naar school in Gennep te fietsen....het liefst zo lang mogelijk wachten om te vertrekken en dan zo snel mogelijk fietsen...

4 jaar geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

De meisjesschool aan de Langstraat

Vroeger stond de school aan de Dorpsstraat, het was een gecombineerde jongens- en meisjessschool.

In de jaren twintig van de vorige eeuw bleek vernieuwing en uitbreiding van de huisvesting van de school noodzakelijk. Dit hield mede verband met de invoering van het zevende leerjaar. Een zevende klas was bedoeld om leerlingen op school te houden tijdens de leerplichtige periode. Dit was eigenlijk een verlenging van de lagere school. Het ging hierbij in de meeste gevallen om leerlingen die na het lager onderwijs hun schoolperiode beëindigden en gingen werken. Zodoende is in 1930 de meisjesschool aan de Langstraat gebouwd. Het was een school met vier klassen die later nog is uitgebreid. 

Van 1931 tot 1935 werden twee lokalen ook gebruikt als lagere landbouwschool. Aanvankelijk was dit dus een openbare lagere meisjesschool die onder het gezag viel van de hoofdonderwijzer van de jongensschool. 

De meisjesschool stond links van de inrit naar de school.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Vroeger stond de school aan de Dorpsstraat, het was een gecombineerde jongens- en meisjessschool.

In de jaren twintig van de vorige eeuw bleek vernieuwing en uitbreiding van de huisvesting van de school noodzakelijk. Dit hield mede verband met de invoering van het zevende leerjaar. Een zevende klas was bedoeld om leerlingen op school te houden tijdens de leerplichtige periode. Dit was eigenlijk een verlenging van de lagere school. Het ging hierbij in de meeste gevallen om leerlingen die na het lager onderwijs hun schoolperiode beëindigden en gingen werken. Zodoende is in 1930 de meisjesschool aan de Langstraat gebouwd. Het was een school met vier klassen die later nog is uitgebreid.

Van 1931 tot 1935 werden twee lokalen ook gebruikt als lagere landbouwschool. Aanvankelijk was dit dus een openbare lagere meisjesschool die onder het gezag viel van de hoofdonderwijzer van de jongensschool.

De meisjesschool stond links van de inrit naar de school.
... Lees verderMinder

Ik zat bij jou in de klas Toos de Groot!

3 jaar geleden
Avatar

volgens mij heb ik in het middengedeelte, met de ronde ramen nog op de "bewaarschool"gezeten. Dat moet 1948-1949 zijn geweest.

2 jaar geleden   ·  1
Avatar

Ik heb op deze school gezeten van 1956-1962 Was toen de St. Jozefschool!

3 jaar geleden
Avatar

Volgens mij heb ik hier ook nog een korte tijd op gezeten, voor dat wij naar Venlo verhuisden! In 1951 of 1952.? Leuk, kan ik me nog wel iets van herinneren..

4 jaar geleden   ·  1
Avatar

Op deze school heb ik ook gezeten in de jaren tussen 1955 en 1960.

4 jaar geleden
Avatar

de muur voor school kan ik me nog goed herrinneren

4 jaar geleden
Avatar

welke jaren is deze school in gebruik geweest?

4 jaar geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Foto in de Katholieke Illustratie: dorpsstraat 1925

Deze foto verschijnt in 1925 in de Katholieke Illustratie. 
Dit  is een Nederlands geïllustreerd weekblad voor Katholiek Nederland dat gedurende 101 jaar (1867-1967) een veelgelezen familieblad is. Het bevat veel artikelen over katholieke onderwerpen, zoals heiligenverhalen en katholieke politiek, maar heeft ook aandacht voor cultuur, wetenschap en nieuws.

Na de Tweede Wereldoorlog verliezen de kerken gaandeweg aan invloed en zijn bladen zoals de Katholieke Illustratie niet meer levensvatbaar. Het katholieke karakter van het blad wordt steeds zwakker, totdat het in 1968 opgaat in Nieuwe Revu: God verdwijnt, het bloot verschijnt....

Af en toe staan er fotos van Afferden in dit blad. Naar verluidt is de man met de fiets de bezorger van de Katholieke Illustratie. Het is niet bekend wie er rechts op de foto staat. Waarschijnlijk bewoners uit het huis rechts waar vroeger meerdere gezinnen woonden, nu de meubelzaak in de Dorpsstraat.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Deze foto verschijnt in 1925 in de Katholieke Illustratie.
Dit is een Nederlands geïllustreerd weekblad voor Katholiek Nederland dat gedurende 101 jaar (1867-1967) een veelgelezen familieblad is. Het bevat veel artikelen over katholieke onderwerpen, zoals heiligenverhalen en katholieke politiek, maar heeft ook aandacht voor cultuur, wetenschap en nieuws.

Na de Tweede Wereldoorlog verliezen de kerken gaandeweg aan invloed en zijn bladen zoals de Katholieke Illustratie niet meer levensvatbaar. Het katholieke karakter van het blad wordt steeds zwakker, totdat het in 1968 opgaat in Nieuwe Revu: "God verdwijnt, het bloot verschijnt...".

Af en toe staan er foto's van Afferden in dit blad. Naar verluidt is de man met de fiets de bezorger van de Katholieke Illustratie. Het is niet bekend wie er rechts op de foto staat. Waarschijnlijk bewoners uit het huis rechts waar vroeger meerdere gezinnen woonden, nu de meubelzaak in de Dorpsstraat.
... Lees verderMinder

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Hoogwater 1926

Lange tijd is het dorp Afferden niet beschermd door een winterdijk. Bij hoog water komt het dan wel eens voor dat het water tot in de Dorpsstraat stroomt zoals op deze foto uit 1926 te zien is.
Links op de foto café het Zwaantje (Raijmakers) en het huis rechts is bakkerij Van den Bergh.

Dorpsarchief Afferden added a new photo.

Lange tijd is het dorp Afferden niet beschermd door een winterdijk. Bij hoog water komt het dan wel eens voor dat het water tot in de Dorpsstraat stroomt zoals op deze foto uit 1926 te zien is.
Links op de foto café het Zwaantje (Raijmakers) en het huis rechts is bakkerij Van den Bergh.
... Lees verderMinder

Theyj Kubbus voer met een bootje door het cafe, de opa van Thomas Raijmakers was destijds vier jaar, ongeveer zo oud als Thijmen Raijmakers nu.

4 jaar geleden
Avatar

Heb je dat gezien, die koppies uit het raam bij Raijmakers

4 jaar geleden   ·  1
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail