Tag: dorpsgezichten

Hotel De Sleutels met tramhalte 1916

Een foto uit 1916 met rechts het pand van het vooroorlogse hotel De Sleutels. Het enige nog herkenbare huis is rechts daarachter waar nu de bank gevestigd is. Vroeger was hier de bakkerij en de winkel van Crommentuyn.

Zoals op de foto is te zien was hier de halte van de in 1913 aangelegde tramlijn Nijmegen – Venlo.

Foto: collectie Sjaak van Dijk, Heijen

Plannen voor een nieuwe woonwijk 1981

In de jaren 70 bereikt de uitbreiding van Afferden in oostelijke richting haar grenzen. Er worden plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk ten noorden van de Julianastraat.

Op deze foto uit 1981 zien we dat het terrein waar vroeger het voetbalveld lag, bouwrijp wordt gemaakt. Het destijds traditionele paasvuur heeft hier ook nog plaatsgevonden.

Gezicht op Afferden rond 1910

Een gezicht op Afferden rond 1910 vanaf het winterbed van de Maas met de weilanden van de Heerenwaard.

De foto is gemaakt op de plaats waar vóór 1400 het kasteel “Huis Afferden” was gesitueerd. Volgens in 1913 uitgevoerd onderzoek bestond het complex uit een burcht en een voorburcht omgeven door een gracht. Deze gracht stond in verbinding met de Eckeltse Beek die hier toen stroomde, zoals op de foto te zien is. In die tijd waren de contouren van het kasteel nog in het landschap zichtbaar.

’t Rimpelt tijdens mobilisatie 1914-1918

Tijdens de mobilisatie 1914-1918 zijn van Afferden vele ansichtkaarten gemaakt. Op deze ansicht ’t Rimpelt met rechts de molen, gebouwd in 1886, en links de toenmalige woning van de familie Giepmans.

Op oude landkaarten wordt deze weg aangeduid als ‘Grindweg’, ‘Het Rempeld’, ‘Weg van Afferden naar Goch’.

Wegen zoals deze van Afferden naar de grensovergang Gaesdonck zijn midden 19e eeuw met steun van rijk en provincie aangelegd. De aanleg en verbetering van wegen beperkte zich in die tijd tot het aanbrengen van een kiezellaag. Met een lengte van 8 kilometer was dit het grootste project van het gemeentelijk wegenplan. De weg is in 1859 voltooid.

Zwartebergweg (Neetorenstrutje) onverhard

Vroeger werd de huidige Zwartebergweg in de volksmond ‘het Neetorenstrutje’ genoemd. Dit vanwege een geschil tussen bewoners in de buurt. Het was een vaak modderig pad met links de boerderij van boer Driessen en rechtsachter nog net zichtbaar het huis van Jaap en Nel Maas.

In 1983 besloot de gemeente Bergen de weg te verharden, mede ook omdat aan de linkerzijde de bewoning aan het Alverpad ontstond. Voor de werkzaamheden werd een bedrag van 208.000 gulden beschikbaar gesteld.

Vierluik Afferden rond 1960

Dit vierluik toont beelden van Afferden rond 1960.

Rechtsboven de St. Antoniusschool (jongensschool) gebouwd in 1948 en linksonder de Pius X-school (kleuterschool) uit 1955.

Het woord ‘Genadekapel’ verwijst naar het beeld van Maria in de kapel die ooit een bedevaartsplaats was. Tot ver in de tweede helft van de vorige eeuw werd de kapel door pelgrims uit de omgeving bezocht.

Pastoor Berdenstraat 1957

Een foto uit 1957 van de Pastoor Berdenstraat. De straat is vernoemd naar Willem Berden, pastoor van Afferden van 1907 tot 1934.

Aan de linkerzijde het huis van de familie Gerbecks in aanbouw en rechts de boerderij van de familie Jansen. De huidige huizen aan de linkerkant van de straat zijn begin jaren 60 gebouwd en de huizen aan de andere zijde dateren van begin jaren 70.

Op de achtergrond zien we de inmiddels fraai herstelde kerktoren. De kerk zelf zal pas een jaar later worden voltooid.

Het Gening in 1949

Links op de foto de winkel van Piet Honig. Hij verkocht levensmiddelen, artikelen voor de sportvisserij en zaden. In de jaren 80 is de winkel gesloten en tot woonruimte verbouwd.

Lange tijd stond op de achtergevel het opschrift “Levensmiddelen”, gericht aan de voorbijvarende schippers. Zij moesten vroeger wachten voor de sluis bij Sambeek en konden dan in Afferden boodschappen doen.

Op de achtergrond het gezicht op Afferden met het zustershuis en de oude, door de oorlog zwaar beschadigde kerk.

Nieuwe woonwijk 1956

De Tweede Wereldoorlog bracht grote verwoestingen met zich mee. Ook voor Afferden. Toch betekende de erop volgende wederopbouw enige voorspoed. Door de babyboom van de jaren na de oorlog was er grote behoefte aan woonruimte.

De nieuwe woonwijk, in de volksmond de “Nej Wijk”, ontstond in het gebied achter het kerkhof, nogal ver verwijderd van de eigenlijke dorpskern rond de Dorpsstraat. Vandaar dat de wijk destijds ook wel “Korea” werd genoemd. Dit land was toen in het nieuws, omdat er oorlog was en het was ook ver weg.

Voor de oorlog was het woningbestand van de woningvereniging beperkt, de grote groei ontstond na de oorlog. De eerste woningen in de nieuwe wijk werden begin jaren 50 aan de Wilhelminastraat gebouwd.