Berichtenarchief dorpsstraat

Winkel van Sef Heijligers 1960

Op de plaats waar nu de parkeerplaats van de supermarkt is, stond vroeger deze winkel van Sef Heijligers. Hij was een veelzijdige ondernemer, want afgezien hiervan had hij een café annex zaal, een taxibedrijf, een tankstation en een rijwielhandel.dorpsarchief-winkel-sef-heijligers-1960De foto is rond 1960 gemaakt. In ieder geval vóór midden jaren 60, want er zijn nog geen trottoirs.

Donkere feestdagen voor Afferden

Normaliter brandt de kerstverlichting in de Dorpsstraat in Afferden als een van de eerste in de regio. Echter niet dit jaar. Op een paar brandende kerstversieringen na oogt de ‘Offerse’ winkelstraat ’s avonds vooral donker. Reden de lichtsnoeren in de boompjes zijn in zo’n slechte staat dat ze niet meer te gebruiken zijn.kerst-afferden-2016“En dat betekent dat het dit jaar een stuk donkerder en minder feestelijk is dan in andere jaren”, zegt Ger van den Bergh namens de ondernemers. Hij hoopt wel dat de Dorpsstraat er volgend jaar bij de feestdagen er een stuk gezelliger uit zal zien. Maar dan moet er wel geld komen voor nieuwe feestverlichting. Geld dat niet uit de kas van de ondernemersvereniging uit Afferden komt want door de terugloop van het aantal ondernemers zit daar weinig geld in.

Volgens Ger gloort er wel licht aan de horizon want de nog alleen op papier bestaande Stichting Afferden Promotie (SAP) zou nog 500 euro in kas hebben. “We hebben de toezegging al binnen dat dit geld voor de aanschaf van feestverlichting in de Dorpsstraat gebruikt mag worden. Dat bedrag is echter lang niet voldoende want in totaal is zo’n 1300 tot 1500 euro nodig.”

De hoop is nu gevestigd op Dorpsraad Afferden. Wellicht dat die een oplossing weet voor het resterende bedrag zodat de Dorpsstraat volgend jaar tijdens de feestdagen wel sfeervol verlicht is.

Dit jaar moet de Dorpsstraat het doen met wat er nu brandt en wat de particulieren eventueel aan verlichting zullen ophangen.

Bron: Frans Thonen

Botsing met tram 1930

Ondanks de relatief lage snelheid gebeuren er regelmatig (dodelijke) ongelukken met de tram die van 1913 tot 1937 midden door Afferden rijdt. Zo ook in augustus 1930. Als we de bovenste foto vergelijken met de foto uit de jaren 30, gemaakt ter hoogte van de huidige Schenck van Nijdeggenstraat, zien we dat de schuur op de achtergrond van de boerderij van Driessen is.Dorpsarchief tram ongeluk 1930In de Venlose krant van 25 augustus lezen we dat de bestuurder van de Ford-vrachtauto kippen heeft geladen bij H. Frederix. Bij het oprijden van de rijksweg is deze in botsing gekomen met de tram die hier vlak langs de huizen rijdt waardoor het zicht op de weg beperkt is.

Het artikel besluit met “Het vreeselijke ongeluk bracht groote verslagenheid in het zoo rustige dorp.”

Dorpsstraat eind jaren 30

Een foto van de Dorpsstraat ter hoogte van de huidige Schenck van Nijdeggenstraat.Dorpsarchief dorpsstraat eind jaren 30Terwijl de huizen aan de linkerzijde ook nu nog grotendeels aanwezig zijn, heeft de rechterzijde van de straat een grote verandering ondergaan. Rechts onder de bomen de oude lagere school (in de oorlog verwoest) en daarnaast de schuur en boerderij van de familie Driessen (omstreeks 1975 afgebroken ten behoeve van woningbouw). Waar nu het plein op de hoek van Kapelstraat ligt, stonden vroeger enkele boerderijen.

De foto is waarschijnlijk eind jaren 30 gemaakt, omdat het erop lijkt dat het spoor van de tramlijn niet meer in gebruik is. Deze lijn is namelijk met de aanleg van de rijksweg (gereed in 1937) om het dorp heen geleid.

Barbecue sluit herstelwerkzaamheden Dorpsstraat af

Met een gezellige barbecue bij Kubbus zijn dinsdagavond de herstelwerkzaamheden aan de Dorpsstraat tussen de Kapelstraat en de Zwartebergweg in Afferden afgesloten.vuurdoop dorpsstraat mei 2016In bijzijn van wethouder Ben Buiting, werknemers van het bedrijf Copier Milieu en Water en aannemersbedrijf Van de Bijl & Heierman en aanwonenden kon met een hapje en een drankje teruggekeken worden op de zeven weken durende operatie. Gedurende die periode viel de goede communicatie op tussen de aanwonenden en de ”mannen op de straat”. Daar waar mogelijk werd rekening gehouden met wensen van de bewoners.

Wat betreft de herstelwerkzaamheden bleek de nieuwe aanpak van de afvoer van regenwater al meteen vruchten af te werken. Tijdens de overvloedige regenval van de laatste dagen bleef de straat mooi plassenvrij.

Bron: Frans Thonen

Dorpsstraat-noord volgende week dicht vanaf hoek Kapelstraat

Begin volgende week (9/10 mei) worden de herstelwerkzaamheden aan de Dorpsstraat-noord in Afferden gestart vanaf de kruising Dorpsstraat/Kapelstraat. Een week later dan gepland. Ondanks deze vertraging wordt getracht de klus op vrijdag 27 mei geklaard te hebben.dorpsstraat werkzaamheden mei 2016Op 11 april is men begonnen met het fasegewijs vervangen van de ondergrond en de klinkerbestrating in de Dorpsstraat tussen de Kapelstraat en de Zwartebergweg. Tevens wordt een infiltratieriool ingebracht. De herstelwerkzaamheden
moeten een einde maken aan de overlast bij regenval, de geluidsoverlast en spoorvorming in het wegdek. De uitvoering van dit project is in handen van Copier. Dit bedrijf is door de gemeente Bergen ingeschakeld om de problemen die na de eerste renovatie in 2006 van dit deel van de Dorpsstraat zijn ontstaan op te lossen.

Gestart is aan de zijde van de Zwartebergweg richting Mgr. Frederixplein. Begin volgende week wordt de sprong gemaakt naar de hoek Kapelstraat/Dorpsstaat en opnieuw toegewerkt naar de ingang van het Mgr. Frederixplein. Een week later dan gepland. Onvoorziene omstandigheden hebben er voor gezorgd dat het strakke schema niet is gehaald. Echter, zo wordt verzekerd, wordt alles op alles gezet om de Dorpsstraat op vrijdag 27 mei af te hebben.

Gedurende de hele operatie blijft het trottoir voor aanwonenden en fietsers toegankelijk. Voor de veiligheid worden wel hekken geplaatst tussen trottoir en open gegraven wegdek. Bekeken wordt of de parkeerplaats voor de pastorie tijdens de werkzaamheden open kan blijven.

Bron: Frans Thonen

Dorpsstraat-noord in Afferden op de schop

Binnenkort moet de geluids- en wateroverlast in Dorpsstraat-Noord in Afferden verleden tijd zijn. Gedurende een operatie van zeven weken wordt de klinkerbestrating van het wegdek en de ondergrond tussen de Kapelstraat en de Zwartebergweg fasegewijs verwijderd en vervangen. Begonnen wordt op maandag 11 april aan de zijde van de Zwartebergweg, vrijdag 27 mei moet het karwei geklaard zijn. De uitvoering van dit project ligt van a tot z bij Copier. Dit bedrijf is door de gemeente Bergen ingeschakeld om de problemen die na de eerste renovatie in 2006 van dit deel van de Dorpsstraat zijn ontstaan op te lossen.dorpsstraat_maart_2016Al snel bleek het toen gehanteerde aquaflow-systeem waarbij het regenwater via open straatklinkers naar de ondergrond moest doorsijpelen, niet te werken. Het gevolg bij flinke regenval was een blank staande Dorpsstraat en geluidsoverlast en spoorvorming door los liggende klinkers. Na verloop van tijd werden de klinkers door het verkeer als het ware uit het klinkerdek gezogen. Een onhoudbare situatie waar de gemeente na tien jaar heeft besloten om nu het hele wegdek aan te pakken. Voor de goede orde: de trottoirs blijven buiten de werkzaamheden.

Die aanpak bestaat uit het fasegewijs verwijderen van de klinkerlaag en ondergrond en het aanleggen van een infiltratieriool. Dit infiltratieriool wordt gevoed met regenwater via kolken in het wegdek. Het regenwater sijpelt vervolgens via het infiltratieriool door naar de ondergrond en het grondwater. Dit concept is met succes in Dorpsstraat-zuid en de Kapelstraat toegepast en zal volgens de firma Copier ook hier prima voldoen. Die stellingname onderstreept dit bedrijf door 15 jaar garantie op de werkzaamheden te verlenen.
Om het regenwater snel van het wegdek af te voeren wordt het aantal kolken verdubbeld naar 28. Dat is ook wel nodig omdat de huidige klinkers worden vervangen door gesloten klinkers. Grote voordeel van het gebruik van deze klinkers is dat een gesloten wegdek met veel minder geluidsoverlast ontstaat.

Het project wordt zoals gezegd fasegewijs uitgevoerd te beginnen bij de Dorpsstraat aan de zijde van de Zwartebergweg. Vervolgens wordt stap voor stap toegewerkt naar de ingang richting Mgr. Frederixplein. Daarna wordt de sprong gemaakt naar de hoek Kapelstraat/Dorpsstaat en wordt opnieuw toegewerkt naar de ingang van het Mgr. Frederixsplein. Gedurende de hele operatie van zeven weken blijft steeds een zijde van het trottoir voor aanwonenden en fietsers toegankelijk. Voor de veiligheid worden wel hekken geplaatst tussen trottoir en open gegraven wegdek.
Tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen dinsdagavond in zaal Kubbus informeerden firma Copier en de gemeente de bewoners en ondernemers over de plannen.

Bron: Frans Thonen

Ansichtkaart: Dorpsstraat 1970

dorpsarchief_dorpsstraat_1970De huizen aan de rechterzijde zijn min of meer gebouwd op de fundamenten van de oude lagere school die in 1942 door een bom wordt verwoest. Daarachter de schuur en boerderij van de familie Driessen die enkele jaren later worden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

Brand in Dorpsstraat

Was vrijdagavond de Dorpsstraat in Afferden nog even in het nieuws in verband met een roofoverval op een cafetaria, vanmiddag – zaterdag 5 maart – moesten hulpdiensten uitrukken bij een brandje in deze straat.brand_dorpsstraat_05_03_2016Rookontwikkeling op een bovenverdieping van een pand zorgde voor het uitrukken van brandweer en politie net op het moment dat praalwagens van de jaarlijkse Halfvasten optocht via de Dorpsstraat huiswaarts keerden. De brandweer uitgerukt met twee brandweerwagens had de situatie snel onder controle. De bewoner is met brandwonden aan onderbeen en armen per ambulance afgevoerd.

Bron: Frans Thonen