Berichtenarchief dws

Wandelvierdaagse

Tijdens de Afferdse Zomerfeesten werd door de plaatselijke VVV ook een wandelvierdaagse georganiseerd. Daarna heeft ook de DWS deze zomeractiviteit jarenlang in stand gehouden.

Op deze foto uit 1975 zien we de binnenkomst van de EHBO-afdeling van Afferden.

In 2014 is deze traditie in ere hersteld, zij het dat het nu een gemeentelijke wandelvierdaagse is.

Verslag wandeling Afferden – Gennep

Op zondagmorgen 13 april was er weer een groepswandeling voor leden van DWS. Ook niet leden liepen mee. We gaan met 27 personen op weg. Vanaf Iedershuus pakken we in de Dorpsstraat het eerste knooppunt op van het wandelknooppunten netwerk…

Wandelprestatiekruizen

Zondag 28 maart 2010 was de eerste wandeling van het jaarprogramma van wsv DWS Afferden. Om 9.00 uur vertrok de bus naar de achterhoek om in Winterswijk een prachtige wandeling te maken. Het weer was goed, een lente zonnetje, beetje fris nog maar het was droog.

Terug in Afferden werden in Iedershuus de Wandelprestatiekruizen uitgereikt aan de volgende leden:

  • Daphne van Oijen: 250 km.
  • Sandra van Oijen en Theo Wolters: 500 km.
  • Karlijn Lichteveldt: 1000km.
  • Bart Lichteveldt en Annie v/d Putten: 1500 km.
  • Mari v/d Putten: 2000 km.
  • Hans Thoonen kreeg de 25.000 km opgespelt en een oorkonde en bloemen voor deze prestatie.

Allen van harte gefeliciteerd en hopelijk nog plezier in de wandelkilometers die jullie nog gaan wandelen. Foto’s zijn te bekijken in het fotoalbum.

Namens wsv DWS Afferden

Jos Heijligers

Anneke 50 jaar lid van DWS Afferden

dws_anneke_2009Anneke Heijligers is lid van de DWS sinds 01-08-1959. Ze heeft in het jeugdbestuur gezeten tot okt. 1968 met de verantwoording voor de creatieve middag en avonden en voor de DWS kampen. Tevens was zij groepsleidster voor de jeugd.

Anneke was als eerste betrokken bij de verspreiding van de Maas en Niersbode, zij telde de kranten, bracht de stapeltjes naar de leden zodat die ze konden bezorgen. Maar al snel kwam de winkeliersvereniging met de vraag om ook voor hun de folders te verspreiden. Zo kwam de foldergroep tot stand, die dit jaar 40 jaar bestaat. Bij Wim Derks in de keuken werden de Afferdse folders in een zak gedaan en in de Maas- en Niersbode gestopt. De opbrengst van deze activiteit werdt gebruikt voor de crea- middag en avond en om DWS kampen voor de jeugd te organiseren. Het jeugdbestuur mocht niet meer alleen het verdiende geld gebruiken aldus het grote bestuur. Het werdt ingezet voor alle activiteiten van de DWS. Tot op heden heeft Anneke nog steeds wekelijks een folderroute en is zij inzetbaar bij het rapen van de folders.

Augustus 1959
Voor het eerst met de DWS naar de Ottersumse jeugd 4 daagse. Wandelen in de 15 km groep. In die tijd werd er nog in de groep (formatie) gewandeld. Zo werden er vele bekers naar Afferden gehaald, in die tijd kwam de fanfare de DWS nog inhalen als de wandelaars terug kwamen met de 1ste prijzen. Vanaf 1965 tm 1973 in de 25 km groep, voorop met de grote vlag, dat moest je verdienen. Daarna als groepsleidster op de 5 km groep, zondags als de DWS ging wandelen, toen nog met veel jeugd. Naast het wandelen moest de jeugd ook vermaakt worden en Anneke had voor in de bus een hele tas met spellen en puzzels en stripboeken die elke keer weer mee ging. Op maandagavond was er vergadering van het jeugdbestuur, elke week een gezellige en creatieve bijeenkomst om voor de komende zaterdag- middag en avond een programma in elkaar te zetten voor de jeugd om zo de winter door te komen. In mei de DWS kampen voor de groepen B en C en voor de A groep was er de speeltuin in Wanroy. Verder zat ze afgelopen jaren in verschillende werkgroepen, ouderavonden, toneel, kamp, playbackshow, eindejaarsafsluiting, doedag en de jubileum werkgroep.

Anneke is zelf een fervent wandelaar. Ze wandelde meer dan 17.700 km bij elkaar om zo de DWS en de wandelsport in binnen- en buitenland te ervaren en aan de leden van de DWS te promoten. Eerst met Maarten op de 30 km samen en later met Jos, de Nijmeegse 4-daagse. Heel veel jeugdleden heeft zij zo voorbereid. Door met de jeugd te gaan trainen en de 4-daagse te gaan lopen. Dit was altijd erg gezellig. Nu staat het wandelen op een laag pitje i.v.m. gezondheidsklachten, maar het stimuleren van de jeugd houdt ze vol. Ook nu nog zit Anneke in div. Werkgroepen. Ook voor de penningmeester is ze nog steeds een steun en toeverlaat, met haar kennis van zaken in deze. Wij hopen dat Anneke haar motivatie nog lang volhoudt en dat wij als vereniging hier nog lang van mogen genieten.

Anneke gefeliciteerd.

Wisseling van de wacht bij DWS

Math Rulh is als voorzitter afgetreden en zijn opvolger is Ger Jacobs.

Alle leden waren per brief of email uitgenodigd om op de DOEDAG (jaarlijkse aktiviteitenmiddag), die plaatsvond op zondag 28 augustus, bij de bestuurswisseling aanwezig te zijn. Er waren 70 leden aanwezig en zo kon de voorgedragen nieuwe voorzitter zijn functie aanvaarden.

Math Ruhl van af deze plaats veel dankje wel voor de vele jaren als voorzitter van WSV DWS AFFERDEN en hopelijk nog nog vele jaren als bestuurslid.

Thea Jacobs is als bestuurslid terug getreden, zodat haar man Ger de voorzittershamer uit handen van Math Ruhl kon overnemen. Thea bedankt voor de fijne jaren als bestuurslid.

Daarna kon de DOEDAG-commissie alle leden op weg sturen voor een gezellige dag. Op de fiets naar Bergen waar we allerlei spelen deden. Boerenklompgolf, touwleggen en meten, gewichtenraden enz. Verder pannenkoeken bakken, kippenpoten eten en nog wat drinken. Het was een zeer geslaagde dag met dank aan de DOEDAG werkgroep.

“De gouden bezorger” voor foldergroep DWS

Al meer dan dertig jaar bezorgt Hanneke Boskamp (80) kranten waaronder de Maas- en Niersbode en folders in Afferden. Voor rayonmanager Lei Beurskens van cluster Venlo van verspreidorganisatie DistriQ reden om haar vorige week het beeldje ‘de gouden bezorger’ te overhandigen.

Met deze geste werd niet alleen zij maar tevens de Afferdense wandelsportvereniging DWS in het zonnetje gezet. Deze leden van deze vereniging brengen al meer dan dertig jaar kranten en folders in Afferden rond. Het bezorggeld wordt in de kas van de vereniging gestort. “Een heel bijzondere prestatie, dat wij met de overhandiging van deze ‘gouden bezorger’ nog eens willen onderstrepen”, aldus Lei Beurskens. De penningmeester van de vereniging, Jos Heyligers, werd blij gemaakt met een goed gevulde envelop. Verder waren er bloemen en vlaai voor de folderploeg die elke woensdag in Iedershuus de folders in de kranten steekt. Elke week houdt een ploeg van 46 DWS-leden en oud DWS-leden zich bezig met het bezorgen van kranten en folders van DistriQ. “Wij hebben veertig bezorgers die iedere week circa een half uurtje in hun straat of wijk de kranten en folders bezorgen”, legt Jos Heyligers uit. Samen met zijn vrouw Anneke en Thea van Rens vormen zij de ‘oude hap’ van het bezorgteam van DWS. “In 1968 zijn wij begonnen met het rondbrengen van folders van de ondernemersvereniging Afferden. Het jaar daarna is daar de Maas- en Niersbode bijgekomen en de verspreiding van folders.”

Voor DWS vormt deze bezorgdienst een welkome aanvulling op het gezond houden van de kas. Als tegenprestatie krijgen de bezorgers korting op hun contributie. Bovendien biedt DWS hen een keer per jaar een dagje-uit aan en ontvangen zij aan het eind van het jaar een leuk cadeautje. Zelfs oud-leden dragen de wandelsportvereniging nog vaak een goed hart toe door te blijven bezorgen tegen deze zelfde tegenprestatie. Penningmeester Jos Heyligers was zoals gezegd best verguld met deze actie van DistriQ. “Wij vinden het een leuke waardering voor meer dan dertig jaar bezorgen. Het geld kunnen we goed gebruiken, want volgend jaar viert DWS het vijftigjarig bestaan.”

Bron: Maas- en Niersbode 03-05-2005