energie

Eenmalige energiesubsidie

Weet u het nog? De tijden van petroleum, antraciet, briketten, hout en kolen zijn van weleer. Nu draait alles om aardgas en elektriciteit. Alleen….. is het bijna onbetaalbaar geworden.

Offers coöperatieve zonnedak bijna in bedrijf

Het zal niet lang meer duren of het zonnepanelendak van de Offerse Energie Coöperatie Zonnestraal op de varkensschuur van de familie Megens in Afferden kan in bedrijf worden genomen. Deze week is gestart met de plaatsing van de zonnepanelen. Het bestuur van de coöperatie was er even bij om de aftrap bij de familie Megens…

Offerse kerk gaat over op led verlichting

Waar iedereen het heeft over duurzaamheid en minder energieverbruik, zo probeert ook het kerkbestuur van de Cosmas en Damianuskerk in Afferden hierin een bijdrage te leveren. Zo zijn in verband met de verwarmingskosten per 1 oktober de reguliere kerkdiensten de komende zes maanden verplaatst naar de Mariakapel. Daarnaast wordt de verlichting in de kerk de…

Gemeente Bergen blij met Energiecoöperatie Afferden

Daar waar de landelijke overheid over 2050 en gemeenten over 2040 praten, heeft de gemeente Bergen het jaartal 2030 omarmd om energieonafhankelijk te zijn. Een heel ambitieus plan dat alleen bereikt kan worden als iedereen meewerkt aan de verduurzaming van de energieopwekking. Het onlangs gestarte initiatief van Energiecoöperatie Afferden klinkt bij de gemeente dan ook als muziek in de oren. Dit initiatief waarbij burgers in coöperatieverband de plaatsing van zonnepanelen op de schuur van een plaatselijke agrariër mogelijk maken, is een voorbeeldproject hoe burgers mee kunnen helpen om de gemeente Bergen in 2030 duurzaam en energieonafhankelijk te maken.Wethouder Antoon Splinter sprak nog eens zijn waardering uit voor dit plaatselijke initiatief dat hopelijk veel navolging zal vinden in de gemeente. Die gemeentelijke waardering werd onderschreven met de overhandiging van een bord met het blauwgroene ‘VERDUUR SAMEN 2030 BERGEN (L)’ logo aan de voorzitter van de energiecoöperatie Geert van Oijen. Dit logo mag iedereen gaan gebruiken die zich inzet voor de duurzaamheid in de gemeente Bergen.Wil de gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk zijn dan moet er nog heel veel gebeuren. Wethouder Antoon Splinter vertelde niet alleen dat iedereen zuiniger met energie zal moeten omgaan, er moeten ook veel meer zonnepanelen op daken worden geplaatst. Als ook de ontwikkeling van Energielandschap Wells Meer lukt, dan is een energieonafhankelijke gemeente in 2030 haalbaar. Daarvoor is wel van belang dat iedereen meedoet. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, met de gemeente voorop. De gemeente faciliteert, adviseert, helpt met vergunningen en nodigt iedereen uit te participeren, mee te denken en te doen in de energietransitie die zich de komende jaren zal voltrekken.Belangstellenden in de gemeente Bergen die ook een dergelijke initiatief in coöperatief verband willen opzetten, kunnen hun licht opsteken bij coöperatievoorzitter Geert Van Oijen uit Afferden. Hij heeft de afgelopen maanden met zijn bestuursleden veel tijd en energie in dit postcodeproject gestoken en is graag bereid anderen hierin te ondersteunen.

Bron: Frans Thonen

Afferden heeft eerste EnergieCoöperatie

Met de oprichting van EnergieCoöperatie Zonnestraal in Afferden kent de gemeente Bergen en geheel Noord-Limburg de eerste duurzame coöperatieve organisatie gebaseerd op het postcoderoosmodel. Volgens dit systeem ontvangen de bij deze coöperatie aangesloten leden door middel van de aankoop van zonneaandelen korting op hun energiebelasting.Afgelopen dinsdag is het bestuur van deze coöperatie bestaande uit Geert…

Project Zonnestraal in Afferden gaat door

Het zonnepanelendak op de schuur van Bert Megens op ’t Hengeland in Afferden door gaat. Dat kan anderhalve week na de informatieavond door Buurkracht Afferden in Iedershuus al gesteld worden. Dit betekent dat de eerste energiecoöperatie van particulieren in de gemeente Bergen van start kan gaan.Tijdens de presentatie in Iedershuus bleek er al redelijk wat…

Animo groeit voor Energiecoöperatie Zonnestraal in Afferden

Binnen een maand moet duidelijk zijn of het zonnepanelendak op de schuur van Bert Megens op ’t Hengeland in Afferden door gaat. Het dak biedt ruimte aan 201 zonnepanelen en deelnemers verdienen volgens de laatste berekeningen binnen 7,4 jaar hun investering terug.

Tijdens de presentatie in Iedershuus bleek er redelijk wat belangstelling te bestaan voor deelname aan de eerste energiecoörperatie met de mooie naam ‘Zonnestraal’ in de gemeente Bergen.Het initiatief ligt bij Dorpsraad Afferden en Buurkracht Afferden en het project is opgezet volgens de regeling verlaagd tarief energiebelasting ook wel postcoderegeling genoemd. Dit betekent dat deelnemers die dit jaar meedoen volgens deze regeling gedurende 15 jaar een korting krijgen op de energiebelasting van 0,1266 euro incl. BTW per kWh tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Huishoudens en kleine bedrijven in de gemeente Bergen woonachtig in de postcodegebieden 5851, 5853, 5854 en 5855 kunnen deelnemen aan Energiecoöperatie Zonnestraal. Inwoners uit Afferden krijgen echter de eerste mogelijkheid om in te schrijven waarbij het motto geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Enkele kerncijfers van dit project:
De investering per zonnepaneel bedraagt 297 euro en de jaarlijkse kosten in beheer bij de coöperatie is begroot op 8 euro per paneel. Minimale afname is 2 zonnepanelen, maximum 40 maar geadviseerd wordt om niet meer dan 85% van je stroomverbruik door zonnepanelen af te dekken. Een zonnepaneel levert 254 KWh en de verwachte levensduur is 25 jaar maar de korting op de energiebelasting à 0,1266 euro (incl BTW) volgens de postcoderoos-regeling is door de Belastingdienst vastgelegd voor een periode van 15 jaar.

De bedoeling is om bij voldoende deelnemers in juni met de bouw van het zonnedak op de schuur van Bert Megens op het Hengeland in Afferden te beginnen. In dit project wordt samengewerkt met SolarUnie te Gemert, een bedrijf dat zich toelegt op bouw en exploitatie van zonnepaneelprojecten in Nederland en NL Energiecollectief, een onafhankelijke organisatie die de belangen van ruim 5000 bedrijven en 1200 particulieren behartigt bij de inkoop van elektriciteit en gas.

Inschrijfformulieren en meer informatie zijn verkrijgbaar bij Et Rijniers van Buurkracht Afferden, tel. 06 – 234 325 63 of email: e.rijniers@planet.nl

Bron: Frans Thonen

Informatieavond energiecoöperatie op woensdag 21 februari 2018

Wie wil niet meewerken aan groene opwekking van energie en tegelijkertijd besparen op de steeds maar oplopende energierekening! Ook als uw dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen of als u dergelijke panelen niet op het dak van uw huis wilt. Een alternatief is om in coöperatief verband mee te doen met het zonnedak dat op de schuur van agrariër Bert Megens in Afferden wordt geplaatst.Het dak van deze nieuwe schuur is zo groot dat daarop plek is voor 200 zonnepanelen, goed voor elektriciteitsopwekking voor ruim 20 gezinnen. Dit initiatief van Buurkracht Afferden en Dorpsraad Afferden wordt woensdagavond 21 februari vanaf 20.00 uur toegelicht in gemeenschapshuis Iedershuus in Afferden.

De bedoeling is dat bij voldoende belangstelling dit zonnedak op de schuur van Megens vanaf juni dit jaar zonne-energie gaat opwekken. Die woensdagavond worden belangstellenden niet alleen geïnformeerd over dit project maar bestaat ook de mogelijkheid om hierop in te schrijven.
Meedoen met dit project levert op termijn een duurzamer Afferden op en een besparing op uw energierekening. Tevens is investeren in zonnepanelen volgens deskundigen een goede investering omdat de investering in een kleine acht jaar wordt terugverdiend.

Foto: Op het dak van de nieuwe schuur van Bert Megens is plek voor zo’n 200 zonnepanelen.

Klik op de flyer om ‘m te bekijken en/of te downloaden (2 pagina’s).

Bron: Frans Thonen / dorpsraad

Afferden aan de slag met collectief zonnedak

Altijd al willen overschakelen op zonne-energie maar u hebt geen geschikt dak of u vindt al die zonnepanelen op uw dak gewoon niet mooi? Dankzij het Buurtkrachtteam, NL energiecollectief en agrariër Bert Megens uit Afferden kunnen inwoners en ondernemers die niet meer dan 3 keer 80 ampère per jaar verbruiken in de gemeente Bergen binnenkort toch profiteren van goedkoop opgewekte zonne-energie.Collectief zonnedakBert Megens stelt namelijk het dak van zijn schuur beschikbaar voor het opwekken van zonne-energie. Voor het doorgeven van de stroom hebben het Buurkrachtteam en NL energiecollectief op 4 oktober hun handtekening gezet onder een dienstverleningsovereenkomst. Daarbij is afgesproken dat van alle betalingen naar deze stroomleverancier 20% teruggaat naar het dorp (per huishouden).

Het Buurkrachtteam: “We hebben al een tijdje een actie lopen om collectief zonnepanelen in te kopen met het dorp, maar er zijn inwoners die daar geen ruimte voor hebben of het niet mooi vinden op hun eigen dak. We zijn heel blij dat dankzij Bert Megens nu iedereen in Afferden en de gemeente Bergen kan meeprofiteren van duurzame opgewekte energie.” Met dit project volgt de groep initiatiefnemers het collectieve zonnepanelenproject in Elsendorp.

Het Buurkrachtteam gaat inwoners nog persoonlijk benaderen. Ook organiseert het Buurkrachtteam afhankelijk van het aantal aanmeldingen binnenkort een bijeenkomst. Inwoners die interesse hebben en meer over dit initiatief willen weten, kunnen zich vrijblijvend aanmelden via buurkracht.nl/afferden. Voor meer informatie, kan men contact opnemen met Gert Wagenvoort van Buurkracht via gert@buurkracht.nl

Foto: René Angenend(links) tekent namens het Buurkrachtteam de dienstovereenkomst, Hans Mooibroek namens NL energiecollectief. Staand vlnr: Raijmond van Oijen, Bert Heijligers en Bert Megens.

Bron: Frans Thonen