Berichtenarchief fanfare

Kermisconcert

Afgelopen zondag heeft de fanfare de kermis op zondag met een concert geopend.

kermisconcert_fanfare_2013

Kijk hier voor de foto’s van Jos Zwart.

Concert zonder grenzen

In het kader van een grensoverschrijdende muzikale ontmoeting heeft afgelopen zondag het tweede “Concert zonder grenzen” op de Cyriakusplatz in Weeze plaatsgevonden.

concert_zonder_grenzen_2013

De vele toehoorders uit de grensregio genoten volop van een afwisselend muziekprogramma aangeboden door muziekverenigingen uit Afferden, Siebengewald, Weeze en Wemb.

Op de foto het optreden van fanfare Helpt Elkander o.l.v. Eric Roefs

Kijk hier voor de foto’s.

Meester Janssen hoofd van de lagere school 1927

In het huis naast de toenmalige winkel van Piet Honig op het Gening woonde vroeger het hoofd van de lagere school Franciscus Paulus Janssen, geboren in 1883 te Meerlo.

Van 1920 tot zijn pensionering in 1949 was meester Janssen hoofd van de lagere school in Afferden. Zowel voor het onderwijs als voor het verenigingsleven heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij was dirigent van de fanfare en van het kerkelijk zangkoor. Als waardering voor deze inzet is hij in de jaren 50 zowel koninklijk als kerkelijk onderscheiden.

In 1920 werd hij dirigent van fanfare Helpt Elkander als opvolger van meester Titulaer, ook hoofd van de school. Naar verluidt had meester Janssen veel gezag, was rustig en had veel geduld. In 1958 is een einde gekomen aan zijn dirigentschap en in 1968 is hij overleden.

Deze foto is uit 1927.

Groepsfoto fanfare 1991

Een foto van de fanfare genomen op de trappen van de kerk. Deze foto werd gemaakt op de dag van de installatie van pastoor Jenniskens op 7 april 1991.

In mei van datzelfde jaar vierde fanfare Helpt Elkander haar 85-jarige bestaan.

Op de eerste rij dirigent John Gubbels en rechts ernaast voorzitter Jos Zwart.

Gemeentelijk muziektoernooi

Fanfare Helpt Elkander heeft op het gemeentelijk muziektoernooi op 20 april het predicaat “GOED” ontvangen.

IMG_5385De fanfare o.l.v. van Eric Roefs bracht een gevarieerd muzikaal programma in een overvol MFC de Buun in Well ten gehore. Na de openingsmars Graciana speelde de fanfare het te beoordelen werk Pierius Magnus van Jan de Haan en er werd afgesloten met een muziekstuk uit het populaire genre: Adele in Concert.

Aan dit jaarlijks terugkerende muzikale ijkpunt voor de fanfare ging een intensieve voorbereiding met extra repetities en aparte oefensessies per muzieksectie vooraf. Dit alles leverde het gehoopte resultaat op. Het jurylid gaf het predicaat “GOED” met omschrijvingen zoals “mooie fanfareklank” en “aangenaam om naar te luisteren”.

Samenspeelmiddag

Op zondag 24 maart heeft fanfare Helpt Elkander haar jaarlijkse samenspeelmoment gehouden. De hele vereniging heeft samen muziek gemaakt: de beginnende blokfluiters, de leerlingen van het Studieorkest en de grote fanfare.

samenspeelmiddag_2013

Klik hier voor de foto’s van Jos Zwart

“Jeugdige” fanfare oefent voor Kerstconcert

fanfareblokfluitAfgelopen vrijdag hebben de 30 nieuwe jeugdige leden, die afgelopen zomer met blokfluitlessen zijn gestart, samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Er zijn hiervan een aantal foto’s online geplaatst in het fotoalbum. (Dank aan: Fanfare Helpt Elkander / Stichting Dorpsarchief)

Het is voor een fanfare tegenwoordig niet eenvoudig voldoende jonge muzikanten te werven. Daarom heeft fanfare Helpt Elkander uit Afferden besloten hierbij een actievere rol te spelen.

Na een intensieve wervingscampagne met o.a. een huis-aan-huis folder en introductielessen op school is het gelukt een groot aantal Afferdse kinderen enthousiast te maken voor de blokfluitlessen die de basis vormen voor een verdere muziekopleiding. De fanfare verzorgt de lessen in eigen beheer en financiert deze uit eigen middelen. Afgelopen augustus zijn 30 leerlingen gestart met de blokfluitlessen onder leiding van de dirigent van de fanfare Eric Roefs. Verwacht wordt dat een groot aantal hiervan uiteindelijk een muziekinstrument zal kiezen waarmee de jonge muzikanten later tot de fanfare kunnen toetreden.

De leerlingen zijn inmiddels zover gevorderd dat ze al iets kunnen laten horen. En om ze al eens te laten proeven hoe het is om in groot orkest mee te doen, gaan ze tijdens het komende kerstconcert een kerstliedje samen met de fanfare spelen. Afgelopen vrijdag hebben ze samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Het kerstconcert is op zondag 18 december om 11.00 uur in de kerk te Afferden.

Hiermee kan fanfare Helpt Elkander de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Temeer daar in 2006 het 100-jarige jubileum wordt gevierd. Voor dit jubileumjaar is een uitgebreid programma samengesteld: een feestweekend in het dorp, een jubileumconcert in de schouwburg van Venray en een reis voor de leden naar Hongarije.

Fanfare Helpt Elkander 100 jaar Jubileumconcert in 2006

Zoals reeds aangekondigd, is in het jubileumjaar van fanfare Helpt Elkander in 2006 een jubileumconcert gepland. Dit vindt plaats op zaterdag 24 juni 2006. Een speciale commissie is al vele maanden bezig met de voorbereidingen.

De fanfare telt inmiddels ca. 65 spelende leden. Voor dit speciale concert komen daar een combo, een zanggroep en een aantal solisten bij. Tijdens de uitvoering zullen o.a. ook beelden worden vertoond. Om dit alles te kunnen realiseren zijn technische hulpmiddelen nodig zoals licht, geluid, een groot podium, verhoogde podiumdelen enz. Het was dan ook zeer lastig hier een geschikte locatie voor te vinden. Een dergelijke locatie is in de buurt niet beschikbaar en de huur van al deze middelen zou hoge kosten met zich meebrengen. Nu is het afhuren van een schouwburg ook duur, maar hier zijn alle nodige middelen aanwezig. Daarom is gekozen voor de schouwburg van Venray.

Het concert wordt een terugblik op 100 jaar muziek waarbij ook 100 jaar fanfare en 100 jaar Afferdse historie wordt belicht. Het concert wordt een afwisseling van fanfaremuziek, zang, muzikale solo’s en andere niet-muzikale intermezzo’s waaraan diverse Afferdse artiesten zullen meewerken.

Het is de bedoeling belangstellenden tegen een geringe vergoeding het concert te laten bijwonen.

Vriendenclub schenkt sousafoondekjes aan Helpt Elkander

sousafoonDe twee sousafoons van Fanfare Helpt Elkander gaan vanaf vandaag met een mooi hoesje door het leven. De beide sousafoondekjes werden zondag geschonken door de “‘Vrienden van fanfare Helpt Elkander”.

Sousafoons zijn witte tuba’s die bij een taptoe of tijdens buitenoptredens worden gebruikt om een wat feestelijker showeffect aan een fanfare te geven. Een sousafoondekje is niet alleen handig om daarop naam en logo van een muziekgezelschap af te beelden, het beschermt ook tegen voorwerpen van buitenaf. Het zou niet de eerste keer zijn dat tijdens een carnavalsoptocht een sinaasappel of een toffee in zo’n grote tuba verdwijnt. De “Vrienden van fanfare Helpt Elkander” heeft daar met de schenking van twee sousafoondekjes een einde aan gemaakt. Op het hoesje staat, weliswaar in een wat erg klein letterformaat, de naam van de Afferdense fanfare. Het logo daarentegen ontbreekt nog. Dat komt omdat er gewerkt wordt aan een nieuw logo dat, als alles meezit, volgend jaar tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de fanfare wordt gepresenteerd.

De sousafoondekjes werden aan het einde van het concert overhandigd aan Frans Driessen en Sjaak Roersch, de beide tuba-spelers die tijdens een mars links en rechts de achterflank van de fanfare markeren. Dit concert vond overigens niet plaats op de pas geopende muziekkiosk maar in het naast de kiosk gelegen Iedershuus. Een van de redenen dat voor Iedershuus was gekozen, lag in het wat besloten karakter van het concert. Het was overigens voor de eerste keer in hun zesjarig bestaan dat de “Vrienden van fanfare Helpt Elkander” een concert kreeg aangeboden.

Deze vriendenclub werd destijds opgericht om geld in te zamelen voor de jeugdopleidingen. Zowel met de club als met de jeugdleden gaat het crescendo. Momenteel telt de “Vrienden van de fanfare” 120 leden en heeft een groot aantal jeugdleden met succes de opleiding afgerond. Daarnaast is de aanwas aan jeugdleden zo groot dat dirigent Eric Roefs volgend jaar zelf de blokfluitopleiding gaat verzorgen.

Bron: Maas- en Niersbode 05-07-2005