Tag: heijmanspark

Nieuwe bosmaaier voor Piet Manders

De Offerse Dorpsraad heeft aan Piet Manders een nieuwe professionele bosmaaier in bruikleen gegeven. Met dit apparaat kan hij de graskanten in de speeltuin en bij de bankjes in het Heijmanspark kort houden. De vorige huis- tuin- en -keuken bosmaaier bleek niet opgewassen tegen Piets maaiklusjes in speeltuin en het Heijmanspark. Als vrijwilliger en tevens…

Gezondheidsprikkel gewonnen

Afferden Samen Beter heeft de bijdrage van 1000 Euro gewonnen voor een drinkwaterpunt in het Heijmanspark. De prijswinnaars van dit initiatief van “Wat kies jij?” (Noord Limburg Gezondste Regio) werden op 13 juli in een online uitzending “Gezondheidscafe” bekend gemaakt.

Drinkwaterpunt in Heijmanspark?

Jaarlijks kunnen acht gemeenten/kerkdorpen in Noord Limburg in aanmerking komen voor een Gezondheidsprikkel, een bijdrage aan een initiatief dat gezondheid uitdraagt.

Afferden Samen Beter heeft een gezondheidsprikkel ingediend bij “Wat Kies Jij?” We stelden voor om in het Heijmanspark na de herstructurering een drinkwaterpunt te plaatsen.

Herinrichting Heijmanspark

OPROEP: WIL JIJ MEEDENKEN OVER DE HERINRICHTING VAN ONS HEIJMANSPARK? Zoals bekend is er een basis gelegd van wensen en ideeën over het park via dorpsdagboeken, tafelgesprekken en dorpsavonden. Wij zijn op korte termijn op zoek naar mensen die actief mee willen denken over de herinrichting van het park. Wil jij, als aanspreekpunt van aanwonenden…

Wat is Afferden Samen Beter?

Aanleiding oprichten werkgroep Afferden Samen Beter: Hoe moet het verder in de toekomst als je zo lang mogelijk in Afferden wilt blijven wonen? Sluit onze leefomgeving dan nog wel aan bij de voorwaarden en behoeften die we dan hebben? Zijn de voorzieningen voor zorg en welzijn hierop berekend? Wat moet er veranderen? Hoe moet het…

Oevers vijver opgeschoond

Een keer per jaar worden de oevers van de Offerse overstortvijver van overtollige oeverbegroeiing ontdaan. Aannemersbedrijf Piet Boskamp rukt dan uit met zijn lichtgewicht kraanmachine om zoveel mogelijk in samenspraak met Jan Willems van de Offerse visclub de Voorn de rietbegroeiing te verwijderen. Als het riet niet zou worden weggehaald, zouden de visplekken op den…

Heijmanspark is lenteklaar

Nu de zon volop doorbreekt en Koningsdag zich aandient, is het belangrijk dat de groene long van Afferden, het Heijmanspark er weer spic en span bijligt. Vandaar dat de Dorpsraad van Afferden via via gedaan kreeg dat de bankjes in het park met een hogedrukspuit schoongespoten werden. Het zwerfvuil werd al zo goed en kwaad…

Piet Manders ruimt zwerfvuil op in Heijmanspark

Wellicht is het u ook opgevallen dat de laatste maanden het Heijmanspark in Afferden er best wel schoon bijligt. Dat is te danken aan Piet Manders. Sinds een maand of drie loopt hij twee keer per week met een grijper en een zak of emmer door het park om zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen.De 52-jarige Afferdenaar pakt eveneens regelmatig de schoffel ter hand om in de speeltuin het oprukkend onkruid een halt toe te roepen. Op die manier levert Piet niet alleen een positieve bijdrage aan het dorp maar doet daarmee ook zichzelf een plezier. Want Piet die als voormalige Heijenaar nu zo’n 2 jaar in Afferden woont, is graag buiten en wil zijn eigen tijd kunnen indelen.

Ook vindt hij het belangrijk dat rotzooi wordt opgeruimd. Na contact met de Dorpsraad van Afferden heeft hij zich ontfermd over de speeltuin en het Heijmanspark. Dit betekent niet dat iedereen nu zo maar alles uit zijn handen mag laten vallen, omdat hij het toch wel opruimt. “Zo werkt het niet”, zegt Piet. “De bedoeling is dat de mensen het park ook schoon houden en afval in de prullenbak gooien. Dat geldt ook voor hondendrollen want die laat ik gewoon in het park liggen. Die moeten hondenbezitters gewoon zelf opruimen.”Gelukkig merkt hij dat het zwerfafval wel minder wordt. “Nu is het nog een half emmertje, maar dat was eerder meer”, besluit Piet die bij de gemeente een speciaal geel veiligheidshesje heeft gevraagd en gekregen zodat hij ook veilig langs de openbare weg zwerfvuil kan opruimen.

Bron: Frans Thonen

Oproep! Werkzaamheden speeltuin

De Speeltuinvoorziening in het Heijmanspark is in beheer van de Dorpsraad. Regelmatig plegen we klein onderhoud om één en ander schoon en vooral veilig te houden. Dit natuurlijk ook op basis van de verplichte periodieke keuringen van de toestellen en de omgeving van de speeltuin.

Bij deze werkzaamheden zouden we wel enige hulp kunnen gebruiken. Vandaar deze oproep.Speeltuin

  • Waar: Heijmanspark
  • Wanneer: Zaterdag 23 april 2016
  • Tijdstip: 08.00 uur tot 12.00 uur
  • Werkzaamheden: Schoffelen rondom toestellen, schuur- en schilderwerk diverse toestellen.

Opgeven via: Dorpsraad@afferden-limburg.nl

Graag vermelden waarmee je wilt helpen!

Afferden krijgt zijn eerste flat!

mussenflat

U kent waarschijnlijk allemaal het gezegde: blij met een dode mus. Maar Afferden wordt binnenkort blij met levende mussen want in het Heijmanspark wordt een huis op paal geplaatst; een huis met wel 60 kamers. Deze zogenaamde flat moet een onderkomen bieden aan de kleine levendige, brutale, sympathieke verschoppeling: de huismus.

Deze trouwe volger van de mens is een opportunist maar de laatste decennia gaat het toch wel heel erg slecht met onze kleine vriend. Het aantal mussen neemt de laatste jaren zienderogen af en dat was ooit wel anders. Al eeuwenlang trekt hij met ons op in de wetenschap dat er bij de mens altijd wel wat te eten te halen viel. Hij was een graag geziene gast onder de pannendaken van onze huizen. Maar de moderne tijd dreigt zijn ondergang te worden want huizen worden zo gebouwd dat mussen niet meer onder de pannen kunnen nestelen; verloren en ruige hoekjes worden door de moderne mens opgeruimd. Van grote invloed op de achteruitgang is ook het zogenaamde stofvrij maken van wegen en paden geweest.

De Romeinen gaven hem trouwens zijn passende naam: passer domesticus – tot de domus, het huis behorend. Maar of dat nog zo is? We zijn blij dat de gemeente Bergen de mussenflat, die oorspronkelijk was bedoeld voor de ovonde in Bergen, een plek geeft in het Heijmanspark. Uit oogpunt van verkeersveiligheid was de ovonde geen optie, gelukkig maar, nu kan binnenkort iedereen genieten van dit prachtige, duurzame bouwwerk. Vlak langs de Pieterpadroute zodat elke passant kan zien dat er in de Maasduinen van alles wordt gedaan om de woningnood op te lossen.

Omdat de mus een sociale soort is, net als de mens, heeft hij zo’n veelkamer- woning nodig want ons musje broedt niet graag alleen, daar heeft ze een bloedhekel aan. Ze wil buurtjes om mee te praten, te vrijen, te ruziën of gewoon eens lekker te roddelen. Zo wordt het wel heel gezellig in het Heijmanspark!

Henk Hendriks