Tag: herinrichting Heijmanspark

Gezondheidsprikkel gewonnen

Afferden Samen Beter heeft de bijdrage van 1000 Euro gewonnen voor een drinkwaterpunt in het Heijmanspark. De prijswinnaars van dit initiatief van “Wat kies jij?” (Noord Limburg Gezondste Regio) werden op 13 juli in een online uitzending “Gezondheidscafe” bekend gemaakt.

Drinkwaterpunt in Heijmanspark?

Jaarlijks kunnen acht gemeenten/kerkdorpen in Noord Limburg in aanmerking komen voor een Gezondheidsprikkel, een bijdrage aan een initiatief dat gezondheid uitdraagt.

Afferden Samen Beter heeft een gezondheidsprikkel ingediend bij “Wat Kies Jij?” We stelden voor om in het Heijmanspark na de herstructurering een drinkwaterpunt te plaatsen.

Stakeholderoverleg Herinrichting Heijmanspark

Nu de corona-maatregels versoepeld zijn kan eindelijk het langverwachte overleg tussen afvaardigingen van de belangengroepen plaats gaan vinden, niet via “Zoom” of “Teams”, maar in het echt op 24 juni as. De meeste groepen hebben hun wensen/visie en plannen ingestuurd en in het komende gezamenlijke overleg hopen we dat er een mooi plan uit gaat…

Status update #3 herinrichting Heijmanspark: Werkgroep Aanwonenden

In status Update #2 zijn o.a. ingekomen suggesties m.b.t. herinrichting met u gedeeld. Ook is in het kort gerefereerd naar het vervolgproces en zijn een drietal factoren zoals budget, bereidheid en samenhang van ideeën binnen de beschikbare ruimte voorgelegd. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de herinrichting in volle gang. De Gemeente heeft een…

Status update #2 herinrichting Heijmanspark: Stakeholder Aanwonenden

In status Update #1 is de werkgroep Aanwonenden aan u voorgesteld. Zoals aangegeven hebben de huidige leden gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken over de herinrichting van het park. De samenstelling van de werkgroep is naar onze mening een redelijk goede afspiegeling van het dorp om tot een representatief wensenpakket te komen.…

Status update #1 herinrichting Heijmanspark: Stakeholder Aanwonenden

Op 15 november is er via de sociale kanalen zoals internet en Knikkerkoerier een oproep gedaan om mee te denken over de herinrichting van het Heijmanspark. Deze oproep was gericht aan de aanwonenden van het park en geïnteresseerde inwoners uit het dorp. Binnen 1 week waren er meerdere personen die enthousiast hebben gereageerd. Enkele personen…

Herinrichting Heijmanspark

OPROEP: WIL JIJ MEEDENKEN OVER DE HERINRICHTING VAN ONS HEIJMANSPARK? Zoals bekend is er een basis gelegd van wensen en ideeën over het park via dorpsdagboeken, tafelgesprekken en dorpsavonden. Wij zijn op korte termijn op zoek naar mensen die actief mee willen denken over de herinrichting van het park. Wil jij, als aanspreekpunt van aanwonenden…