Berichtenarchief heukelom

Kapel St. Antonius Abt van Heukelom

De eerste melding van de kapel dateert uit de 17e eeuw. Door wie de kapel is gebouwd, is niet bekend, maar er zijn aanwijzingen dat er een relatie met de heren van het kasteel Bleijenbeek bestond. In oude stukken vindt men vaak de aanduiding ‘de heerlijkheid Afferden en Heukelom’.

Tot 1820 werd de kapel vanuit de parochie Afferden bediend. Hierna werd de kapel verzorgd door de parochie Bergen, maar bleef in eigendom van de parochie Afferden. Heukelom had vroeger een nauwe band met de parochie Bergen. Veel mensen gingen er naar de kerk en de kinderen gingen er naar school. Op 28 februari 1992 is de kapel bij overeenkomst in eigendom overgedragen aan de parochie Bergen.

Lange tijd leed de kapel een kwijnend bestaan, maar nu is er elke 2 weken een avondmis en vinden er doopsels en kleine vieringen plaats. In 2012 is de binnen- en buitenkant van de kapel grondig gerenoveerd.

Steenfabriek Nuance

In 1912 bouwt Sjang Clevers tegenover zijn villa Angelbeck de steenfabriek ‘St. Antonius Abt’. Nadat de fabriek in 1924 in financiële problemen is gekomen, wordt deze onder de naam ‘Nuance’ voortgezet.

De productie in deze fabriek is in 1973 stopgezet waarna in 1977 een geheel nieuwe fabriek in gebruik is genomen. Na meer dan 100 jaar blijkt dit nagenoeg de enige industriële ontwikkeling in Afferden te zijn geweest.

Deze foto is gemaakt in de jaren 50 van de vorige eeuw.