Tag: Hotel de Sleutels

De Sleutels

Een beeldbepalend gebouw aan de Dorpstraat is al decennialang het voormalige hotel De Sleutels. De naam voert naar verluidt terug op de koster die hier rond 1800 woont en de sleutels van hotel en kerk in bezit heeft.Begin vorige eeuw is op deze plaats al een hotel gevestigd. Het is dan in het bezit van de familie Clevers, ook de grondlegger van de steenfabriek van Afferden. Als het hotel in de Tweede Wereldoorlog zwaar wordt beschadigd, wordt het afgebroken. In de jaren 50 van de vorige eeuw wordt het huidige pand gebouwd.

Het hotel is onder architectuur in Bossche Schoolstijl gebouwd. Deze bouwstijl wordt o.a. gekenmerkt door ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen, diep geplaatste ramen met duidelijk zichtbare robuuste lateien boven deuren en raamopeningen.
In de loop der tijd doet het gebouw dienst als hotel, café (discotheek), restaurant en winkel.

De foto moet zijn gemaakt rond 1957, gezien het feit dat rechts te zien is dat de nieuwe kerk in aanbouw is.

Infomatie uit: “Ommetje Eckeltse Beek, Afferden en omgeving” van Miriam Pietz en Peter Thönnissen

Komst statushouders in De Sleutels in Afferden nog niet zeker

Of er ruim 15 statushouders in het voormalig hotel De Sleutels in de kern van Afferden zullen worden gehuisvest, staat nog niet vast. Dat stelt de gemeente Bergen in een onlangs verspreide brief onder aanwonenden van het voormalige hotel. Onduidelijk is nog of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gebruik zal maken van het aanbod van…

Statushouders in voormalig hotel De Sleutels in Afferden

Het voormalige hotel De Sleutels in de Dorpsstraat in Afferden gaat onderdak bieden aan circa 15 tot 18 statushouders. De gemeente Bergen heeft onlangs in afwijking op het bestemmingsplan gunstig op de aanvraag van de eigenaar van dit pand beschikt.Hotel de Sleutels 08-2016Na hotel annex winkel, pannenkoekenrestaurant en steakhouse krijgt het grote pand met de boogjes vlakbij de kerk zijn oorspronkelijke functie weer terug: het verlenen van onderdak aan mensen. Alleen zijn het in dit geval geen vakantiegangers maar statushouders.

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning voor vijf jaar met de plicht om in te burgeren. Iedere gemeente krijgt van Den Haag te horen hoeveel statushouders een gemeente verplicht moet opnemen. Die opname is extra urgent geworden toen vorig jaar grote vluchtelingenstromen naar Europa en Nederland kwamen. Hierdoor blijft de druk op de sociale huursector groot ook al is de stroom vluchtelingen door maatregelen in Europees verband deels minder geworden. Particuliere initiatieven om statushouders te huisvesten worden door gemeenten toegejuicht omdat zij voor enige verlichting op de sociale huurwoningenmarkt zorgen. In dat kader heeft de gemeente Bergen een vergunning voor maximaal tien jaar (gerekend vanaf 10 augustus 2016) verleend voor vestiging van statushouders in het voormalige hotel dat door de gemeente als beschermd dorpsgezicht wordt aangemerkt. Op 18 juli had de gemeente al toestemming verleend om het aan de binnenzijde gestripte hotel te verbouwen tot zes vakantieappartementen. Normaliter mag men in een vakantieappartement slechts een beperkt aantal maanden verblijven. Het besluit van de gemeente maakt nu langere huisvesting mogelijk.

Er wordt uitgegaan van 2 à 3 statushouders per appartement. De aanwijzing van de statushouders gebeurt door het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is de bedoeling dat het beheer door woningcorporatie Destion wordt geregeld. Gezien de nog te verrichten werkzaamheden krijgen de eerste statushouders pas ergens in 2017 de sleutel van het tot vakantieappartementen verbouwde hotel.

Bron: Frans Thonen

‘Bondshotel’ a/d Dorpsstraat in 1910

Op de foto uit 1910 het “Bondshotel” aan de Dorpstraat op de plaats van het latere hotel de Sleutels.dorpsarchief_bondshotel_1910Het “Bondshotel” (door ANWB erkend hotel) is eigendom geweest van Johannes Mathias Hubertus Clevers en Alberdina van Soest. Johannes Clevers wordt geboren in Afferden in 1850 en trouwt in 1885 met Alberdina van Soest uit Broekhuizen. In 1886 wordt hun eerste kind geboren, Petrus, Johannes, Hubertus, roepnaam Sjang.

Johannes Clevers is een prominent persoon, hij is o.a. koster, wethouder (1884-1894 en 1904-1909) en president van de Boerenbond. Hij overlijdt in 1909. Na zijn overlijden zet zijn weduwe het hotel voort, getuige ook de benaming op deze ansichtkaart. We zien haar links op de foto.

Zoon Sjang, in de huwelijksakte aangeduid als “manufacturier”, trouwt in 1912 met Maria Hohnrath uit Keulen. Naar verluidt aan het einde van de Eerste Wereldoorlog richt Sjang Clevers in Heukelom steenfabriek “St. Antonius” op en bouwt hij villa Angelbeck. Rond 1918 verlaat de familie Clevers het hotel aan de Dorpsstraat dat in 1920 wordt overgenomen door de familie Van de Plas en later de familie Van Wylick.

Dorpsgezicht 1949

Op deze foto uit 1949, gemaakt vanaf de hoek Schenck van Nijdeggenstraat – Langstraat, dus vlakbij de plek waar in 1942 een zware bom viel, zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog al nagenoeg uitgewist.

Het witte gebouw in het midden met het ronde raam is de noodkerk. Dit was een tijdelijke kerk omdat de parochiekerk, waarvan nog net het bovenste gedeelte van de beschadigde toren te zien is, niet meer bruikbaar was. In het midden ook het oude hotel de Sleutels dat enkele jaren later werd vervangen.

Op de voorgrond de tuin van de boerderij van de familie Driessen. Op het grasveld (‘de bleik’) wordt het linnengoed in de zon gebleekt zodat het mooi wit wordt.

Hotel De Sleutels met tramhalte 1916

Een foto uit 1916 met rechts het pand van het vooroorlogse hotel De Sleutels. Het enige nog herkenbare huis is rechts daarachter waar nu de bank gevestigd is. Vroeger was hier de bakkerij en de winkel van Crommentuyn.

Zoals op de foto is te zien was hier de halte van de in 1913 aangelegde tramlijn Nijmegen – Venlo.

Foto: collectie Sjaak van Dijk, Heijen

Hotel De Sleutels omstreeks 1900

Het meest centrale punt van Afferden bij hotel De Sleutels omstreeks 1900.

De foto is gemaakt door L. Perolles, een fotograaf die rond 1900 foto’s van Gennep en omstreken heeft gemaakt. Hij blijkt ook een tijd in Afferden te hebben gewoond.

In Gennep is een boek over Perolles met veel van zijn foto’s uitgebracht.