Berichtenarchief Huiskamer Béjèn

Huiskamer Béjèn voorlopig gesloten

In de komende periode zal de Huiskamer GESLOTEN blijven om verdere verspreiding van het CORONA virus te voorkomen. We volgen hierin het advies van Overheid en RIVM. Indien de situatie zo blijft als deze nu is, zal dit kunnen betekenen…

Fotoalbum: Japanse zorgdelegatie bezoekt Huiskamer Béjèn

Bekijk fotoalbum
Foto’s: Frans Thonen
01-06-2019

Een Japanse delegatie van 15 zorgprofessionals onder leiding van Hiroyuki Beniya, directeur van een gezondheidscentrum in Fukui en Satoko Hotta, professor aan de Keio University Graduate School bezocht afgelopen dagen Nederland om oplossingen te zoeken voor de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgkosten in Japan. Met name de rol van de huisarts in Afferden werkend volgens het concept van ‘Positieve Gezondheid’ was voor hen interessant. Japan kent namelijk eigenlijk geen huisartsenzorg en ook geen goed georganiseerde thuiszorg of maatschappelijk werk.

Minister Bruins(VWS) bracht vorig jaar nog een bezoek aan de plattelandspraktijk in Afferden vanwege deze nieuwe manier van werken. Door te werken volgens het concept van ‘Positieve Gezondheid’ heeft huisarts Hans Peter Jung in de spreekkamer meer tijd voor de patiënt en 25% minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis. L1 maakte hierover een reportage. Een in Nederland wonende Japanse tolk zag deze film en was hierover zo enthousiast, dat een groep van 15 Japanse zorgprofessionals afgelopen week het vliegtuig pakte om huisartsenpraktijk Afferden te bezoeken.

De Japanse delegatie waaronder artsen, fysiotherapeuten, verplegers, diëtisten en gezondheidsvoorlichters wilde met eigen ogen zien hoe huisartsenpraktijk Afferden vanuit het concept van ‘Positieve Gezondheid’ mensen in hun kracht probeert te zetten. Eigen regie en veerkracht van mensen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Tevens kwam ook de gemeenschap van Afferden aan het woord. Zo werd een bezoekje gebracht aan de 66-jarige Chris Peters in Afferden. Hij kreeg op zijn vierde polio en is sindsdien volledig verlamd. ’s Nachts ligt hij aan beademingsapparatuur. Toch weerhield hem dat er niet van om de hele wereld over te reizen voor zijn werk voor met uitsterven bedreigde diersoorten. Hij vertelde over de kracht van ‘Positieve Gezondheid’ en over het belang om een doel in het leven te hebben.

Daarnaast bracht de delegatie een bezoek aan huiskamer Béjèn, die een belangrijke rol speelt in de leefbaarheid van Afferden en met name in het bestrijden van de eenzaamheid onder oudere inwoners. De Japanners werden hartverwarmend en met een Japans welkom ontvangen door bezoekers, bestuur en vrijwilligers van Béjèn. Vervolgens gaf Wilbert Pothoff, directeur van woningcorporatie Destion een korte presentatie over het ontstaan van Béjèn. Daarna mengden de Japanners zich onder de bezoekers van de Offerse huiskamer en gingen in gesprek over de rol van een huiskamer in het voorkomen van eenzaamheid in een gemeenschap.

“Het was fantastisch hoe de Japanners zich vermengden met de bezoekers van Béjèn”, zegt José van Duuren namens Béjèn. “We hebben mooie inhoudelijke gesprekken gehad over de zorg in Nederland en Japan. Ook hoe de bezoekers van Béjèn de huiskamer beleven en hoe belangrijk dit is voor hun welzijn. Bezoekers leven helemaal op.”

“Béjèn is een huiskamer waar iedereen zich welkom en thuis voelt”, vervolgt José. “De sfeer ademt gezelligheid en gemoedelijkheid uit. Zo vind ik persoonlijk dat we er hele theorieën op los kunnen laten, maar het succes zit in de eenvoud, het luisterend oor en de laagdrempeligheid. Door iets met elkaar te doen en te delen, voelen mensen zich belangrijk en betrokken. Dat is de kracht van Béjèn! En dat hebben de Japanners gisteren ook zó mogen ervaren.”

De Japanners gaven aansluitend een inkijkje in hun cultuur door het geven van een korte cursus Japanse calligrafie. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was het gezamenlijk zingen van Japanse liedjes en het uitvoeren van een gezamenlijke dans in de Offerse huiskamer. Met een groepsfoto voor Béjèn werd het twee uur durende bezoek dat door de Japanners als het hoogtepunt van de dag werd ervaren, afgesloten.

Dorpsarchief in huiskamer Béjèn

Het Dorpsarchief van Afferden houdt zich al vele jaren bezig met het vastleggen en beschrijven van de rijke historie van Afferden. Dit alles in de vorm van foto’s, documenten, film enz. om op deze wijze de herinnering aan het verleden…

Video: Nabuurschap, Huiskamer Béjèn

“Wij weten van de huisartsenpraktijk dat sinds wij open zijn, de ouderen ook veel minder vaak bij de huisarts komen”, zo zegt Elly van Geel van de stichting BLOA. “Het doet de mensen gewoon goed. Het is ook heerlijk om hier te zijn. Het geeft gewoon invulling aan je leven”. De Stichting kreeg 750 euro van een bank om het ‘nabuurschap’ verder te stimuleren. Milsbeek, Ottersum en Heijen gaan het voorbeeld van Afferden volgen met een huiskamer voor ouderen.

Bekijk onderstaand kort filmpje:

Béjèn zoekt nieuwe bestuursleden

Na ruim een jaar hard werken, werd op 29 juni 2014 huiskamer Béjèn feestelijk geopend. Volgend jaar 29 juni dus het eerste lustrum daarvan. Reden tot een feestje?

Vanaf de oprichting van de Stichting op 25 april 2013 heeft het bestuur met veel plezier gewerkt om alles te realiseren en na de opening de huiskamer draaiend te houden, samen met de vele vrijwilligers. Maar 3 van de 4 bestuursleden willen toch, 6 jaar later, voor 5 april 2019, het stokje overdragen.

Dit besluit hebben we met pijn in ons hart genomen. Wij hopen van harte dat er opvolging komt in het bestuur. Mensen die ook in het belang van onze ouderen willen bijdragen aan het in stand houden van de huiskamer. Wij hopen dat er zich kundige mensen melden die vanuit liefde en met hart voor de Stichting in het bestuur willen stappen. Mensen die in onze geest verder werken. Wij zoeken mensen met ervaring in het besturen, die kunnen werken met Excel en Word, met financiële kennis en kunde, met goede taalvaardigheid, schriftelijk en mondeling. Personen die contacten kunnen onderhouden met gemeentelijke en bestuurlijke overheden en organisaties voor zorg en welzijn. Mensen die tegen een stootje kunnen, kunnen organiseren en met creativiteit Béjèn voort willen zetten. Wij zullen hen uiteraard inwerken.

Wij hebben talloze personen benaderd om tot het bestuur toe te treden. Tot op heden zonder resultaat. Het is moeilijk om bestuursleden te vinden, velen hebben al een functie bij andere verenigingen. Maar, komen er geen opvolgers voor ons, dan zal het 1e lustrumfeest tevens de sluiting van de huiskamer betekenen.

Dat zal Afferden toch niet laten gebeuren ? Daarom: Afferden, sta op en toon uw veerkracht.

Op ons gevelbord naast de voordeur staat de volgende tekst: “Daar waar liefde en hoop samenkomen is toekomst”

Laatste nieuws van Béjèn

‘Leefbaarheid Ouderen Afferden’ is de volledige naam van de Stichting BLOA. En daar gaat het over, de leefbaarheid voor de ouderen in Afferden. De Superrrr is gestopt. Voor velen, vooral de oudere inwoners, echt een ramp. We kunnen debatteren over het hoe en waarom en hoe komt dat nu, maar we moeten gewoon verder en een oplossing zoeken. Maar waar ligt die oplossing?

Natuurlijk zijn er mensen waarvan de kinderen of buren zeggen “wij brengen voor jou wel de boodschappen mee”. Het blijft toch gewoon het fijnste wanneer je zelf zo lang mogelijk de boodschappen zelfstandig kunt doen. Maar hoe kom je er?

Een boodschappendienst kan die mogelijkheid bieden. Maar daarvoor zijn mensen nodig die wel een auto hebben en bereid zijn om af en toe met 2 of 3 mensen te rijden. Dat kan natuurlijk tegen kilometervergoeding, immers wanneer iemand met eigen auto of openbaar vervoer naar Bergen of Gennep moet gaan kost dat ook wat.

Laat u weten aan ons of u gebruik zou willen maken van een boodschappendienst, maar ook wanneer u zou willen en kunnen rijden. Dat kan via telefoonnummer 06 – 502 602 04 of 0485 – 532135. Maar ook kan het ’s middags in de huiskamer worden gemeld. Er ligt een lijst klaar.

Klik hier voor onze contactgegevens.

 

Béjèn en haar vrijwilligers

Er zijn veel mensen vrijwilliger in de huiskamer, mannen en vrouwen. Iedere middag zijn er twee aanwezig om onze, veelal oudere dorpsgenoten, een fijne middag te bezorgen. Zoals de drie filmmiddagen onlangs. Maar ook de woensdagen, wanneer de tafels goed…

2016 Bijna Béjèn

béjènHet was een jaar waarin er veel activiteiten waren; allereerst de vele middagen van ontmoeting en samenzijn. Er werd menig lief en leed gedeeld, gasten waren elkaar tot steun. En onze enthousiaste, onmisbare vrijwilligers zorgden met veel liefde voor iedere gast. We zouden elke vrijwilliger graag een welverdiend salaris willen geven, maar……en dat is echt waar; jullie zijn gewoon onbetaalbaar.

De wekelijkse maaltijd op woensdag; ook een vaste en heerlijke beleving. Op vele donderdagen fietsten er tussen de 10 en 16 mensen de hele omgeving door, met steevast een tussenstop voor koffie of thee en eindigend in Béjèn, waar telkens een hartelijke ontvangst was en naar behoefte een drankje. Op diezelfde middag vonden er ook kleur- en tekenactiviteiten plaats. Talrijke mooie kaarten zijn er gemaakt en vol overgave gekleurd.

We hebben 2 keer een pracht tocht gemaakt met de huifkar; de Smaakparelexpres, er was een rommelmarkt en we stonden op de Braderie in het dorp. Van de rondleiding op Bleijenbeek werd erg genoten, de regen kon de vele deelnemers niet ontmoedigen. Béjèn werd met de seizoenen mee, mooi versierd. De kerstboom dit jaar is prachtig! Evenals de door de bezoekers gemaakte kerststukjes. We namen om diverse redenen afscheid van een aantal vrijwilligers, maar konden gelukkig ook nieuwe mensen welkom heten. Tijdens het kerstdiner dit jaar werden de nieuwe tafel en de 6 stoelen ingewijd. Dankzij een mooie gift van de Stichting Arnold Uleyn is deze aanschaf gerealiseerd. Daar zijn we erg dankbaar voor.

We starten vol vertrouwen het jaar 2017. We beginnen goed. De eerste week van januari schenken we koffie en thee gratis, voor alle vaste, maar ook voor nieuwe gasten. Daarmee nodigen wij U van harte uit om kennis te maken met deze bijzondere plek, midden in het dorp en midden in onze samenleving.

 

Bestuur Stichting BLOA

Informatie: 0485-532135 en 06 – 502 602 04
Telefoonnummer Béjèn ’s middags: 06 – 519 081 51
E-mailadres: huiskamerbejen@gmail.com
Bezoek: ’s middags van 14.00 – 17.00 uur, Afferdse Heide 22

Béjèn op stap met de Smaakparelexpress

Een grote schare mensen stond klaar op dinsdag 16 augustus op de Afferdse Heide 22, toen tegen 2 uur de Smaakparelexpress arriveerde. Een mooie lange trailer met daarop een huif, hoog op de wielen en een tractor met chauffeur er voor.Béjèn en de Smaakparelexpress 16-08-2016Deze aardige chauffeur is Math Loonen. Hij bouwde de wagen in eigen beheer, speciaal voor de ouderen. En er is over nagedacht ; Er zijn 40 veilige zitplaatsen, 2 bankjes aan elke tafel. De opstelling is zoals in een trein. De bankjes zitten prima, zijn met behulp van 7.000 nietjes bekleed. Rondom kunnen de zijkanten van de huif opgerold worden. Er is een klep aan de achterzijde met een liftinstallatie, zodat ook rolstoelen aan boord kunnen. Zodra de gasten zaten en er een paar kratten met lekkere dingen in stonden vertrok de express, uitgewuifd door een aantal mensen. De stemming was direct opperbest, de route prachtig! Door de bossen, rondom Bergen, het Leukermeer en onderweg een stop om wat te drinken en te eten. Er klonken een aantal liederen om de sfeer nog verder te verhogen. Het prachtige weer deed de rest.Béjèn en de Smaakparelexpress 16-08-2016Bij terugkomst klonk een spontaan applaus voor Math ! En….. we hebben de afspraak om in de herfst opnieuw een tocht te maken. We hopen dat er dan iemand van IVN mee gaat om onderweg een en ander te vertellen over de schitterende omgeving waarin wij wonen.Béjèn en de Smaakparelexpress 16-08-2016