Berichtenarchief Huiskamer Béjèn

Steunpunt Offere

Voor (hulp)vragen kunt U vanaf 1 november 2020 op werkdagen tussen 9 en 17 uur bellen naar 06 222 409 15. Ook kunt u een ervoor kiezen een email te sturen naar: info@afferdensamenbeter.nl of info@steunpuntoffere.nl HANDIGE FLYERS –De informatie van…

Gymen in de kerk

Bewegen is goed. Het zorgt niet alleen voor een gezond lichaam maar ook voor een gezonde geest. Bij Huiskamer Béjèn in Afferden wordt er elke donderdagochtend in samenwerking met Fysio Holland ruimte voor gemaakt. Corona of geen corona. Sinds het…

Ouderen in beweging

Ook tijdens deze crisistijd is bewegen belangrijk, vooral voor ouderen. Bewegen bij Béjèn door Fysioholland. Een mooi initiatief. Dank aan Piet Manders voor de foto’s.

Fotoalbum: Japanse zorgdelegatie bezoekt Huiskamer Béjèn

Bekijk fotoalbum
Foto’s: Frans Thonen
01-06-2019

Een Japanse delegatie van 15 zorgprofessionals onder leiding van Hiroyuki Beniya, directeur van een gezondheidscentrum in Fukui en Satoko Hotta, professor aan de Keio University Graduate School bezocht afgelopen dagen Nederland om oplossingen te zoeken voor de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgkosten in Japan. Met name de rol van de huisarts in Afferden werkend volgens het concept van ‘Positieve Gezondheid’ was voor hen interessant. Japan kent namelijk eigenlijk geen huisartsenzorg en ook geen goed georganiseerde thuiszorg of maatschappelijk werk.

Minister Bruins(VWS) bracht vorig jaar nog een bezoek aan de plattelandspraktijk in Afferden vanwege deze nieuwe manier van werken. Door te werken volgens het concept van ‘Positieve Gezondheid’ heeft huisarts Hans Peter Jung in de spreekkamer meer tijd voor de patiënt en 25% minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis. L1 maakte hierover een reportage. Een in Nederland wonende Japanse tolk zag deze film en was hierover zo enthousiast, dat een groep van 15 Japanse zorgprofessionals afgelopen week het vliegtuig pakte om huisartsenpraktijk Afferden te bezoeken.

De Japanse delegatie waaronder artsen, fysiotherapeuten, verplegers, diëtisten en gezondheidsvoorlichters wilde met eigen ogen zien hoe huisartsenpraktijk Afferden vanuit het concept van ‘Positieve Gezondheid’ mensen in hun kracht probeert te zetten. Eigen regie en veerkracht van mensen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Tevens kwam ook de gemeenschap van Afferden aan het woord. Zo werd een bezoekje gebracht aan de 66-jarige Chris Peters in Afferden. Hij kreeg op zijn vierde polio en is sindsdien volledig verlamd. ’s Nachts ligt hij aan beademingsapparatuur. Toch weerhield hem dat er niet van om de hele wereld over te reizen voor zijn werk voor met uitsterven bedreigde diersoorten. Hij vertelde over de kracht van ‘Positieve Gezondheid’ en over het belang om een doel in het leven te hebben.

Daarnaast bracht de delegatie een bezoek aan huiskamer Béjèn, die een belangrijke rol speelt in de leefbaarheid van Afferden en met name in het bestrijden van de eenzaamheid onder oudere inwoners. De Japanners werden hartverwarmend en met een Japans welkom ontvangen door bezoekers, bestuur en vrijwilligers van Béjèn. Vervolgens gaf Wilbert Pothoff, directeur van woningcorporatie Destion een korte presentatie over het ontstaan van Béjèn. Daarna mengden de Japanners zich onder de bezoekers van de Offerse huiskamer en gingen in gesprek over de rol van een huiskamer in het voorkomen van eenzaamheid in een gemeenschap.

“Het was fantastisch hoe de Japanners zich vermengden met de bezoekers van Béjèn”, zegt José van Duuren namens Béjèn. “We hebben mooie inhoudelijke gesprekken gehad over de zorg in Nederland en Japan. Ook hoe de bezoekers van Béjèn de huiskamer beleven en hoe belangrijk dit is voor hun welzijn. Bezoekers leven helemaal op.”

“Béjèn is een huiskamer waar iedereen zich welkom en thuis voelt”, vervolgt José. “De sfeer ademt gezelligheid en gemoedelijkheid uit. Zo vind ik persoonlijk dat we er hele theorieën op los kunnen laten, maar het succes zit in de eenvoud, het luisterend oor en de laagdrempeligheid. Door iets met elkaar te doen en te delen, voelen mensen zich belangrijk en betrokken. Dat is de kracht van Béjèn! En dat hebben de Japanners gisteren ook zó mogen ervaren.”

De Japanners gaven aansluitend een inkijkje in hun cultuur door het geven van een korte cursus Japanse calligrafie. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was het gezamenlijk zingen van Japanse liedjes en het uitvoeren van een gezamenlijke dans in de Offerse huiskamer. Met een groepsfoto voor Béjèn werd het twee uur durende bezoek dat door de Japanners als het hoogtepunt van de dag werd ervaren, afgesloten.

Dorpsarchief in huiskamer Béjèn

Het Dorpsarchief van Afferden houdt zich al vele jaren bezig met het vastleggen en beschrijven van de rijke historie van Afferden. Dit alles in de vorm van foto’s, documenten, film enz. om op deze wijze de herinnering aan het verleden…

Video: Nabuurschap, Huiskamer Béjèn

“Wij weten van de huisartsenpraktijk dat sinds wij open zijn, de ouderen ook veel minder vaak bij de huisarts komen”, zo zegt Elly van Geel van de stichting BLOA. “Het doet de mensen gewoon goed. Het is ook heerlijk om…

Béjèn zoekt nieuwe bestuursleden

Na ruim een jaar hard werken, werd op 29 juni 2014 huiskamer Béjèn feestelijk geopend. Volgend jaar 29 juni dus het eerste lustrum daarvan. Reden tot een feestje?

Vanaf de oprichting van de Stichting op 25 april 2013 heeft het bestuur met veel plezier gewerkt om alles te realiseren en na de opening de huiskamer draaiend te houden, samen met de vele vrijwilligers. Maar 3 van de 4 bestuursleden willen toch, 6 jaar later, voor 5 april 2019, het stokje overdragen.

Dit besluit hebben we met pijn in ons hart genomen. Wij hopen van harte dat er opvolging komt in het bestuur. Mensen die ook in het belang van onze ouderen willen bijdragen aan het in stand houden van de huiskamer. Wij hopen dat er zich kundige mensen melden die vanuit liefde en met hart voor de Stichting in het bestuur willen stappen. Mensen die in onze geest verder werken. Wij zoeken mensen met ervaring in het besturen, die kunnen werken met Excel en Word, met financiële kennis en kunde, met goede taalvaardigheid, schriftelijk en mondeling. Personen die contacten kunnen onderhouden met gemeentelijke en bestuurlijke overheden en organisaties voor zorg en welzijn. Mensen die tegen een stootje kunnen, kunnen organiseren en met creativiteit Béjèn voort willen zetten. Wij zullen hen uiteraard inwerken.

Wij hebben talloze personen benaderd om tot het bestuur toe te treden. Tot op heden zonder resultaat. Het is moeilijk om bestuursleden te vinden, velen hebben al een functie bij andere verenigingen. Maar, komen er geen opvolgers voor ons, dan zal het 1e lustrumfeest tevens de sluiting van de huiskamer betekenen.

Dat zal Afferden toch niet laten gebeuren ? Daarom: Afferden, sta op en toon uw veerkracht.

Op ons gevelbord naast de voordeur staat de volgende tekst: “Daar waar liefde en hoop samenkomen is toekomst”