Berichtenarchief jeugdhuis

Een ansichtkaart van Afferden rond 1960

Linksboven de berkenlaan gelegen in het verlengde van de Spiegellaan ten noorden van de kasteelruïne. Op de ansicht ook de scholen. De meisjesschool en de kleuterschool direct aan de Langstraat en de jongensschool daarachter. Met de bouw van de St.…

Jeugdhuis aan de Dorpsstraat (2)

Het jeugdhuis aan de Dorpsstraat wordt door de vele verenigingen intensief benut. De gidsen en de verkenners hebben hun ruimte op de zolder en de grote zaal wordt o.a. gebruikt voor de gymles van de school. Ook vinden hier de jeugdbals plaats met muziek van de plaatselijke band de Emulations. Verschillende dansgroepen hebben hier hun onderkomen, voor de jeugd o.l.v. tante Jo (Weijers-Van Soest) en voor de volwassenen o.l.v. van Harrie Kool.

De kelder van het gebouw wordt gebruikt door de DWS en de jeugdsoos. De jongeren van de jeugdsoos hebben deze ruimte begin jaren 70 zelf ingericht en een discohoek en een bar gebouwd.

Om de belangen van de plaatselijke zaalhouders niet te schaden wordt overeengekomen dat in het jeugdhuis geen alcoholische drank zal worden verschonken.

Jeugdhuis aan de Dorpsstraat (1)

Na de zware oorlogsjaren volgt een periode van wederopbouw en nieuw elan. In de jaren 50 is sprake van enige welvaart en er is behoefte aan vrijetijdsbesteding. Zo ook in Afferden waar mede op initiatief van de toenmalige kapelaan Heijmans een groot aantal verenigingen ontstaat. Deze verenigingen hebben behoefte aan een geschikte ruimte voor de ontplooiing van hun activiteiten.

In 1958 worden plannen gemaakt voor de bouw van een gemeenschapshuis aan de Dorpsstraat op de plaats waar nu de bejaardenwoningen staan.
In de bouwtekeningen wordt aan verschillende ruimtes reeds de bestemming toegewezen: in de ruimte linksvoor komt de uitleenbibliotheek, rechtsvoor is voor vergaderingen en de zolder voor welpen en verkenners. De grote zaal biedt ruimte voor in totaal 170 zitplaatsen.

Op 6 november 1960 wordt het gemeenschapshuis door bisschop Moors feestelijk geopend en ingezegend. Een officiële naam krijgt het gebouw niet, maar al snel is ‘het jeugdhuis’ bij iedereen bekend.

Als het gebouw rond 1980 niet meer aan de eisen voldoet en renovatie niet haalbaar blijkt, wordt aan de Kapelstraat Iedershuus gebouwd, dat in mei 1982 wordt geopend.