Berichtenarchief jubileum

Diamanten bruidspaar Huub en Han Boskamp

boskampZaterdag 8 oktober vieren Huub en Han Boskamp-Van den Woldenberg dat zij zestig jaar geleden met elkaar in de echt verbonden werden. Dit heuglijk feit vond destijds plaats in de Sint Antoniuskapel te Heukelom en dat wordt die dag nog eens dunnetjes overgedaan.

Het was in 1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog dat Piet Megens, Huub Boskamp attent maakte op het feit dat er bij ‘Kerse-Hannes’ in Heukelom nog een ‘schôn dèn’ rondliep. “Is dat niks voor jou?”, vroeg Piet aan Huub. Deze Heukelomse schone luisterde naar de naam Hanneke van den Woldenberg. Voor Huub was de dame in kwestie geen onbekende. Op enig moment trof Huub de vader van Hanneke bij de plaatselijke bakkerij Cuijpers in Afferden. Destijds was het nog gebruikelijk dat veel huishoudens thuis het deeg bereidden en dat naar de bakkerij brachten om het daar te laten bakken. Huub stelde aan ‘Kerse-Hannes’ voor om eens te komen praten over zijn dochter Hanneke. En prompt antwoordde de man daarop: “Da duude gej mar.” En zo kon het gebeuren dat Huub Boskamp de volgende zondag reeds een bezoek bracht aan Huize Van den Woldenberg om daar om de hand van Hanneke te vragen. En zoals dat toen ging, werd er nergens meer over gesproken, hetgeen betekende dat het ‘aan’ was tussen Huub en Hanneke. In zo’n relatief kleine gemeenschap kende iedereen elkaar en waren er weinig of geen geheimen voor de streekgenoten.

Huub (toen 22 jaar) en Hanneke (19 jaar) zagen elkaar aanvankelijk elke zondag even. Maar Huub stelde zich in de loop van 1943 beschikbaar als vervanger voor zijn jongere, ziekelijke broer Harrie die moest dienen onder de Arbeitseinsatz in Duitsland. Huub werd te werk gesteld in het Duitse Keppelen maar kwam na negen maanden weer terug in Nederland wegens een ernstige ziekte.

Na de bevrijding trouwde Huub met Hanneke in oktober van het jaar 1945. Geen uitgebreid huwelijksfeest maar een bescheiden huwelijksvoltrekking waarbij de bruid een eenvoudig zwart kleed droeg en de bruidegom eveneens gewoon gekleed ging. Het was immers kort na de oorlog en niemand had iets. Tijdens het huwelijksfeest werd een vat bier aangeslagen maar dat ging niet eens op. Dezelfde avond vertrokken Huub en Hanneke naar hun noodwoning aan de Spitsbrug in Afferden. De dag erna volgde geen huwelijksreis; integendeel. Het harde landleven werd hervat alsof er niets was voorgevallen.

In de navolgende jaren zagen op de Spitsbrug maar liefst dertien kinderen het levenslicht. Zij brachten vervolgens in verscheidene huwelijken weer drieëntwintig kleinkinderen ter wereld. En inmiddels zijn er ook al weer dertien achterkleinkinderen.

“In al die jaren”, vertelt Huub, “zijn we één keer een week op vakantie geweest naar de plaats waar we tijdens de evacuatie (in 1944) verbleven in Overijssel. Het was zo bijzonder dat we besloten hebben om contact te blijven houden met die mensen”, aldus het duo. Het tweetal maakt wel regelmatig geheel verzorgde dagtrips en geniet daar zeer van.

De kinderen vertellen dat ze in hun jeugd niets tekort zijn gekomen. “Eten was er altijd volop. En als tante Door uit Venlo weer eens over de vloer kwam, meestal als er zojuist geslacht was, dan bracht zij een tas met extra kleding mee en een cake voor moeder. En mam heeft zelf heel veel kleding voor ons gebreid”, weet de oudste dochter Ellie nog te herinneren. “En het was bij ons altijd gezellig omdat veel kinderen uit de buurt ons bezochten.” Het zestigjarig huwelijksfeest zal voor Huub en Han Boskamp-Van den Woldenberg dan ook beslist een diamanten kroon zijn op het levenswerk dat zij in al die jaren in voor- en tegenspoed hebben opgebouwd. Een respectvol leven zoals weinigen zich dat vandaag nog kunnen voorstellen.

Jubilarissen bij kerkkoor

Met Pinksteren zorgt het kerkkoor Afferden voor de muzikale omlijsting van de mis om 11.00 uur. Aan het einde van de mis ontvangen Toos van der Putten-Janssen, Piet Arntz en Thijs Albada Jelgersma de zilveren Gregoriusonderscheiding en een oorkonde. Thijs is ook de nieuwe dirigent van het kerkkoor geworden toen Chris Ambrosius besloot op te stappen. Piet Arnz is tevens koster in de Cosmas en Damianuskerk. Toos bezoekt nog steeds trouw de repetities en de optredens van het kerkkoor, ook al beweegt zij zich voortaan voort met behulp van een rollator. Alle drie zingen overigens ook nog bij het gemengde koor Laetitia. Het kerkkoor telt inmiddels vier leden die inmiddels de tachtig al gepasseerd zijn. Jong bloed is noodzakelijk wil het koor ook in de toekomst nog de missen muzikaal kunnen ondersteunen. Iedere donderdagavond om 19.30 uur in de kerk wordt er gerepeteerd. Wie belangstelling heeft, komt eens kijken en zingt mee.

Bron: Maas- en Niersbode 10-05-2005

Jubilarissen in het zonnetje bij EHBO vereniging Afferden

ehboDe jaarvergadering van EHBO-vereniging Afferden afgelopen maandag 25 april, kreeg voor een vijftal leden van de vereniging een feestelijk tintje. Aan het eind van de vergadering restte enkel het puntje “feest” nog op de agenda en was het de beurt aan de heren Van Gestel en Van de Sande van EHBO Limburg, district Noord, om hun intrede te doen in Zaal Raymakers.

Volledig verrast werden de leden Litjens, Smits, Duijf, Burgers en Tebarts naar voren gehaald. Na een korte toespraak door de heer Van Gestel, ontving mevrouw Litjens een zilveren bondsonderscheiding. Zij is reeds 29 jaar lid van de vereniging en vanaf 1983 actief als bestuurslid. Vervolgens kreeg de heer Smits een zilverenondsonderscheiding in verband met zijn 34-jarig lidmaatschap (eerst bij het Rode Kruis en later bij de EHBO-vereniging) en kreeg mevrouw Duijf vanwege haar 25-jarig lidmaatschap een onderscheiding in brons. De hoogste onderscheidingen van deze avond, het bondskruis 3e klas, vielen ten deel aan mevrouw Burgers en de heer Tebarts. Mevrouw Burgers is reeds 40 jaar lid en is tevens 24 jaar lang secretaresse geweest. Deze functie heeft zij in 2001 overgedragen. De heer Tebarts is 45 jaar lid van de vereniging en voert het voorzitterschap vanaf 1985. Deze functie wordt ook nu nog door hem bekleed.

Bij deze huldigingen hoorden natuurlijk een bloemetje, waarna ook de partners in de gelegenheid waren de jubilarissen te feliciteren. De heer Tebarts gaf tot slot aan blij te zijn met zulke trouwe leden, waarna de vergadering met een drankje werd gesloten.

Bron: Maas- en Niersbode 26-04-2005

Jubilarissen Zij-Actief in de bloemetjes gezet

zijaktiefZij-Actief afdeling Afferden, eerder bekend als LVB en nog eerder te boek gesteld als de Boerinnenbond, vierde afgelopen donderdagavond in zaal Raymakers het zeventigjarig bestaan. Tijdens deze feestavond werden de gelegenheid te baat genomen om tien jubilarissen te huldigen. Nel van Haperen provinciaal bestuurslid van Zij-Actief Limburg nam bijgestaan door voorzitter Jo Willems de huldiging voor haar rekening.

Van de tien jubilarissen waren er zeven aanwezig die door Nel van Haperen in het zonnetje werden gezet. Het betrof Marleen Raijmakers (27 jaar lid) Tonnie van Lin (30 jaar lid), Mientje Derksen (32 jaar lid), Tonnie Rutten (35 jaar lid), Annie Putker (37 jaar lid), Cobi Bartels (41 jaar) en To Boskamp (50 jaar lid). De laatste is zoals gezegd een halve eeuw lid van een vrouwenvereniging die drie stadia heeft ondergaan: van Boerinnenbond naar LVB en nu dan naar Zij-Actief. Vooral in de eerste veertig jaar is To actief geweest en kan zich de Lourdesreis en de bestuursbijeenkomsten nog goed herinneren. In 1985 trad zij toe tot het bestuur en werd het jaar daarop meteen gebombardeerd tot voorzitter. Die voorzittershamer heeft zij tot en met 1990 met verve vervuld. Jarenlang heeft To ook tijd gevonden om te collecteren voor de kankerbestrijding en is nog steeds een trouwe bezoekster van de jaarlijkse kringbedevaart. Voor de jaren van trouw en inzet werd zij net als de andere jubilarissen donderdagavond eventjes in het middelpunt van de belangstelling geplaatst.

De drie afwezige jubilarissen: Stien Erren (46 jaar lid), Gonnie Boskamp (27 jaar lid) en Annie Cuijpers (26 jaar lid) hebben naderhand de huldeblijken ontvangen.

Bron: Maas- en Niersbode 19-04-2005