Berichtenarchief jubileum

Jubilarissen in het zonnetje bij EHBO vereniging Afferden

ehboDe jaarvergadering van EHBO-vereniging Afferden afgelopen maandag 25 april, kreeg voor een vijftal leden van de vereniging een feestelijk tintje. Aan het eind van de vergadering restte enkel het puntje “feest” nog op de agenda en was het de beurt aan de heren Van Gestel en Van de Sande van EHBO Limburg, district Noord, om hun intrede te doen in Zaal Raymakers.

Volledig verrast werden de leden Litjens, Smits, Duijf, Burgers en Tebarts naar voren gehaald. Na een korte toespraak door de heer Van Gestel, ontving mevrouw Litjens een zilveren bondsonderscheiding. Zij is reeds 29 jaar lid van de vereniging en vanaf 1983 actief als bestuurslid. Vervolgens kreeg de heer Smits een zilverenondsonderscheiding in verband met zijn 34-jarig lidmaatschap (eerst bij het Rode Kruis en later bij de EHBO-vereniging) en kreeg mevrouw Duijf vanwege haar 25-jarig lidmaatschap een onderscheiding in brons. De hoogste onderscheidingen van deze avond, het bondskruis 3e klas, vielen ten deel aan mevrouw Burgers en de heer Tebarts. Mevrouw Burgers is reeds 40 jaar lid en is tevens 24 jaar lang secretaresse geweest. Deze functie heeft zij in 2001 overgedragen. De heer Tebarts is 45 jaar lid van de vereniging en voert het voorzitterschap vanaf 1985. Deze functie wordt ook nu nog door hem bekleed.

Bij deze huldigingen hoorden natuurlijk een bloemetje, waarna ook de partners in de gelegenheid waren de jubilarissen te feliciteren. De heer Tebarts gaf tot slot aan blij te zijn met zulke trouwe leden, waarna de vergadering met een drankje werd gesloten.

Bron: Maas- en Niersbode 26-04-2005

Jubilarissen Zij-Actief in de bloemetjes gezet

zijaktiefZij-Actief afdeling Afferden, eerder bekend als LVB en nog eerder te boek gesteld als de Boerinnenbond, vierde afgelopen donderdagavond in zaal Raymakers het zeventigjarig bestaan. Tijdens deze feestavond werden de gelegenheid te baat genomen om tien jubilarissen te huldigen. Nel van Haperen provinciaal bestuurslid van Zij-Actief Limburg nam bijgestaan door voorzitter Jo Willems de huldiging voor haar rekening.

Van de tien jubilarissen waren er zeven aanwezig die door Nel van Haperen in het zonnetje werden gezet. Het betrof Marleen Raijmakers (27 jaar lid) Tonnie van Lin (30 jaar lid), Mientje Derksen (32 jaar lid), Tonnie Rutten (35 jaar lid), Annie Putker (37 jaar lid), Cobi Bartels (41 jaar) en To Boskamp (50 jaar lid). De laatste is zoals gezegd een halve eeuw lid van een vrouwenvereniging die drie stadia heeft ondergaan: van Boerinnenbond naar LVB en nu dan naar Zij-Actief. Vooral in de eerste veertig jaar is To actief geweest en kan zich de Lourdesreis en de bestuursbijeenkomsten nog goed herinneren. In 1985 trad zij toe tot het bestuur en werd het jaar daarop meteen gebombardeerd tot voorzitter. Die voorzittershamer heeft zij tot en met 1990 met verve vervuld. Jarenlang heeft To ook tijd gevonden om te collecteren voor de kankerbestrijding en is nog steeds een trouwe bezoekster van de jaarlijkse kringbedevaart. Voor de jaren van trouw en inzet werd zij net als de andere jubilarissen donderdagavond eventjes in het middelpunt van de belangstelling geplaatst.

De drie afwezige jubilarissen: Stien Erren (46 jaar lid), Gonnie Boskamp (27 jaar lid) en Annie Cuijpers (26 jaar lid) hebben naderhand de huldeblijken ontvangen.

Bron: Maas- en Niersbode 19-04-2005