Berichtenarchief kasteel bleijenbeek

De molen van Bleijenbeek

Eeuwenlang werd het leven van de inwoners van Afferden voor een groot deel bepaald door de heersers van kasteel Bleijenbeek. Zo was er het molenrecht wat inhield dat de boeren van Afferden verplicht waren hun koren door de molen van de kasteelheer te laten malen.

In archieven wordt reeds in 1569 melding gemaakt van pachtcontracten voor de molen van Bleijenbeek.

Op deze landkaart van rond 1840 zien we ongeveer in het midden een molensymbool. Dat is waarschijnlijk de plaats waar vroeger op de Meulenberg de molen stond. In de negentiende eeuw was het een zogenaamde standerdmolen (een windmolen op een voetstuk). Bekend is dat deze molen in 1882 door blikseminslag is verwoest en niet meer op deze plaats is herbouwd.

Op actuele kaarten zien we dat de weg vanaf de huidige golfbaan richting de Lakei daarom de Molenweg heet.

De Paradijszaal van kasteel Bleijenbeek

De Paradijszaal van kasteel Bleijenbeek is genoemd naar de figuren van Adam en Eva die in de schouw zijn verwerkt. De bovenkanten van de wanden en de zijkanten zijn betimmerd met profileringen die zijn versierd met wingerdranken en voorstellingen betreffende de jacht.

In het eerste middenveld staat het jaartal 1694 vermeld en zijn de vier werelddelen uitgebeeld.

In het najaar van 1944 heeft het gezin van rentmeester Groetelaars toevlucht gezocht in het kasteel. Gezinsleden schrijven in hun oorlogsdagboeken dat zij in de Paradijszaal verblijven en er staat een bed voor de ouders en de kinderen slapen op bijeen geschoven fauteuils.

Kasteel Bleijenbeek

Terwijl de ontstaansgeschiedenis van kasteel Bleijenbeek niet geheel duidelijk is, weten we precies wanneer het imposante kasteel ten onder is gegaan. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat er op deze plaats in de tweede helft van de 14e eeuw de eerste bebouwing is ontstaan. In de loop van de eeuwen is een waarschijnlijk kleiner gebouw omgebouwd tot een kasteel.

In de vroege avond van 21 februari 1945 begonnen Britse vliegtuigen met een zwaar bombardement dat kasteel Bleijenbeek in een ruïne veranderde.

Inmiddels zijn delen van de ruïne geconsolideerd zodat de herinnering aan zes eeuwen Afferdse historie in stand blijft.

Roofridderfeesten terug op ruïne Bleijenbeek

De roemruchte Roofridderfeesten waarmee Afferden toendertijd op tv te zien was, keren weer terug. Dat maakt Rudolf Terlingen, de bedenker en organisator van het Bleijvenement dat dit jaar op 9,10 en 11 september op landgoed Bleijenbeek plaatsvindt, bekend. “Het vindt plaats op dezelfde plek, alleen op kleinere schaal”, zegt Terlingen, die op 12 augustus 2006 de eerste Roofridderfeesten heeft gepland. Deze zeskampspelen gaan onderdeel uitmaken van het Bleijvenement en worden gehouden op het terrein van ruïne Bleijenbeek. In plaats van landen of steden is het de bedoeling dat de diverse kernen van de gemeente Bergen volgens de zeskampformule met elkaar de sportieve strijd aangaan.

Bron: Maas- en Niersbode 16-08-2005

Ruïne Bleijenbeek weer zichtbaar

bleijenbeek014kAfgelopen woensdag 16 maart verrichtte burgemeester Klaverdijk van de gemeente Bergen de officiële handeling, die symboliseert dat de ruïne op landgoed Bleijenbeek weer duidelijk zichtbaar is. Deze was door de dichte begroeiing bijna niet meer waar te nemen. Het toeval wil dat deze wildernis ontstond na het bombardement dat 60 jaar geleden, op 21 en 22 februari 1945 plaatsvond.

Het weghalen van de wilde begroeiing is onderdeel van het opkalefateren van landgoed Bleijenbeek met als belangrijkste punt de aanleg van een golfbaan. Deze wordt over enkele maanden in gebruik genomen. De opschoning van het terrein rondom de ruïne is het begin van de volgende fase van de ontwikkeling landgoed Bleijenbeek, die de komende jaren in meerdere stappen zal plaatsvinden. Hierbij is toekomstig gebruik van het voormalige kasteel Bleijenbeek en omringend terrein een wezenlijk onderdeel van de projectplannen.

Bron: De Trompetter 15-03-2005

Grote opschoonactie start bij kasteelruïne Bleijenbeek

Binnenkort gaat een grote opschoonactie bij de kasteelruïne van start. Deze opschoonactie maakt onderdeel uit van het convenant dat projectontwikkelaar Terlingen Real Estate Group onlangs met IVN en Staatsbosbeheer heeft getekend.

Denkt men als gesproken wordt over landgoed Bleijenbeek meteen aan het golfressort dat in Afferden langzaam vorm begint te krijgen, in het centrum van dit landgoed ligt het kasteeleiland met daarop de in de oorlog kapotgeschoten ruïne. In het convenant is met betrekking tot de kasteelruïne vastgelegd dat het terrein rond de ruïne wordt opgeschoond en deels geschikt wordt gemaakt tot evenemententerrein. Verder is het de bedoeling om de komende jaren de nu nog bouwvallige ruïne voor verder verval te behoeden en zo te consolideren dat soms excursies onder begeleiding van IVN kunnen plaatsvinden. Gebeurt die consolidatie op het moment dat voldoende sponsors en subsidieverleners zijn gevonden om mee te betalen aan dit project, de opschoonactie staat op heel korte termijn te gebeuren. “Aankomende week of de week daarop”, schetst Theo Terlingen het pad dat is uitgezet en dat circa vijf weken in beslag gaat nemen. “Het terrein rond de ruïne moet de komende jaren verschralen zodat de orginele kruiden weer terugkomen.” Een klein deel van het eiland, een stuk grond van circa 80 bij 30 meter voor de burcht, wordt ingericht als evenemententerrein. “Wellicht kunnen hier de ‘Roofridderfeesten’ waar men in Afferden nog steeds over spreekt, een vervolg krijgen”, oppert Terlingen. Wat hij verder graag op het eiland ziet verrijzen is een theehuisje, dat vroeger in de kasteeltuin heeft gestaan.

Ook na de opschoonactie blijft het eiland waar de kasteelruïne op staat, afgesloten voor het publiek. Het hekwerk dat nu de toegang ontzegd, wordt mettertijd wel in oude luister hersteld.

Bron: Maas en Niersbode 22-02-2005