Berichtenarchief kerstconcert

Offers Kerst Treffe 2017

De werkgroepen Kerstconcert en Kersttocht hebben besloten dit jaar samen te werken. Dit betekent dat er geen apart kerstconcert en aparte kersttocht met kerstmarkt zijn, maar één gezamenlijk Offers Kerst Treffe met kerstconcert en aansluitende kerstmarkt.Kerst TreffeIedereen wordt uitgenodigd voor het kerstconcert in de kerk. Na afloop treffen alle zangers, muzikanten en bezoekers elkaar onder de grote kerstboom voor een sfeervolle samenzang. Daarna is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Rondom een gigantische kerstboom en de behaaglijke warmte van een grote vuurkorf is er dan een gezellige kerstmarkt ingericht.

Het Offers Kerst Treffe is op zaterdag 16 december en begint om 17.00 uur in de kerk, kerstmarkt vanaf 18.30 uur

Oproep:
In aansluiting op het kerstconcert is er een gezellige kerstmarkt. Hiervoor zijn wij op zoek naar standhouders (ook buurten of verenigingen) die op deze markt iets willen laten zien of aanbieden. Dat kan een creatief product, maar ook iets eetbaars zijn. Dus heb je een bijzondere hobby of bezigheid waarbij je een creatief product maakt of kunt aanbieden en eventueel ook wilt verkopen, meld je dan aan via het volgende e-mail-adres: jenniferbartels74@gmail.com.

Het aantal stands dat hiervoor kan worden ingericht is beperkt, dus wie het eerst komt …

Kerstconcert in de Parochiekerk

Op zondag 14 december 2014 vindt in de parochiekerk Cosmas en Damianus het traditionele Kerstconcert plaats. De aanvang is om 11.00 uur. Ook dit jaar verlenen de volgende verenigingen uit Afferden weer hun medewerking: Basiskoor Studie orkest “Fanfare Helpt Elkander” “De…

Jonge muzikanten debuteren in Kerstconcert

kerstconcertWie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In augustus zijn 30 leerlingen gestart met de blokfluitlessen onder leiding van de dirigent van de fanfare Eric Roefs. Afgelopen zondag (19 december) maakten de jonge muzikanten hun debuut in de Kerstviering. Samen met de reeds ervaren krachten van de fanfare speelden zij in het Kerstconcert een speciaal arrangement van Jingle Bells. Prachtig was eveneens de samenzang tussen de koren Laetitia, het basiskoor, het kerkkoor en De Troubadours. Het concert, dat grote belangstelling trok, vormde de warming up voor het jubileumjaar. In 2006 heeft fanfare Helpt Elkander grote plannen met onder meer een concert in schouwburg Venray en een reis naar Hongarije.

Bron: Maasdriehoek 20-12-2005

“Jeugdige” fanfare oefent voor Kerstconcert

fanfareblokfluitAfgelopen vrijdag hebben de 30 nieuwe jeugdige leden, die afgelopen zomer met blokfluitlessen zijn gestart, samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Er zijn hiervan een aantal foto’s online geplaatst in het fotoalbum. (Dank aan: Fanfare Helpt Elkander / Stichting Dorpsarchief)

Het is voor een fanfare tegenwoordig niet eenvoudig voldoende jonge muzikanten te werven. Daarom heeft fanfare Helpt Elkander uit Afferden besloten hierbij een actievere rol te spelen.

Na een intensieve wervingscampagne met o.a. een huis-aan-huis folder en introductielessen op school is het gelukt een groot aantal Afferdse kinderen enthousiast te maken voor de blokfluitlessen die de basis vormen voor een verdere muziekopleiding. De fanfare verzorgt de lessen in eigen beheer en financiert deze uit eigen middelen. Afgelopen augustus zijn 30 leerlingen gestart met de blokfluitlessen onder leiding van de dirigent van de fanfare Eric Roefs. Verwacht wordt dat een groot aantal hiervan uiteindelijk een muziekinstrument zal kiezen waarmee de jonge muzikanten later tot de fanfare kunnen toetreden.

De leerlingen zijn inmiddels zover gevorderd dat ze al iets kunnen laten horen. En om ze al eens te laten proeven hoe het is om in groot orkest mee te doen, gaan ze tijdens het komende kerstconcert een kerstliedje samen met de fanfare spelen. Afgelopen vrijdag hebben ze samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Het kerstconcert is op zondag 18 december om 11.00 uur in de kerk te Afferden.

Hiermee kan fanfare Helpt Elkander de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Temeer daar in 2006 het 100-jarige jubileum wordt gevierd. Voor dit jubileumjaar is een uitgebreid programma samengesteld: een feestweekend in het dorp, een jubileumconcert in de schouwburg van Venray en een reis voor de leden naar Hongarije.