Berichtenarchief laetitia

Gemeentelijk Korenconcert

Het tweejaarlijks gemeenteconcert van koren uit de gemeente Bergen op zaterdag 13 oktober 2018 in de parochiekerk van Afferden klonk als een klok. Zeven koren traden op en trakteerden het publiek op een breed repertoire aan muziek. Engels- en Nederlandstalige…

Kerstmusical ‘Een wereldse kerst’

Als alternatief voor het jaarlijkse kerstconcert werd op zaterdagavond 19 december in de kerk van Afferden de kerstmusical ‘Een wereldse kerst’ opgevoerd door de muziekverenigingen uit Afferden: studie orkest en fanfare Helpt Elkander, de blokfluitgroep, het basiskoor, de Troubadours en gemengde zangvereniging Laetitia.Het verhaal werd gespeeld door toneelvereniging Nuance, aangevuld met enkele spelers uit Afferden en een hoofdrol voor Jo van Berloo. De musical vertelde het verhaal van een kerstboomverkoper die als man van de wereld aan drie kinderen de kerstgebruiken van landen als Duitsland, Frankrijk ,Italië, Rusland, Zweden en Amerika aanstipte. De muziekgezelschappen sloten met gepaste kerstliederen mooi bij zijn verhalen aan. De lichtbeelden werden verzorgd door Dorpsarchief Afferden.

De bijna twee uur durende kerstmusical eindigde met de opkomst van Santa Claus en mondde uit in een grande finale van alle muziekgezelschappen. Met de beste kerstwensen voor iedereen en onder dankzegging van alle medewerkers werd deze goed bezochte kerstmusical afgesloten.

De foto’s, gemaakt door Jos Zwart, staan in het fotoalbum.
Ook journalist Frans Thoonen heeft foto’s gemaakt en op zijn Facebook pagina geplaatst: klik hier.

Kruisbeeld Kapelstraat ingezegend

Op 10 juli 1982 wordt het kruisbeeld aan de Kapelstraat ingezegd. De plechtigheid wordt o.a. opgeluisterd door gemengd zangkoor Laetitia, destijds onder leiding van Jaap Kersten uit Siebengewald.

Norbertushof Gennep 24-5-2014

Op 24 mei 2014 heeft Laetitia een concert verzorgd in Norbertushof in Gennep.

Bij dit gezellig concert met o.a. liederen van Afferdse bodem hebben de bewoners van Norbertushof genoten van onze muziek. Dat bleek wel uit de reacties van de bewoners: komen jullie weer een keer terug?

Zie enkele sfeerfoto’s in het fotoalbum.

Jaarvergadering

Op maandag 12 mei 2014 vond de jaarvergadering plaats in clublokaal De Matshoek.

Tijdens de jaarvergadering werd o.a. teruggeblikt op het jubileumjaar 2013. Met veel plezier denken we terug aan het weekend in Heeswijk Dinther + Den Bosch en het jubileumconcert in oktober. De feestcommissie wordt nog even in het zonnetje gezet met een heerlijk aspergepakket als dank voor de bewezen diensten.

Ook werden 2 jubilarissen gehuldigd: Jo Arts en Anny van der Heijden zijn al 40 jaar lid van de vereniging. Van harte gefeliciteerd!

In het fotoalbum staan foto’s van deze jaarvergadering.