Berichtenarchief maas

Maasoever weer een stuk schoner

De Maasoever tussen de Heukelomse en de Eckeltsebeek ter hoogte van Afferden is een stuk schoner geworden. Een aantal vrijwilligers heeft op initiatief van de Offerse Dorpsraad hier afgelopen zaterdagochtend de handjes laten wapperen en dat heeft zo’n 15 zakken…

Vierluik (ansichtkaart) jaren 60

Op de ansichtkaart een beeld van Afferden en omgeving in de jaren 60 van de vorige eeuw. Linksboven de Maas ter hoogte van de veerpont. In de afgelopen honderdvijftig jaar veranderde de Maas van een vrij slingerende rivier in een…

Studieorkest doet mee aan opruimactie Maas

Zaterdag 20 april zijn de toppers van het studieorkest weer goed bezig geweest!! Ze hebben weer enorm veel afval opgeraapt langs de maas! Dit jaarlijks terugkomend schoonmaakproject heeft voornamelijk als doel te voorkomen dat plastic dat op de oever ligt…

Maas dichtgevroren 1938

Dorpsarchief Maas Winter 1938In zeer strenge winters kan het voorkomen dat de Maas dichtvriest. Volgens oude krantenartikelen was dit voor de oorlog bv. in 1933 en 1938 het geval. Ook de winters van de eerste oorlogsjaren waren streng. Deze foto stamt uit de collectie van meester Van Bree, in de jaren 30 van de vorige eeuw, onderwijzer van de lagere school van Afferden. Aangezien hij vooral rond 1938 veel foto’s van Afferden heeft gemaakt, zou deze foto uit 1938 kunnen zijn.

Ruim baan voor schone Maas

In de maanden maart en april kunnen verenigingen in de gemeente Bergen meedoen aan het project ‘Schone Maas.’ Vrijwilligers schonen dan gedurende deze periode op een bepaald traject lang de Maas de oever op van zwerfvuil en ander afval. Bijkomstig voordeel is dat de gemeente Bergen de desbetreffende vereniging een bijdrage schenkt.schone_maas_april_2016Afgelopen zaterdag streken leden van Dorpsraad Afferden gewapend met grijpers en plastic zakken neer tussen de Eckeltse beek en de steenfabriek in de strijd tegen het zwerfafval. Het resultaat leverde een respectabel aantal volle vuilniszakken op. Een van de meest merkwaardige vondsten betrof de onderkaak van wat wellicht eerst een snoek is geweest.

Bron: Frans Thonen

Ansichtkaart: pont uit 1970

Een ansichtkaart van de pont zoals we die uit 1970 kennen.dorpsarchief_veerpont_1970De oevers van de Maas zijn dan nog niet met stenen versterkt. Enige jaren later is een oeverbescherming aangebracht ter voorkoming van afkalving. Het is de bedoeling deze stenen weer gedeeltelijk te verwijderen en op bepaalde plaatsen de oorspronkelijke toestand weer tot stand te brengen.

Het eeuwenoude Afferden

De gemeente Bergen in 1895
Uit: Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

Afferden
Fraai dorp, vroeger de hoofdplaats eener heerlijkheid van Opper-Gelder, thans een deel der Limburgse Gemeente Bergen. Het ligt nabij de Maas en heeft een gierpontenveer op Vortum in Noord-Brabant. In 1860 telde men in de dorpskom alleen 336, in 1890 342 inwoners. Behalve de fraaie Rooms-Katholieke St. Cosmas- en Damianuskerk, heeft men er eene kleine kapel, aan de treurende Moeder Gods gewijd. Een oud verhaal zegt, dat het prachtig gebeiteld albasten beeldwerk van het hoofdaltaar der kerk in 1542 uit Engeland is gekomen. In 1720 ontstond oproer te Afferden, omdat de schout der schooljeugd het dusgenoemde fooien-jagen en het vieren van den ‘razenden Maandag’ verboden had.

Heukelom
Dorp, met eene Rooms-Katholieke kapel in de Limburgse Gemeente Bergen, in 1840 met 151, in 1870 met 219, in 1890 met 209 inwoners.

De foto toont een panorama van Afferden rond 1930.