Tag: mariakapel

Mariakapel weer helemaal spic & span

Zijn het ouderwetse schoolbanken die daar, nu de scholen weer net begonnen zijn, buiten voor de ingang van de Offerse Mariakapel staan? Wordt misschien de inboedel van de kapel vernieuwd? Niets van dit alles. De afgelopen maanden is het interieur van de Mariakapel eens goed onder handen genomen en is na een intensieve schoonmaakbeurt weer…

Ansichtkaarten meerluiken -2-

Een vijfluik met de oude veerpont, café Maaszicht en omgeving en een nog gehavende Mariakapel. Op de foto linksonder de Dorpsstraat ter hoogte van de vroegere lagere school. De resten van de in de oorlog verwoeste school zijn verwijderd, alleen de bomen staan er nog. Ook de oude rails van de vooroorlogse tram zijn nog…

Ansichtkaarten meerluiken

Na de Tweede Wereldoorlog verschijnen ansichtkaarten in de vorm van meerluiken. Meerdere foto’s op één kaart. Zo ook van Afferden. Vooral in de jaren 60 en 70 als ook in deze streek het toerisme opkomt, worden veel van dit soort kaarten uitgegeven. Het zijn plaatselijke winkeliers die deze verkopen. Hier de eerste van de serie…

Kleurrijke heiligenbeelden luisteren Mariakapel op

De toeristische trekpleister, de Mariakapel in Afferden, is afgelopen week verfraaid met een aantal kleurrijke heiligenbeelden. Karel Derks heeft in overleg met het kerkbestuur voor deze opwaardering van het kapelinterieur zorg gedragen. Linksvoor in de kapel is nu een Mariabeeld met gouden kroontje te vinden en aan de beide pilaren is op hoogte een beeld…

Orgel al een vast plekje in de Mariakapel

Het kerkbestuur heeft onlangs besloten dat in de periode van 1 oktober tot en met 30 april 2019 alle weekenddiensten van de Cosmas en Damianusparochie in de Mariakapel gaan plaatsvinden. Als voorbereiding hierop werd de afgelopen dagen het orgel dat voor in de kerk staat al naar de kapel verhuisd. De ruimte mag dan wat…

Wekelijkse kerkdiensten op zaterdag en zondag in de Mariakapel

Na veelvuldig overleg met de diverse betrokkenen heeft het kerkbestuur besloten om vanaf 1 oktober a.s. tot en met 30 april 2019, de wekelijkse kerkdiensten op zaterdag en zondag plaats te laten vinden in de Mariakapel. Reden voor dit besluit zijn o.a. de hoge stookkosten in de wintermaanden.

Voor de bezoekers van de kerkdiensten is in de kapel voldoende ruimte en zitgelegenheid. Tevens is er voldoende ruimte voor de diverse koren die hun medewerking hieraan geven. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven hetzelfde als in de kerk. Zie hiervoor ook de informatie in de Knikkerkoerier en op de website. Begrafenis- en trouwmissen blijven plaatsvinden in de kerk. Hiervoor is de Mariakapel te klein. Ook de kerkdiensten m.b.t. het Vormsel en Heilige Communie blijven hier plaatsvinden.

Indien daarnaast in deze periode toch nog andere kerkdiensten in de kerk zullen plaatsvinden, wordt dit vooraf duidelijk vermeld in de Knikkerkoerier en op de website. In april 2019 zal worden geëvalueerd of verlenging in de kapel of teruggaan naar de kerk aan de orde is.

Voor verdere informatie hierover, kunt u contact opnemen met Wim Bendermacher, telefoon 0485 – 531725.

Ansichtkaart: Mariakapel 1970

dorpsarchief_mariakapel_1970De kapel wordt zwaar gehavend als gevolg van het bombardement in 1942, maar kan geheel worden hersteld. Daarna hebben nog enkele restauraties plaatsgevonden. De kapel vormt het rustgevende middelpunt van het dorp waar menigeen naar binnen loopt om het fraaie interieur te bewonderen of een kaarsje aan te steken.

Mariakapel nu ook bereikbaar met rolstoel en scootmobiel

Iedere jaar bezoeken vele toeristen het Mariakapelleke in Afferden. Ook vele inwoners in de gemeente Bergen lopen regelmatig het karakteristieke kapelleke in om een kaarsje voor hun geliefde op te steken. Alleen was de kapel voor mensen met een rolstoel of een scootmobiel door trappen bij de ingang moeilijk toegankelijk. Daar is nu verandering in gekomen. Op initiatief van de dorpsraad Afferden is nu het pad naar de zij-ingang van de Mariakapel verbreed en verhoogd zodat mensen met een rollator of scootmobiel toch naar binnen kunnen.mariakapel_rolstoel_juni_2015Tonnie Vullings – Laemers (89), die vijf jaar geleden Afferden verruild heeft voor Maasduinen Staete in Nieuw Bergen was afgelopen week de eerste die op deze manier de Mariakapel in kon rijden. Regelmatig bezoekt zij met haar dochter het Mariakapelleke om een kaars voor haar overleden man op te steken die op de naast de kapel gelegen begraafplaats begraven ligt. Nu kan zij zonder veel moeite door haar dochter Wilma via de zijdeur tot in de kapel worden gereden. Tot helemaal in het oudste deel van de Mariakapel komen waar de kaarsen aangestoken kunnen worden, lukt dan nog net niet. Want ook daar liggen van die voor rolstoelgebruikers lastige trappen. Maar ondanks dat is Tonnie Vullings – Laemers meer dan tevreden. Ook pastoor Reijnen van de parochies Heijen, Afferden en Siebengewald is blij dat met deze oplossing tegemoet gekomen kan worden aan mensen die moeilijk ter been zijn.

Dorpsraad Afferden kijkt met gemengde gevoelens terug op deze operatie. Want om een – ook al is het een kleine – verandering aan een monument door te voeren, moet men over een hele lange adem beschikken. Als er teruggedacht wordt aan de bevestiging van een leuning bij het trapje bij de ingang van de kapel dan schieten woorden tekort. Een verzoek om de stenen trap bij de ingang te vervangen door een soort talud waardoor rolstoelgebruikers zo naar binnen zouden kunnen, was duidelijk een brug te ver. Een oplossing werd gevonden door het pad naast de kapel te verbreden en te verhogen zodat iemand met een rolstoel of een scootmobiel gemakkelijk de zijdeur van de kapel kan bereiken.

Met hulp van de gemeente die de stenen beschikbaar stelde, het kerkbestuur die voor de financiën zorgde en Piet Boskamp die het pad aanlegde, is de Mariakapel nu veel toegankelijker geworden.

Bron: gezien.nl

Mariakapel 1895

In een boekje met de titel ‘Het Limburgsch Afferden en zijn Kruiskapelletje’ van M.J. Janssen uit 1894 wordt de Kapel van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten als volgt beschreven:

Op drie minuten afstands van de parochiekerk ter rechterzijde van den tegenwoordige rijksweg Venlo-Nijmegen, ter plaatse kadastraal bekend ‘op de Meling’ (oudtijds ‘de Millingh’) werd het kapelletje in vierkanten of kruisvorm opgetrokken, zoover men kan nagaan in het najaar 1687 of wat waarschijnlijker is in het voorjaar 1688.

’t Is deze bouw welke thans nog bestaat en op onze plaat wordt voorgesteld. Klein in omvang, beslaat de grondslag slechts de geringe oppervlakte van twintig centiaren, terwijl de breedte der kruisarmen 2,25 meter bedraagt en de twee raampjes met een rond bovenvenstertje het noodige licht aanbrengen. Het geheel is opgetrokken van gewonen baksteen of brikken, met leiendak voorzien, waarop een torentje waarin het oud klokje Amore Passionis 1612, de oorspronkelijke devotie verkondigt. Het weervaantje in top, met de woorden Ave Maria, slingert dien Engelengroet de vier windstreken rond. Van buiten wit bepleisterd met zwart omboordsel valt den bezoeker terstond in het oog, dat echter ook weldra bespeurt, hier geen architectonische schoonheid aan te zullen treffen.

Het opschrift op het oude klokje verwijst naar de oorspronkelijke toewijding, het lijden van Christus. In deze kleine kapel, die in de 19e eeuw werd gewit, werden vroeger ook missen opgedragen. Vele Afferdse gelovigen zullen dan ook buiten hebben moeten staan. Ook om deze reden liet pastoor W. Berden (1907-1934) in 1909 vóór het oude kruiskapelletje een nieuwe kapel bouwen, die op 4 april 1910 werd ingezegend.

Kapel van O.L.V. van Smarten (Mariakapel)

De kleine kapelOorspronkelijk was er alleen een kleine kapel die pastoor Jan van Goch in 1612 heeft laten bouwen om hierbinnen tot rust te komen, want men zat middenin een roerige tijd: De Tachtigjarige oorlog. Ook vanuit plaatsen buiten Afferden kwam men ter bedevaart naar dit bedehuis, dat vroeger ook wel kapelletje der Zeven Weeën…