Tag: molen

Molendag op 2e paasdag

Molenvrienden Land van Cuijk en omstreken organiseren op 2e paasdag, 6 april een regionale molendag, in de kop van Noord Limburg. Van 11.00 uur tot 16.00 uur zetten de vrijwillige molenaars van de vier windmolens en een watermolen, hun deuren open voor het publiek.

In Afferden en Heijen is op deze dag Molen Nooitgedacht en de Gerardamolen geopend voor publiek.

[youtube id=”9fX6J_pHoTg” align=”center” maxwidth=”640″]
Video: De Gerardamolen aan de rijksweg richting Heijen

Het thema dit jaar luidt: 70 jaar bevrijding, met “de molens in de front linie”. De molens hebben niet alleen een cruciale rol gespeeld in de voedselvoorziening tijdens oorlogstijd, maar vormde ook een baken van hoop in deze bange tijd. Vaak was de molen in de frontlinie ook een doelwit. Menig molen heeft dit dan ook niet overleefd. In totaal zijn er in Nederland 161 molen aan het oorlogsgeweld ten offer gevallen, waarvan in noord en midden Limburg alleen al 50 molens. De nog resterende molens vertonen nu nog zichtbaar de littekens van deze strijd om de vrijheid.

Op de verschillende molens is een kleine foto tentoonstelling van deze strijd te zien. De molens zijn alle ingericht voor het malen van granen en bij voldoende wind of water zal dat ook zeker bij enkele molens te zien zijn. Op 2e paasdag is men van 11.00 uur tot 16.00 uur welkom.

De molens zijn gratis toegankelijk.

Het molenrecht

molen nooitgedacht vroeger
Molen Nooit Gedacht is in 1958 in bedrijf genomen. De molen heeft echter niet lang gemalen en is midden jaren ’60 stilgezet.

De kasteelheer had vroeger veelal ook het molenrecht. De pachter van de door de kasteelheer gebouwde molen was altijd verzekerd van een vaste klantenkring want elke inwoner van de heerlijkheid moest zijn koren bij hem laten malen. Van zo’n recht wordt reeds melding gemaakt in een akte van 1401 betreffende een molen bij het kasteel te Well. De heren van Bleijenbeek hebben op de Meulenberg (gelegen op een afstand van 1 km vanaf het kasteel) zo’n molen gehad, die na een brand in 1882 is vervangen door de molen in het Rimpelt.

Korenmolen Nooit Gedacht

De heren van kasteel Bleijenbeek in Afferden lieten in 1852 op de Meulenberg op ongeveer een kilometer ten noorden van het kasteel, een molen bouwen. In 1882 werd de molen door bliksem getroffen en brandde geheel af. In 1883 werd aan de voormalige Steenweg (nu Rimpelt), de huidige plek van de molen, een nieuwe stenen…

De molen van Bleijenbeek

Eeuwenlang werd het leven van de inwoners van Afferden voor een groot deel bepaald door de heersers van kasteel Bleijenbeek. Zo was er het molenrecht wat inhield dat de boeren van Afferden verplicht waren hun koren door de molen van de kasteelheer te laten malen.

In archieven wordt reeds in 1569 melding gemaakt van pachtcontracten voor de molen van Bleijenbeek.

Op deze landkaart van rond 1840 zien we ongeveer in het midden een molensymbool. Dat is waarschijnlijk de plaats waar vroeger op de Meulenberg de molen stond. In de negentiende eeuw was het een zogenaamde standerdmolen (een windmolen op een voetstuk). Bekend is dat deze molen in 1882 door blikseminslag is verwoest en niet meer op deze plaats is herbouwd.

Op actuele kaarten zien we dat de weg vanaf de huidige golfbaan richting de Lakei daarom de Molenweg heet.