Tag Archive for N271

Fietssluis maakt oversteek N271 bij Afferden veiliger

In opdracht van Provincie Limburg voert KWS Infra Eindhoven werkzaamheden uit aan de fietsoversteek op de N271 in Afferden. De werkzaamheden zouden volgens planning vrijdag 15 december afgerond zijn, maar duren gezien de slechte weersomstandigheden van de laatste dagen nog wat langer.Fietsoversteekplaats N271 001De aanpassingen moeten leiden tot een veiligere oversteek voor fietsers. Vooral de schoolgaande jeugd naar onderwijsvoorzieningen in Boxmeer maakt hiervan veelvuldig gebruik.Fietsoversteekplaats N271 002De voornaamste werkzaamheden hebben betrekking op de aanleg van een fietssluis op de middengeleider van de N271. Fietsers kunnen daardoor niet meer in een rechte lijn oversteken maar worden door de fietssluis gedwongen een stukje richting tegemoetkomend verkeer te rijden voordat zij het tweede wegvak van de N271 kunnen oversteken.Fietsoversteekplaats N271 003De snelheid van het verkeer, de oplopende weg en de overheersende westenwind op deze plek zorgen vaak voor gevaarlijke situaties voor het overstekend fietsverkeer. Deze maatregel is een van de vele die de afgelopen jaren op aandringen van de gemeente Bergen door de Provincie Limburg zijn genomen om deze fietsoversteek over de N271 veiliger te maken. Zolang de werkzaamheden duren is veerpont Afferden via een omleidingsroute door de Dorpsstraat bereikbaar.

Bron: Frans Thonen

FacebooktwitterFacebooktwitter

Aanpassing fietsoversteekplaats N271

In opdracht van Provincie Limburg voert KWS Infra Eindhoven van maandag 11 t/m vrijdag 15 december werkzaamheden uit aan de fietsoversteek op de N271 in Afferden. Die week kan daarom geen gebruik worden gemaakt van de fietsoversteek. De veerpont Afferden is bereikbaar via een omleidingsroute door de Dorpsstraat.Fietsoversteekplaats N271 Afferden 2017De PK heeft eerder dit jaar samen met gedeputeerde Geurts een bezoek gebracht aan deze onveilige fietsoversteekplaats. Geurts erkende de problemen en beloofde met een plan te komen. Eerder werden de fietspaden rond de ovonde en rotonde in Nieuw Bergen voorzien van een rode coating. En nu is dan eindelijk Afferden aan de beurt.

Er zal een zogenaamde ‘Bajonet-fietsoversteekplaats’ gemaakt worden. De bajonetvorm verplicht de overstekende weggebruikers om even halt te houden op de middengeleider. Het oversteken gaat daardoor iets langzamer en veiliger.

Verder gaf de wethouder aan dat er in de toekomst op deze plaats waarschijnlijk een fietstunnel gaat komen.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Kruising Eckeltsedijk-Dorpsstraat in Afferden op de schop

Donderdag 2 en vrijdag 3 november wordt in Afferden de kruising Dorpsstraat-Eckeltsedijk onder handen genomen. Voor de kruising met de Dorpsstraat wordt het wegdek enigszins verhoogd om de snelheid uit het verkeer te halen. Verder worden de rode fietssuggestiestroken tussen de Dorpsstraat en de N271 verwijderd.eckeltsedijk-dorpsstraat-afferden-okt-2017De provincie Limburg heeft al enige tijd terug de fietspaden naast de N271 aangepast. Het fietspad ter hoogte van het centrum van Afferden is verwijderd ten gunste van de Dorpsstraat waar nu fietsers gebruik van maken. De oude fietsstroken tussen de kruising met de Dorpsstraat en de N271 lagen er echter nog steeds en zorgden ondanks de extra borden die naderhand waren geplaatst voor verwarring. Ook wordt komende vanaf het Rimpelt de Eckeltsedijk, vóór de kruising met de Dorpsstraat, enigszins verhoogd om zo de snelheid uit het verkeer te halen. Tijdens de werkzaamheden is een omleidingsroute ingesteld. De overstap van buslijn 83 naar lijn 85 is tijdelijk bij de bushalte Hengeland.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Veiligheidsmaatregelingen fietsoversteekplaats N271

De provincie gaat op korte termijn maatregelen nemen om de verkeersveiligheid van de fietsoversteek op de N271 bij Afferden te verhogen.Oversteekplaats N271 2017Dat is het resultaat van overleg dat CDA wethouder Antoon Splinter heeft gehad met gedeputeerde Geurts van de Provincie Limburg. Splinter: “Vandaag heb ik een uitstekend gesprek gehad met gedeputeerde Geurts. De uitkomst van dit gesprek voor de oversteek in Afferden is, dat de provincie snel na de vakantie zal beginnen met een aantal veiligheidsbevorderende maatregelen en tevens nog voor het eind van het jaar een veiligere inrichting van de fietspaden zal realiseren. Daarnaast zal in de planning van de Provincie een fietstunnel als gewenste eindsituatie worden opgenomen. Geurts heeft de verwachting uitgesproken dat dit ondanks de complexiteit en de hoge kosten van deze oplossing in ieder geval ruim binnen vijf jaar gerealiseerd zal kunnen worden.”

Bron: Frans Thonen
Video: Maasduinencentraal.nl

FacebooktwitterFacebooktwitter

Proef met lichtgevend markering fietspad N271 bij Afferden

Als de weersomstandigheden het toelaten gaat de provincie Limburg eind mei lichtgevende markering aanbrengen op het fietspad langs de N271 bij Afferden/Heukelom. Dat is het antwoord dat CDA fractievoorzitter Jacob Knoops heeft gekregen van de provincie Limburg naar aanleiding van zijn herhaald verzoek om het zicht op het fietspad in het donker te verbeteren.Fietspad Afferden N271Aanleiding van het verzoek zijn klachten die het CDA ontving van burgers. Met name de verlichting van tegemoetkomend autoverkeer kan fietsers dusdanig verblinden dat zij de opstaande randen van het fietspad onvoldoende kunnen zien. De provincie erkent het probleem en begint nu met een proef in Afferden. De markering die aangebracht gaat worden slaat overdag lichtenergie op en straalt die ’s avonds weer uit. Het is een innovatieve techniek die elders al is toegepast.

De provincie Limburg bekijkt of toepassing van deze techniek een oplossing kan bieden voor het gesignaleerde probleem. Als de proef slaagt wordt de markering mogelijk op grotere schaal in Limburg toegepast.

Bron: Frans Thonen

FacebooktwitterFacebooktwitter

Afsluiting N271 tussen Bergen en Heijen

De N271, het gedeelte tussen Bergen (vanaf de afslag Milieupark Heukelom) en industrieterrein De Grens in Heijen, is vrijdag 24 oktober 19.00 uur tot maandag 26 oktober 06.00 uur in beide richtingen afgesloten. In dat weekend wordt de asfaltdeklaag vernieuwd, markeringen aangebracht en de bermen afgewerkt. Het fietspad langs de N271 blijft normaal begaanbaar voor (brom)fietsverkeer tussen Bergen en Heijen.

Tijdens deze weekendafsluiting wordt het verkeer omgeleid. Tijdens de afsluiting is de route van busdienst Veolia gewijzigd. Alle bushaltes tussen het gemeentehuis in Bergen en Heijen, de Grens vervallen. Er is dat weekend één noodhalte: in Afferden ter hoogte van de Veerweg.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Dijkversterking bij Veerweg richting pont

dijkversterking-veerweg-2015Terwijl de provincie de N271 bij Afferden reconstrueert voert zij voor waterschap Peel en Maasvallei een stukje dijkversterking uit. Het waterschap voert op dezelfde plaats over een aantal jaren een dijkversterkingsproject uit. Daarvoor zou het nodig zijn de nieuwe weg weer open te breken. Dit zou extra kosten met zich meebrengen en onnodig overlast veroorzaken voor de omgeving. De provincie voert daarom nu al de werkzaamheden voor ons uit. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende overheden.

Bron: Waterschap Peel en Maasvallei

FacebooktwitterFacebooktwitter

Zuilen voormalige villa Angelbeck wijken voor fietspad

Voor de verbreding van het fietspad langs de N271 tussen Bergen en Heijen is inmiddels een groot aantal bomen gekapt. Bouwkundige constructies zoals hekwerken en zuilen worden in overleg met de eigenaar verplaatst. Bij voormalige stoeterij Angelbeeck ter hoogte van Heukelom zijn vorige week donderdag vier monumentale zuilen langs de oprijlaan naar het pand met zwaar materieel verzet.angelbeck_04_2015De vier gehavende zuilen maakten tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog deel uit van het riante landhuis Angelbeck. Dit landhuis dat in de volksmond ook wel ‘de villa’ werd genoemd is tijdens de Eerste Wereldoorlog in opdracht van Sjang Clevers gebouwd, gelijktijdig met de bouw van de steenfabriek ‘St. Antonius’ eveneens in Heukelom. In 1924 heeft Clevers de fabriek wegens financiële moeilijkheen verkocht en huize Angelbeck verlaten.

In de jaren dertig leefden er plannen om op deze locatie de landbouwschool onder te brengen en de villa te bestemmen tot ambtswoning voor de burgemeester van Bergen. Zover is het niet gekomen omdat de gemeente met de toenmalige eigenaar geen overstemming kon bereiken over de koopprijs. Aan het eind van de Tweede wereldoorlog is het pand door oorlogsgeweld verwoest. De vier zuilen dragen nog steeds de sporen van die tijd.

De huidige eigenaar heeft in de naderhand gebouwde boerderij stoeterij Angelbeeck alsmede een zadelmakerij en bed en breakfast gerealiseerd waar gasten over de hele wereld onderdak vinden en hebben gevonden. In verband met de malaise in de paardenwereld is overigens de stoeterij opgeheven.

De eigenaar overweegt de monumentale, door oorlogsgeweld gehavende zuilen op termijn zo mogelijk met subsidiegelden te laten herstellen.

Bron: Maas- en Niersbode

FacebooktwitterFacebooktwitter

Informatieavond over aanpassing fietspad N271

Op donderdag 5 maart om 19.30 uur zal er in partycentrum Kubbus een informatie avond worden gehouden over de aanpassing van het fietspad aan de N271 tussen Bergen en Heijen.

Deze werkzaamheden starten binnenkort en de aannemer zal een toelichting geven hoe en wanneer hij e.e.a. gaat uitvoeren, met welke verkeersmaatregelen en eventuele omleidingen en in welke faseringen.

Uitnodigingen hiertoe worden huis- aan huis bezorgd bij de aanwonenden langs het werkvak, gepubliceerd in de Niers- en Maasbode en op de gemeentelijke- en provinciale websites geplaatst.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Onveilige fietsoversteekplaats N271 wordt aangepakt

Op verzoek van de Bergense CDA fractie is de gevaarlijke situatie rondom de fietsoversteekplaats op de N271 bij Afferden onlangs aan de orde geweest in de commissie ruimte, infrastructuur en financiën van de Provincie Limburg.

oversteekplaats_rijksweg_2015

Gedeputeerde Staten hebben de toezegging gedaan dit jaar de middenberm van de oversteekplaats te verbreden. Door deze bredere middenberm kunnen fietsers veiliger de weg in twee etappes oversteken. Daarnaast zal de provincie de veiligheid op deze plek intensief gaan monitoren. Als de situatie door de bredere middenberm onvoldoende verbeterd, zullen snelheidsbeperkende maatregelen op de N271 in Afferden overwogen worden.

“Dagelijks maken heel veel kinderen uit onze gemeente gebruik van deze oversteekplaats om naar de scholen in Boxmeer te fietsen. Ik ben blij dat de provincie dit probleem serieus neemt en gaat aanpakken”, zegt CDA kandidaat Statenlid Hennie Nillesen.

Bron: Gezien.nl

FacebooktwitterFacebooktwitter