Berichtenarchief N271

Afsluiting N271 tussen Bergen en Heijen

De N271, het gedeelte tussen Bergen (vanaf de afslag Milieupark Heukelom) en industrieterrein De Grens in Heijen, is vrijdag 24 oktober 19.00 uur tot maandag 26 oktober 06.00 uur in beide richtingen afgesloten. In dat weekend wordt de asfaltdeklaag vernieuwd, markeringen aangebracht en de bermen afgewerkt. Het fietspad langs de N271 blijft normaal begaanbaar voor (brom)fietsverkeer tussen Bergen en Heijen.

Tijdens deze weekendafsluiting wordt het verkeer omgeleid. Tijdens de afsluiting is de route van busdienst Veolia gewijzigd. Alle bushaltes tussen het gemeentehuis in Bergen en Heijen, de Grens vervallen. Er is dat weekend één noodhalte: in Afferden ter hoogte van de Veerweg.

Dijkversterking bij Veerweg richting pont

dijkversterking-veerweg-2015Terwijl de provincie de N271 bij Afferden reconstrueert voert zij voor waterschap Peel en Maasvallei een stukje dijkversterking uit. Het waterschap voert op dezelfde plaats over een aantal jaren een dijkversterkingsproject uit. Daarvoor zou het nodig zijn de nieuwe weg weer open te breken. Dit zou extra kosten met zich meebrengen en onnodig overlast veroorzaken voor de omgeving. De provincie voert daarom nu al de werkzaamheden voor ons uit. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende overheden.

Bron: Waterschap Peel en Maasvallei

Zuilen voormalige villa Angelbeck wijken voor fietspad

Voor de verbreding van het fietspad langs de N271 tussen Bergen en Heijen is inmiddels een groot aantal bomen gekapt. Bouwkundige constructies zoals hekwerken en zuilen worden in overleg met de eigenaar verplaatst. Bij voormalige stoeterij Angelbeeck ter hoogte van Heukelom zijn vorige week donderdag vier monumentale zuilen langs de oprijlaan naar het pand met zwaar materieel verzet.angelbeck_04_2015De vier gehavende zuilen maakten tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog deel uit van het riante landhuis Angelbeck. Dit landhuis dat in de volksmond ook wel ‘de villa’ werd genoemd is tijdens de Eerste Wereldoorlog in opdracht van Sjang Clevers gebouwd, gelijktijdig met de bouw van de steenfabriek ‘St. Antonius’ eveneens in Heukelom. In 1924 heeft Clevers de fabriek wegens financiële moeilijkheen verkocht en huize Angelbeck verlaten.

In de jaren dertig leefden er plannen om op deze locatie de landbouwschool onder te brengen en de villa te bestemmen tot ambtswoning voor de burgemeester van Bergen. Zover is het niet gekomen omdat de gemeente met de toenmalige eigenaar geen overstemming kon bereiken over de koopprijs. Aan het eind van de Tweede wereldoorlog is het pand door oorlogsgeweld verwoest. De vier zuilen dragen nog steeds de sporen van die tijd.

De huidige eigenaar heeft in de naderhand gebouwde boerderij stoeterij Angelbeeck alsmede een zadelmakerij en bed en breakfast gerealiseerd waar gasten over de hele wereld onderdak vinden en hebben gevonden. In verband met de malaise in de paardenwereld is overigens de stoeterij opgeheven.

De eigenaar overweegt de monumentale, door oorlogsgeweld gehavende zuilen op termijn zo mogelijk met subsidiegelden te laten herstellen.

Bron: Maas- en Niersbode

Informatieavond over aanpassing fietspad N271

Op donderdag 5 maart om 19.30 uur zal er in partycentrum Kubbus een informatie avond worden gehouden over de aanpassing van het fietspad aan de N271 tussen Bergen en Heijen.

Deze werkzaamheden starten binnenkort en de aannemer zal een toelichting geven hoe en wanneer hij e.e.a. gaat uitvoeren, met welke verkeersmaatregelen en eventuele omleidingen en in welke faseringen.

Uitnodigingen hiertoe worden huis- aan huis bezorgd bij de aanwonenden langs het werkvak, gepubliceerd in de Niers- en Maasbode en op de gemeentelijke- en provinciale websites geplaatst.

Onveilige fietsoversteekplaats N271 wordt aangepakt

Op verzoek van de Bergense CDA fractie is de gevaarlijke situatie rondom de fietsoversteekplaats op de N271 bij Afferden onlangs aan de orde geweest in de commissie ruimte, infrastructuur en financiën van de Provincie Limburg.

oversteekplaats_rijksweg_2015

Gedeputeerde Staten hebben de toezegging gedaan dit jaar de middenberm van de oversteekplaats te verbreden. Door deze bredere middenberm kunnen fietsers veiliger de weg in twee etappes oversteken. Daarnaast zal de provincie de veiligheid op deze plek intensief gaan monitoren. Als de situatie door de bredere middenberm onvoldoende verbeterd, zullen snelheidsbeperkende maatregelen op de N271 in Afferden overwogen worden.

“Dagelijks maken heel veel kinderen uit onze gemeente gebruik van deze oversteekplaats om naar de scholen in Boxmeer te fietsen. Ik ben blij dat de provincie dit probleem serieus neemt en gaat aanpakken”, zegt CDA kandidaat Statenlid Hennie Nillesen.

Bron: Gezien.nl

Inloopbijeenkomst aanleg fietspad N271 Bergen – Heijen

De Provincie Limburg organiseert een inloopbijeenkomst over de komende werkzaamheden aan het fietspad langs de N271 van Bergen naar Heijen. Deze werkzaamheden zijn gepland voor 2015.

Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 juli tussen 16.00 en 20.00 uur in Iedershuus.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kan men de planning komen bekijken, krijgt men zicht op de faseringen, omleidingen en uitvoeringswijze en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De Provincie Limburg wil de veiligheid en oversteekbaarheid voor met name het (brom)fietsverkeer langs de N271 verbeteren. De fietspaden langs de N271 voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen en zijn bovendien aan onderhoud toe. Ook de oversteekbaarheid van de weg laat te wensen over en levert verkeersonveilige situaties op.

Planinhoud
De reconstructie omvat het aanleggen van een tweerichtingen (brom)fietspad aan de oostzijde van de N271. Ook worden op verschillende plaatsen middengeleiders aangebracht die ervoor zorgen dat de weg in twee fasen kan worden overgestoken. Ter hoogte van de kern Afferden wordt het fietsverkeer door het dorp geleid en ter hoogte van de camping Klein Canada (Afferden) wordt de as van de N271 verschoven naar het westen, zodat er voldoende ruimte ontstaat tussen de hoofdrijbaan en het nieuwe (brom)fietspad. Ter hoogte van de aansluiting Erfesebosweg wordt het (brom)fietspad op verzoek van de gemeente Gennep uitgebogen naar 6 meter, waardoor verkeer zich tussen het (brom)fietspad en de provinciale weg kan opstellen.

Bekijk hier de reconstructietekeningen.

Oude kerk vanaf de Rijksweg gezien 1943

Een oude ansicht van net voor de Tweede Wereldoorlog vanaf de nieuwe rijksweg.

Voor 1936 heette de Dorpsstraat de Rijksweg. Als je oude berichten leest, lijken er meerdere redenen voor de aanleg van de rijksweg om Afferden te zijn geweest. Na het hoogwater in 1926 werd de noodzaak van een dijk ter bescherming van Afferden weer eens onderstreept. Het toenemende verkeer door de Dorpsstraat waar ook nog de tramlijn liep, zorgde voor gevaarlijke situaties. De huidige economische crisis wordt weleens vergeleken met de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. De enorme werkloosheid had in die tijd echter veel ernstigere maatschappelijke problemen met grote armoede tot gevolg. Om het grote leger werklozen actief te houden en een karig loon te bieden, werden in het kader van werkverschaffing projecten gerealiseerd. Een van die projecten was destijds de aanleg van de nieuwe rijksweg.

In oktober 1934 wordt in de krant gemeld dat onder toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij voor ca. 150 werklozen ruim een jaar werk zal worden verschaft.

Eind 1936 is de weg gereed en ook de tramlijn volgt de nieuwe weg. In december 1936 staat in de krant: “Nog enkele dagen en het geheele verkeer zal zijn omgelegd, wat een groote stilte in ons dorp met zich zal brengen”.

Het Gening in 1949

Links op de foto de winkel van Piet Honig. Hij verkocht levensmiddelen, artikelen voor de sportvisserij en zaden. In de jaren 80 is de winkel gesloten en tot woonruimte verbouwd.

Lange tijd stond op de achtergevel het opschrift “Levensmiddelen”, gericht aan de voorbijvarende schippers. Zij moesten vroeger wachten voor de sluis bij Sambeek en konden dan in Afferden boodschappen doen.

Op de achtergrond het gezicht op Afferden met het zustershuis en de oude, door de oorlog zwaar beschadigde kerk.

Steenfabriek Nuance

In 1912 bouwt Sjang Clevers tegenover zijn villa Angelbeck de steenfabriek ‘St. Antonius Abt’. Nadat de fabriek in 1924 in financiële problemen is gekomen, wordt deze onder de naam ‘Nuance’ voortgezet.

De productie in deze fabriek is in 1973 stopgezet waarna in 1977 een geheel nieuwe fabriek in gebruik is genomen. Na meer dan 100 jaar blijkt dit nagenoeg de enige industriële ontwikkeling in Afferden te zijn geweest.

Deze foto is gemaakt in de jaren 50 van de vorige eeuw.