Tag: Offere Mien Offere

‘Offere Mien Offere’ promoot gebruik jaarkalender

In eerdere berichtgeving heeft de werkgroep ‘Offere Mien Offere’ uitgelegd dat zij door het bevorderen van sport- en sociaal-culturele  activiteiten in samenspraak met bewoners, verenigingen en organisaties de leefbaarheid in Offere wil vergroten. Onderdeel van dit initiatief is de stimulering en ontwikkeling van een activiteitenprogramma verspreid over de bestaande Offerse accommodaties waar zoveel mogelijk mensen…

‘Offere Mien Offere’ werkt aan activiteitenprogramma

Afferden heeft net als vele andere plaatsen in Limburg te maken met vergrijzing van de bevolking. Daar staat tegenover dat de groei van het aantal jongeren afneemt. Deze verschuiving in de bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor het verenigingsleven en het aantal vrijwilligers. Consequenties zijn dat verenigingen langzaam leeglopen of opgeheven worden, het vrijwilligersbestand vergrijst en steeds…

‘Offere Mien Offere’ werkt aan toekomstbestendige gemeenschap

Sinds enkele maanden is in Offere de werkgroep met de naam ‘Offere Mien Offere’ actief. Deze werkgroep wil mensen, verenigingen en organisaties met elkaar verbinden voor een leefbaar en toekomstbestendig Offere. Gemeenschapshuis Iedershuus is onlangs verdwenen voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. Bij de Alverman wordt gestaag gewerkt aan de uitbreiding van deze sportaccommodatie.…