Berichtenarchief offerse knikker

Theo Arts uitgeroepen tot Offerse Knikker

Theo Arts is zaterdagavond tijdens de opening van het carnavalsseizoen in Afferden uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker.
Theo volgt Jan Artz op die vorige jaar deze titel in ontvangst mocht nemen. De Offerse Knikker werd door de Knikkerpliesie uitgereikt nadat de prinsenparen van De Sneuzels, de KBO en de Peijas de vlaggen in de masten hadden gehesen. Ook loste de Knikkerpliesie de traditionele 11 carbidschoten. Het vlaghijsen is een initiatief van en wordt georganiseerd door De Vrienden van de Peijas. De avond werd muzikaal ondersteund door Joekskapel Wèr of gen wèr d’r an!

De onlangs 65 geworden Theo is een man op wie veel verenigingen de afgelopen jaren een beroep op hebben gedaan. Hij beschildert carnavalswagens en borden voor iedereen die hem vraagt en maakt veel mensen blij met muziek. Bijvoorbeeld als geluidsman voor o.a. De Alverländer Muzikanten en als actief lid van Laetitia. Ook zet hij zich in voor de vrienden van de fanfare en speelt elk jaar bij het Offers Treffen en tijdens de Kletsmiddag. Zijn band, de Emulegro’s (voorheen bekend als de Allegro’s) bestaat volgend jaar zelfs 50 jaar!

Foto: Joos Swijghuizen, tekst: Frans Thonen

Jan Artz Offerse Knikker 2013

Afgelopen zaterdag is na de opening van het carnavalsseizoen door carnavalsverening de Peijas in Iedershuus de negende Offerse Knikker uitgereikt. Dit jaar viel de keus van de Offerse bevolking op Jan Artz. De Knikkerpliesie die de organisatie rondom de Offerse KnIkker regelt, reikte het bijbehorend aandenken uit aan Jan Artz.

offerseknikker_2013Foto: Links van hem zijn vrouw Bep en rechts Prins Rob d’n Urste met zijn vrouw Hettie.

Jan is sinds 1993 lid van de Peijas en in de tijd dat er nog een zomercorso door Afferden trok, met Jan van Hoof verantwoordelijk voor het optuigen van de Miss Offere praalwagen. Voor de Peijas is hij meer dan verdienstelijk want jaarlijks regelt hij het ziekenbezoek voor de prins, versiert altijd het gemeentehuis voor de Peijas voor de sleuteluitreiking en is medemaker van het sleutelkastje, waarin gedurende carnaval de sleutel van de gemeente wordt opgeborgen.

Verder heeft hij aan de wieg gestaan van ‘Vriende van de Peijas’ en heeft voor de ouderen de kletsmiddag in het leven geroepen. Tot slot is hij de grote organisator achter het jaarlijkse vlaghijsen bij de opening van het carnavalsseizoen, ging in 1995 de Peijas voor als prins en vormde in 2001 de wederhelft van Wil Denissen als boerenbruidspaar.

Voldoende voor de Knikkerpliesie om hem de begeerde Offerse Knikker uit te reiken die hij het hele jaar door op een prominente plek in zijn woning mag ophangen.

Bron: Maas- en Niersbode

Mat Wijers nieuwe Offerse Knikker

Afgelopen zaterdag is Mat Wijers uitgeroepen als de nieuwe ‘Offerse Knikker’. De Knikkerpliesie maakte deze eervolle verkiezing bekend tijdens het jaarlijkse vlaghijsen, georganiseerd door ‘De vrienden van de Peijas’. Mat verdiend deze verkiezing onder andere voor zijn inzet bij het Dorpsarchief.

Om 11 minuten over 8 precies, waren het onze drie Prinsenparen (van de KBO, de Sneuzels en de Peijas) die hun vlaggen hoog in de mast voor het Iedershuus mochten hijsen. Hierna opende de Knikkerpliesie met elf carbidschoten officieel het Offerse carnavalsseizoen.

Ook werden enkele leden van de Peijas in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Henk Erren, Marcel (Zigi) Zegers, Jo van Berlo, André Honing en Henk Jacobs zijn allen 1×11 jaar lid van de vereniging. Jan van Lin (Opperwachtmèster Knikkerpliesie) werd onderscheiden voor zijn 2×11 jubileum.

Daarna was er in Iedershuus nog een gezellig samenzijn, met enkele ‘Ald Offerse Knikkers’, de Ald Prinse en natuurlijk de Joekskapel. De carnaval is goed begonnen en dat gaat volgende week meteen verder met een geweldige Pronkzitting!

Piet Boskamp Offerse Knikker 2011

Piet Boskamp is zaterdagavond tijdens de opening van het carnavalsseizoen van de Peyas uitgeroepen tot Offerse Knikker van het jaar. Hij volgt daarmee Mia Franssen op die vorig jaar deze eretitel in ontvangst mocht nemen.

Piet is als kleine zelfstandige een graag geziene gast in het dorp. Daar waar hij met shovel of kraan verschijnt, weet men dat er weer iets moois wordt gebouwd of gemaakt. Zijn materieel stelt hij ook graag beschikbaar als het nodig is om een vereniging te helpen.

Zo zorgde hij jarenlang voor de aanleg van een volleybalveld toen het beachvolleybaltoernooi nog in het Heijmanspark plaatsvond. Ook was zijn hulp onontbeerlijk bij het aanleggen van het nieuwe voetbalveld en speelplaats bij basisschool 't Diekske. Verder was hij prins carnaval, heeft een tijdlang als voorzitter de kar bij Stichting Afferden Promotie getrokken en hanteert de voorzittershamer bij biljartclub de Pruuvers en de Alverländer Muzikanten.

De nominatie voor deze prijs is elk jaar in handen van de Knikker Pliessie. De onderscheiding wordt altijd uitgereikt door de Peyasprins.

Bron: Maas- en Niersbode

Leo van Druten “Offerse Knikker” van het jaar

knikker2005Niet iedereen die veel in touw is voor een dorpsgemeenschap houdt er van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Om die mensen toch een vorm van waardering te geven, heeft in Afferden de Knikkerpliesie een speciale onderscheiding laten maken. Het is de “Offerse Knikker” geworden die donderdagavond bij de opening van het carnavalsseizoen van de Peyas door prins Bert d’n Urste werd uitgereikt aan Leo van Druten.

De naam “Offerse Knikker” is afgeleid van de oorspronkelijke naam van Afferdense carnavalsvereniging De Offerse Knikkers. Later is die naam overgegaan in de Peyas, de naam die de carnavalsvereniging nog draagt.

De Knikkerpliesie is al heel lang aan de Peyas verbonden en zorgt gedurende de carnaval onder meer voor de inschrijvingen tijdens de optocht en is verantwoordelijk voor de saluutschoten. De Knikkerpliesie bestaande uit Jan van Lin, Henk Jacobs, André Honig en Jo van Berloo vervult daarnaast de adjudantenrol van de prins: in tegenstelling tot andere carnavalsverenigingen kent de Peyas namelijk geen adjudanten die de prins ter zijde staan.

De instelling van de “Offerse Knikker van het jaar” is een initiatief van de Knikkerpliesie en bedoeld voor iemand die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Afferdense gemeenschap. Leo van Druten, bekend van 20 jaar Dorpsraad, lid van 3VO, penningmeester bij gemengd zangkoor Laetitia en helper in de kerk, werd na het tellen van de stemmen als eerste uitgeroepen tot “Offerse Knikker van het jaar”. Het is de bedoeling dat de Knikkerpliesie elk jaar met de opening van het carnavalsseizoen deze onderscheiding uitreikt.

Bron: Maas-en Niersbode 16-11-2005