Berichtenarchief onderscheiding

Tweemaal goud bij kerkkoor Afferden

Veertig jaar zingen bij hetzelfde koor. Dat verdient een extraatje. Het betreft Marianne Lamers – De Best en Mariet Lamers – Bouwmans. Zij ontvingen vandaag 24 januari van pastoor Reijnen een gouden speld met oorkonde van de Gregoriusvereniging voor 40 jaar lidmaatschap bij het kerkkoor van de Cosmas en Damianusparochie in Afferden.kerkkoor_onderscheiding_2016_01Weer en wind hebben zij getrotseerd om al die jaren trouw de repetities te kunnen bezoeken en de kerkdiensten maar ook uitvaarten of een jubileummis te kunnen opluisteren. ”Eerst de muziek en dan pas het feestje”, zei pastoor Reijnen bij de huldiging van de twee koorleden. ”Dat waardeer niet alleen ik maar ook de gemeenschap. Muziek zorgt voor een aantrekkelijke eucharistieviering. Ik ben trots op jullie.” Beide dames zingen niet alleen bij het kerkkoor maar ook bij het koor Laetitia in Afferden.

Het kerkkoor telt 15 leden. Drie hiervan zijn al de tachtig gepasseerd, maar zij gaan nog volop door. Toch kijkt het koor uit naar nieuwe leden om het ledenaantal constant te houden. Wie zin heeft om bij het koor te komen zingen, is van harte welkom tijdens een van de repetities. Deze vinden donderdags vanaf 19.30 uur plaats in de kerk van Afferden.

Bron: Frans Thonen

Koninklijke onderscheiding ook naar Afferden

onderscheidingheijligers2Vier inwoners uit de gemeente Bergen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Klaverdijk heeft deze onderscheiding persoonlijk overhandigd aan o.a. ook iemand uit Afferden.

Mevrouw (Anneke) J.M. Heijligers-Frederix uit Afferden, geboren in 1952 heeft zich op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt ten behoeve van de Bergense gemeenschap.

Zij is in 2005 al meer dan 25 jaar bestuurslid en penningmeester van Stichting Gemeenschapshuis “Iedershuus” in Afferden. Zij verzorgt de administratie, huurcontracten, inning van huurgelden, beheert de liquide middelen en was verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling bij de bouw van het gemeenschapshuis en bij de verbouwing, afgerond in 2003. Aan voornoemde werkzaamheden besteedt ze gemiddeld 10 uur per week.

Vanaf 1959 is ze lid van de Wandelsportvereniging DWS (opgericht in 1956 en telt momenteel 80 leden). Van 1967 tot 1990 was zij leidster van de jeugdafdeling (40 leden) en organiseerde wekelijks een Doe-middag. Zij besteedde hieraan gemiddeld 5 uur per week, gedurende 7 maanden per jaar.

Vanaf 1990 is zij actief bij de bezorging van regiokranten en reclamefolders voor de vereniging (gemiddeld 3 uur per week). Hierdoor heeft de vereniging DWS voldoende financiële armslag om zichzelf te kunnen bedruipen.

Tevens ondersteunt ze (door haar financiële achtergrond) vanaf de oprichting van DWS het bestuur en penningmeester bij de samenstelling van de exploitatierekening en begroting. Ook is ze lid van verschillende activiteitencommissies zoals de jubileumcommissie van DWS. DWS bestaat in 2006 50 jaar.

In 2002 heeft ze een gymclub opgericht bestaande uit 20-25 leden. De organisatie en begeleiding hiervan kost haar ongeveer 2 uur per week.

Uit bovenstaande blijkt dat ze veel uren vrijwillig besteedt aan het sociaal en sportief gebeuren in de gemeente Bergen.

 

Bron: Tekst en foto: www.bergen.nl en Fam: Heijligers