Berichtenarchief onderscheiding

Oranje boven in Iedershuus

Met een echt ‘Offers bittertje’, een Wilhelmus en een ‘lang zal ie leven’ gebracht door fanfare Helpt Elkander en het Studieorkest vierde het college van de gemeente Bergen met de decorandi in het ‘Offers’ Iedershuus Koningsdag. De organisatie van deze blijmoedige bijeenkomst was in handen van het 48 jaar jonge Oranje Comité/Kindervakantiewerk Afferden.Viering Koningsdag Decorandi 2017 001 Viering Koningsdag Decorandi 2017 002 Viering Koningsdag Decorandi 2017 003Na een korte speech van burgemeester Manon Pelzer stelde zij de 11 decorandi voor die afgelopen jaar met een lintje waren onderscheiden. Naast de acht inwoners die afgelopen woensdagochtend zijn onderscheiden (zie lintjesregen in de gemeente Bergen) waren dat Henk Hermens, Piet Roelofs en Peter Koppes. De twee laatstgenoemden moesten echter wegens andere verplichtingen verstek laten gaan bij deze Koningsdagviering. Hierna volgde een toost op het koningshuis en was er volop de gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan. Voor de gedecoreerden volgde nog een fotosessie bij de vijver in het Heijmanspark.
Na het bekijken van de oranje versierde fietsenstoet voorafgegaan door fanfare Helpt Elkander langs Iedershuus werd langzaam toegewerkt naar een einde van deze koningsdagviering.

Bron: Frans Thonen

Lintje voor Harrie Honig uit Afferden

In de reeks van acht koninklijke onderscheidingen die burgemeester Manon Pelzer vandaag heeft uitgereikt, viel er ook een in Afferden. Harrie Honig viel deze eer te beurt in verband met zijn bijna 25 jaar vrijwilligerswerk voor EHBO Siebengewald/Afferden.Lintje 2017Sinds 1993 is hij als vrijwilliger aan deze organisatie verbonden waarvan sinds 2001 tevens als secretaris. Harrie is als EHBO’er aanwezig bij evenementen, coördineert het lesrooster en verzorgt de diplomaverleningen en de AED-certificaten. Per 2008 is hij tevens bestuurslid bij wandelsportvereniging DWS in Afferden. Harrie is verantwoordelijk voor de PR van de club. Tevens organiseert hij wandeltochten.

Op Koningsdag donderdag 27 april worden alle decorandi en oud-decorandi van de gemeente Bergen vanaf 11.00 uur bij gemeenschapshuis Iedershuus in Afferden verwacht. Daar zal burgemeester Pelzer nog een korte toespraak houden en wordt met een glaasje ‘Offers bitter’ een toost uitgebracht op de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. Het studieorkest zorgt voor de muzikale noot.

Op de foto Harrie en Sjannie Honig met zoon Guus en dochter Loes.

Foto en tekst: Frans Thonen

Tweemaal goud bij kerkkoor Afferden

Veertig jaar zingen bij hetzelfde koor. Dat verdient een extraatje. Het betreft Marianne Lamers – De Best en Mariet Lamers – Bouwmans. Zij ontvingen vandaag 24 januari van pastoor Reijnen een gouden speld met oorkonde van de Gregoriusvereniging voor 40 jaar lidmaatschap bij het kerkkoor van de Cosmas en Damianusparochie in Afferden.kerkkoor_onderscheiding_2016_01Weer en wind hebben zij getrotseerd om al die jaren trouw de repetities te kunnen bezoeken en de kerkdiensten maar ook uitvaarten of een jubileummis te kunnen opluisteren. ”Eerst de muziek en dan pas het feestje”, zei pastoor Reijnen bij de huldiging van de twee koorleden. ”Dat waardeer niet alleen ik maar ook de gemeenschap. Muziek zorgt voor een aantrekkelijke eucharistieviering. Ik ben trots op jullie.” Beide dames zingen niet alleen bij het kerkkoor maar ook bij het koor Laetitia in Afferden.

Het kerkkoor telt 15 leden. Drie hiervan zijn al de tachtig gepasseerd, maar zij gaan nog volop door. Toch kijkt het koor uit naar nieuwe leden om het ledenaantal constant te houden. Wie zin heeft om bij het koor te komen zingen, is van harte welkom tijdens een van de repetities. Deze vinden donderdags vanaf 19.30 uur plaats in de kerk van Afferden.

Bron: Frans Thonen

Koninklijke onderscheiding ook naar Afferden

onderscheidingheijligers2Vier inwoners uit de gemeente Bergen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Klaverdijk heeft deze onderscheiding persoonlijk overhandigd aan o.a. ook iemand uit Afferden.

Mevrouw (Anneke) J.M. Heijligers-Frederix uit Afferden, geboren in 1952 heeft zich op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt ten behoeve van de Bergense gemeenschap.

Zij is in 2005 al meer dan 25 jaar bestuurslid en penningmeester van Stichting Gemeenschapshuis “Iedershuus” in Afferden. Zij verzorgt de administratie, huurcontracten, inning van huurgelden, beheert de liquide middelen en was verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling bij de bouw van het gemeenschapshuis en bij de verbouwing, afgerond in 2003. Aan voornoemde werkzaamheden besteedt ze gemiddeld 10 uur per week.

Vanaf 1959 is ze lid van de Wandelsportvereniging DWS (opgericht in 1956 en telt momenteel 80 leden). Van 1967 tot 1990 was zij leidster van de jeugdafdeling (40 leden) en organiseerde wekelijks een Doe-middag. Zij besteedde hieraan gemiddeld 5 uur per week, gedurende 7 maanden per jaar.

Vanaf 1990 is zij actief bij de bezorging van regiokranten en reclamefolders voor de vereniging (gemiddeld 3 uur per week). Hierdoor heeft de vereniging DWS voldoende financiële armslag om zichzelf te kunnen bedruipen.

Tevens ondersteunt ze (door haar financiële achtergrond) vanaf de oprichting van DWS het bestuur en penningmeester bij de samenstelling van de exploitatierekening en begroting. Ook is ze lid van verschillende activiteitencommissies zoals de jubileumcommissie van DWS. DWS bestaat in 2006 50 jaar.

In 2002 heeft ze een gymclub opgericht bestaande uit 20-25 leden. De organisatie en begeleiding hiervan kost haar ongeveer 2 uur per week.

Uit bovenstaande blijkt dat ze veel uren vrijwillig besteedt aan het sociaal en sportief gebeuren in de gemeente Bergen.

 

Bron: Tekst en foto: www.bergen.nl en Fam: Heijligers