Tag: onderwijzer

Meester Goossens

De hoofdonderwijzer van de lagere school was vroeger een prominente persoon in het dorp en hij speelde ook in niet-schoolse aangelegenheden een belangrijke rol. In Afferden waren de hoofdonderwijzers in de eerste helft van de vorige eeuw vooral actief op muzikaal gebied als dirigent van fanfare en zangkoor.

In 1946 werd meester Toon Goossens, geboren in Uden in 1919, aangesteld als onderwijzer aan de jongensschool en in 1949 werd hij benoemd tot hoofd. Ook deze hoofdonderwijzer heeft zich op talrijke maatschappelijke gebieden verdienstelijk gemaakt. Zo was hij o.a. actief als voorzitter van de plaatselijke VVV, technisch adviseur van de Jonge Boeren en voorzitter van de lokale KVP (Katholieke Volkspartij).

Toen hij vanwege gezondheidsklachten enige tijd rust moest nemen, heeft hij zich op de historie van Afferden gestort en een omvangrijke geschiedenis van Afferden geschreven. Naar verluidt heeft hij toen veel gebruik gemaakt van informatie uit een boek dat onlangs opnieuw is uitgegeven: ‘Geschichte der Familie Schenk von Nydeggen, insbesondere des Kriegsobristen Martin Schenk von Nydeggen’. Het in gotische letters geschreven boek was moeilijk leesbaar en is nu verschenen in hedendaags Duits.

In 1961 werd meester Goossens benoemd aan de jongensschool in Weert en hij werd opgevolgd door meester De Valk. Toon Goossens is in 1991 overleden.

Meester Janssen hoofd van de lagere school 1927

In het huis naast de toenmalige winkel van Piet Honig op het Gening woonde vroeger het hoofd van de lagere school Franciscus Paulus Janssen, geboren in 1883 te Meerlo.

Van 1920 tot zijn pensionering in 1949 was meester Janssen hoofd van de lagere school in Afferden. Zowel voor het onderwijs als voor het verenigingsleven heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij was dirigent van de fanfare en van het kerkelijk zangkoor. Als waardering voor deze inzet is hij in de jaren 50 zowel koninklijk als kerkelijk onderscheiden.

In 1920 werd hij dirigent van fanfare Helpt Elkander als opvolger van meester Titulaer, ook hoofd van de school. Naar verluidt had meester Janssen veel gezag, was rustig en had veel geduld. In 1958 is een einde gekomen aan zijn dirigentschap en in 1968 is hij overleden.

Deze foto is uit 1927.