Tag: pont

Fotoalbum: Hoogwater

Op vrijdagavond 16-07-2021 viel het nog allemaal mee maar het steeg wel in rap tempo. Zo snel zelfs dat je het letterlijk omhoog zag kruipen. We voegen geregeld wat actuele foto’s toe.

Bekijk fotoalbum
Foto’s: Hans v/d Woldenberg
16/17-07-2021

Ansichtkaarten meerluiken -2-

Een vijfluik met de oude veerpont, café Maaszicht en omgeving en een nog gehavende Mariakapel. Op de foto linksonder de Dorpsstraat ter hoogte van de vroegere lagere school. De resten van de in de oorlog verwoeste school zijn verwijderd, alleen de bomen staan er nog. Ook de oude rails van de vooroorlogse tram zijn nog…

Pontveer Afferden – Sambeek door de eeuwen heen

Sinds de middeleeuwen vaart er tussen Afferden en Sambeek een veerpont. De Heer van Afferden bezat hier het veerrecht, dat hij samen met de visserij in dat deel van de Maas verpachtte.

Zo betaalde pachter Paulus Teunissen in 1693 jaarlijks achttien ducatons. Hij droeg bovendien de onderhoudskosten van veerpont en visserijbenodigdheden en diende de heer jaarlijks vijftig pond van de beste Maasvis te leveren.

Rond 1500 lag er ruim een kilometer stroomafwaarts, bij de monding van de Sint-Jansbeek en de Sambeekse Uitwatering, nog een veer, de zogenaamde Sambeker Staay. De Heer van Afferden schijnt het recht op dit veer vóór 1540 te hebben aangekocht van de vorige eigenaars. Daarna werd op deze plek niet meer overgevaren.

Totdat Claes Peters uit Boxmeer in 1711 op deze plaats een nieuw veer begon, zonder zich iets aan te trekken van de heerlijke rechten. De heer liet Claes dan ook arresteren en zijn pont in de slotgracht van kasteel Bleijenbeek te Afferden aan de ketting leggen. Een slepende rechtszaak volgde en we vermoeden zo maar dat het veer van de Sambeker Staay nooit meer heeft gevaren.

Het veer tussen Afferden en Sambeek daarentegen bleef doorvaren. In 1839 plaatste veerman L. Gerats zelfs al advertenties om passagiers te werven. Zo prijst hij in de Noord-Brabander van 24 augustus van dat jaar het Affersche Veer aan bij “de Catholijken welke de reis naar Kevelaar zouden willen ondernemen”: de aanvoerwegen en het veer zijn in prima staat, de veerman kan de nodige versnaperingen leveren en bovendien kan men en passant ook nog het ‘H. Bloed te Boxmeer’ gaan vereren.

Tot 1931 bleef het veer in bezit van de kasteelheer van Bleijenbeek. In dat jaar verkocht hij het samen met de pont en het veerhuis in Afferden aan de toenmalige pachter J. Clevers. Terwijl de aanleg van bruggen over de Maas voor veel maasveren het einde betekende, ging dat voor Afferden niet op. Hier ontbrak een vaste oeververbinding in de direct omgeving, waardoor de veerpont wél rendabel bleef.

Sterker nog, in 1975 werd de oude pont, die slechts twee auto’s tegelijk kon overzetten, vervangen door “Pierre”. Dat was een grotere pont, die eerder onder de naam “Jeanne” het veer bij Ravenstein had bediend. In 1992 werd een geheel nieuwe pont, de “Pierre II”, in de vaart genomen. En deze pont vaart tot op de dag van vandaag heen en weer tussen de Limburgse en Brabantse oever.

 

Bron: bhic.nl

Ansichtkaart: pont uit 1970

Een ansichtkaart van de pont zoals we die uit 1970 kennen.dorpsarchief_veerpont_1970De oevers van de Maas zijn dan nog niet met stenen versterkt. Enige jaren later is een oeverbescherming aangebracht ter voorkoming van afkalving. Het is de bedoeling deze stenen weer gedeeltelijk te verwijderen en op bepaalde plaatsen de oorspronkelijke toestand weer tot stand te brengen.

Pontveer 1960

Het is goed mogelijk dat een oversteekplaats over de Maas ten grondslag ligt aan het ontstaan van Afferden en ook de naam zou daarvan kunnen zijn afgeleid. Woorden als ‘avoort’ en ‘voorde’ hebben betrekking op een doorwaadbare plaats in een rivier.

Eeuwenlang waren de kasteelheren van Bleijenbeek de heersers van het gebied en zij hadden ook het veerrecht. Meestal werd dit recht verpacht. In 1931 kwam de veerpont in het bezit van Sjang Clevers. Hij noemde deze de ‘Twee Gezusters’, naar zijn twee dochters Gon (de latere echtgenote van Pé Denissen) en Mia.

Op de foto de oude pont rond 1960 die drie auto’s tegelijkertijd kon overzetten. In 1975 werd deze vervangen. In 1992 liet Jos Denissen een geheel nieuwe pont bouwen, de ‘Pierre II’, vernoemd naar zijn vader.

Op deze foto zijn de hoge maasoevers nog te zien. In de jaren 60 zijn deze ter voorkoming van afkalving van een stenen oeverbescherming voorzien. Rijkswaterstaat is nu van plan in deze omgeving de oude toestand weer te herstellen.