Berichtenarchief prinsebal

Wie volgt Kees d’n Urste op?

Zaterdag 5 januari zal prins Kees d’n Urste met zijn gevolg om 20.11uur voor de allerlaatste laatste keer voorop gaan in de polonaise. Aan alles komt een einde, maar gelukkig kan hij terugkijken op een heel mooi carnavalsjaar met vele onvergetelijke momenten.

Prinsenbal 2012

Eenmaal ontdaan van alles wat hem, een jaar geleden prins maakte, wordt hem de mogelijkheid geboden toe te treden tot de Ald Prinse Garde. Hij zal dan verder door het leven gaan als "Ald Prins Kees I". Hiervoor moet hij traditioneel 11gulden en 11centen overhandigen aan de penningmeester. In ruil daarvoor wordt hem dan een aantal unieke accessoires overhandigd, waarna hij en zijn vrouw Jacobien, zich mogen aansluiten bij dat bijzondere "Senioren Klubke".

Na de ceremonie zal de Ald Prinse Garde direct de zaal verlaten en zich verplaatsen naar huize Van Hoof aan de Langstraat.Enkele leden zullen zich regelrecht naar het huis van Mia Franssen begeven, waar op dat moment de nieuwe prins wordt opgevangen en aangekleed. Volledig onherkenbaar zal de prins zich door de delegatie eveneens naar huize Van Hoof laten brengen waar hij zal worden voorgesteld aan de rest van de Garde. In de tussentijd loopt de spanning in Zaal de Matshoek met de minuut op en wordt de menigte vermaakt met muziek van duo Idem Dito en joekskapel Wèr of Gèn Wèr D'ran.

Rond de klok van 22.11uur zal op spectaculaire wijze de 57e prins van CV De Peijas te voorschijn worden getoverd.

De Matshoek is vanaf 19.45 uur geopend en de entree is gratis. Als iedereen in carnavalsoutfit zou komen, zal dat zeker sfeerverhogend werken.

Bron: Maas- en Niersbode

Kees dun urste (Driessen) is de nèje prins van Offere

Zaterdagavond 7 januari 2012 is Kees I (Driessen) uitgeroepen tot de 56e nieuwe prins van Offere.

De Ald Prinsengarde die ieder jaar het uitkomen van de prins verzorgt , had een combinatie van de X-Factor en The Voice of Offere bedacht waarbij verschillende ''Offerse'' artiesten optraden. Nadat de Old Prins Street dancers hun act hadden opgevoerd, kwam uit een grote vuilnisbak de nieuwe Prins te voorschijn.

Bas d’n Urste regeert Afferden

basdunursteZaterdag 7 januari is Bas Artz uitgeroepen tot prins Bas d’n Urste van carnavalsvereniging De Peijas: Het uitkomen werd zoals gewoonlijk verzorgd door de Ald Prinse Garde.

Er verschenen drie Alvermennekes ten tonele. Een van hen zou de nieuwe prins moeten worden. Maar helaas er bleek een oud prins, Collax, onder het masker te zitten. Deze werd in een kast gestopt om een vernieuwingsprocedure te ondergaan. Dit lukte wonder boven wonder en daar kwam hij tevoorschijn, de nieuwe prins Bas d’n Urste.

In het dagelijks leven is Bas Artz, voorzitter van de Dorpsraad en bestuurslid van gemeenschapshuis ledershuus. Zijn jel luidt “Pluk d’n dag…. lederun dag unne lach!

Prins Bas houdt receptie op zondag 29 januari vanaf 12.30 uur in zaal Kubbus in Afferden.