Tag: smederij

Bergen in 1820

De geschiedenis van de gemeente Bergen begint in de jaren 1798-1800. Eeuwen voordien hebben in dit gebied echter al mensen gewoond. Dit wordt o.a. bevestigd door het bestaan van de reeds in de dertiende eeuw genoemde parochies Afferden, Bergen, Heijen en Well. In de historie van West-Europa is de Franse Revolutie een ingrijpend gebeuren geweest.…

De Smid

Vroeger kende elk dorp een of meerdere smederijen. Vooral ten dienste van de agrarische activiteiten van de dorpsbewoners.Dorpsarchief SmederijOp 22 februari 1930 staat het volgende bericht in de krant: “Te koop aangeboden druk beklante smederij met inventaris, in de kom van Afferden (L.) toebehorend hebbende aan Jac. Grevers. Te bevragen bij de Wed. J. Kamps-Grevers, Afferden.”

De smederij wordt kennelijk snel verkocht, want op 7 juni 1930 wordt in een advertentie in de krant gemeld:
“Ondergeteekende maakt aan de geachte inwoners van Afferden bekend, dat hij zich heeft gevestigd als smid en hoefsmid, in de voormalige smederij van den heer Jac. Grevers te Afferden. Zich in de clientèle der inwoners aanbevelend. J. M. Wijnhoven, Smederij, Afferden.”

De nieuwe smid is Martinus Wijnhoven geboren in Wanssum in 1903.

Op de foto de smederij en winkel aan de Dorpsstraat zoals die vele jaren heeft bestaan.

Dorpsstraat (noord)

Het noordelijke gedeelte van de Dorpsstraat nadat de tramlijn Nijmegen- Venlo in 1913 gereedgekomen was. In het grote huis links was vroeger naar verluidt een brouwerij gevestigd. Later hebben er verschillende gezinnen gewoond totdat hier de winkel van de Coöperatie Afferden (levensmiddelen) werd ondergebracht (thans meubelzaak Heiligers-Roelofs).

Rechts zijn het huis van de familie Verstegen gedeeltelijk en daarachter de smederij van Grevers (rond 1930 Wijnhoven) te zien. Aan de rechterzijde staat het huis van de familie Kreuzer en daarachter van de familie Henneke Peters (kleermaker).