Tag: statushouders

Komst statushouders in De Sleutels in Afferden nog niet zeker

Of er ruim 15 statushouders in het voormalig hotel De Sleutels in de kern van Afferden zullen worden gehuisvest, staat nog niet vast. Dat stelt de gemeente Bergen in een onlangs verspreide brief onder aanwonenden van het voormalige hotel. Onduidelijk is nog of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gebruik zal maken van het aanbod van…

Veel reacties op huisvesting statushouders in Afferden

Deze week vertelt eigenaar Huub Heijligers van voormalig hotel de Sleutels in Afferden in dagblad De Limburger zijn verhaal om dit pand te bestemmen voor de opvang van statushouders.Statushouders Limburger 08-2016Zoals bekend heeft de gemeente Bergen inmiddels toestemming verleend om voor de periode van tien jaar statushouders in dit onderkomen te huisvesten. Buurtbewoners die geconfronteerd werden met dit besluit, zijn toen een actie gestart om het dorp per brief over dit besluit te informeren. Tevens werd in die brief opgeroepen bezwaar in te dienen bij de gemeente omdat bewoners en de Dorpsraad niet over de plannen zijn geïnformeerd. “Zo velen op een locatie en dat voor de periode van tien jaar, vinden wij niet wenselijk”, aldus initiatiefnemer van de actie Frans Theunissen. Inmiddels zijn in Afferden huis-aan-huis 800 brieven verspreid en zijn er in korte tijd 80 reacties binnengekomen. Overigens kunnen belanghebbenden nog tot 23 september een bezwaar tegen het besluit van de gemeente indienen. Intussen heeft ook de politieke partij KERN vragen over deze kwestie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen gesteld.

Dinsdagochtend heeft het college tijdens het eerste reguliere overleg na de vakantie besloten om raad en media over deze kwestie te informeren via een raadsinformatiebrief. Daarin staat dat de gemeente voor dit jaar op drie na al aan het verplichte aantal op te nemen statushouders heeft voldaan. Als daarbij het restant van zes vergunninghouders als de taakstelling uit 2015 wordt opgeteld, dienen er dit jaar in totaal nog negen statushouders door Bergen te worden gehuisvest. Voor volgend jaar zijn nog geen aantallen naar buiten gebracht, maar zal als de vluchtelingenstroom blijft afnemen, alleen maar minder worden.

Videoreactie Frans Theunissen[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=xE4NNiRUvA0″ maxwidth=”640″/]Bron: Frans Thonen (tekst en foto) en Maasduinencentraal.nl (video)

Spoedoverleg Bergen over huisvesting statushouders in hotel ‘De Sleutels’

Het gemeentebestuur van Bergen voert maandag spoedoverleg over de huisvesting van statushouders in een voormalig hotel in Afferden. Aanleiding is de commotie die erover ontstaan is in het dorp.

Burgemeester en Wethouders van Bergen hebben toestemming verleend voor de huisvesting van statushouders in voormalig hotel De Sleutels. Het pand wordt verbouwd tot vakantieappartementen. De eigenaar mag er maximaal tien jaar statushouders in onderbrengen.

Frans Theunissen, een verontruste buurtbewoner, meent dat er 20 tot 24 statushouders in komen. Hij vindt het “onbegrijpelijk” dat de initiatiefnemer en de gemeente de buurt en de dorpsraad niet tijdig hebben geïnformeerd. “Ik heb niets tegen statushouders, maar ben er wel tegen dat er zó veel op één hoop komen.” In een brief die huis aan huis verspreid is, roept hij mensen op bezwaar te maken tegen het initiatief. De politieke partij Kern heeft vragen gesteld over de kwestie.

 

Bron: 1Limburg.nl

Ingezonden: “Statushouders in Afferden ???”

Beste dorpsgenoten:
“Statushouders in Afferden???”

Zonder openbare bekendmaking wil de gemeente Bergen een vergunning afgeven, voor het vestigen van c.a. 20 á 25 statushouders op één locatie in ons dorp. Dit is in de Dorpsstraat 64 (“De Sleutels”). We hebben niets tegen deze mensen, maar het is in strijd met het eigen beleid van de gemeente Bergen, kleinschalige opvang verspreid over de kernen. Verspreiden is niet alleen goed voor de inburgering, maar het verkleint ook het risico op samenscholingen en geeft de burgers een veiliger gevoel.

Graag willen we reacties van onze medeburgers verzamelen om bezwaar aan te tekenen, dat zo velen op één locatie niet gewenst zijn. Er is géén buurtoverleg geweest en de Dorpsraad Afferden is ook niet op de hoogte gebracht.

Er was sprake van vakantie appartementen wat weer goed is voor het toerisme in het dorp. Maar de statushouders, die wellicht weer ergens anders onder gebracht gaan worden, wat voegen deze statushouders toe, gedurende 10 jaar aan ons dorp?

Onbegrijpelijk is dat de gemeente de discussie niet heeft gezocht met het dorp, en dat de eigenaar van “De Sleutels” niets of niemand hiervan op de hoogte heeft gesteld om naar eventuele bezwaren te luisteren.

Het is nu al lastig om huizen te verkopen in het dorp / waarde van de woningen, maar wat brengt dit de huiseigenaar als er concentraties statushouders neer worden gezet, worden de huiseigenaren gecompenseerd of geldt dit alleen voor “De Sleutels”?

Graag willen we de discussie met de gemeente en alle belanghebbenden op gang brengen, maar juridisch is er nog maar weinig tijd om te reageren anders is het al via de achterdeur geregeld. Dus we verzamelen de bezwaren en gaan die indienen om niet af te worden gescheept met het feit dat we te laat zijn. 1 Augustus is de aanvraag gedaan en dan zijn er nog 6 weken om te reageren.

Via de Knikkerkoerier en afferden-limburg.nl willen we mensen op de hoogte houden.

Vakantie appartementen, JA, maar consequente bewoning voor 10 jaar door statushouders, NEE.

Mochten jullie bezwaar hebben tegen deze massale huisvesting, met reden waarom, maak dit dat dan kenbaar. Graag spoedig deponeren in de brievenbus van Dorpsstraat 33 (ex-Rabobank). E-mailen kan ook naar: hetbenkskje@home.nl onder vermelding van: “Status”.

 

Bedankt en met vriendelijke groet,
Namens de buurtbewoners, Frans Theunissen

Statushouders in voormalig hotel De Sleutels in Afferden

Het voormalige hotel De Sleutels in de Dorpsstraat in Afferden gaat onderdak bieden aan circa 15 tot 18 statushouders. De gemeente Bergen heeft onlangs in afwijking op het bestemmingsplan gunstig op de aanvraag van de eigenaar van dit pand beschikt.Hotel de Sleutels 08-2016Na hotel annex winkel, pannenkoekenrestaurant en steakhouse krijgt het grote pand met de boogjes vlakbij de kerk zijn oorspronkelijke functie weer terug: het verlenen van onderdak aan mensen. Alleen zijn het in dit geval geen vakantiegangers maar statushouders.

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning voor vijf jaar met de plicht om in te burgeren. Iedere gemeente krijgt van Den Haag te horen hoeveel statushouders een gemeente verplicht moet opnemen. Die opname is extra urgent geworden toen vorig jaar grote vluchtelingenstromen naar Europa en Nederland kwamen. Hierdoor blijft de druk op de sociale huursector groot ook al is de stroom vluchtelingen door maatregelen in Europees verband deels minder geworden. Particuliere initiatieven om statushouders te huisvesten worden door gemeenten toegejuicht omdat zij voor enige verlichting op de sociale huurwoningenmarkt zorgen. In dat kader heeft de gemeente Bergen een vergunning voor maximaal tien jaar (gerekend vanaf 10 augustus 2016) verleend voor vestiging van statushouders in het voormalige hotel dat door de gemeente als beschermd dorpsgezicht wordt aangemerkt. Op 18 juli had de gemeente al toestemming verleend om het aan de binnenzijde gestripte hotel te verbouwen tot zes vakantieappartementen. Normaliter mag men in een vakantieappartement slechts een beperkt aantal maanden verblijven. Het besluit van de gemeente maakt nu langere huisvesting mogelijk.

Er wordt uitgegaan van 2 à 3 statushouders per appartement. De aanwijzing van de statushouders gebeurt door het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is de bedoeling dat het beheer door woningcorporatie Destion wordt geregeld. Gezien de nog te verrichten werkzaamheden krijgen de eerste statushouders pas ergens in 2017 de sleutel van het tot vakantieappartementen verbouwde hotel.

Bron: Frans Thonen