Berichtenarchief wateroverlast

Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast?

Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden van droogte, maar ook met steeds heviger wordende regenbuien. Denk maar eens aan de wateroverlast in Meerssen, Schinnen en Venlo in 2018. Weet jij welke…

Barbecue sluit herstelwerkzaamheden Dorpsstraat af

Met een gezellige barbecue bij Kubbus zijn dinsdagavond de herstelwerkzaamheden aan de Dorpsstraat tussen de Kapelstraat en de Zwartebergweg in Afferden afgesloten.vuurdoop dorpsstraat mei 2016In bijzijn van wethouder Ben Buiting, werknemers van het bedrijf Copier Milieu en Water en aannemersbedrijf Van de Bijl & Heierman en aanwonenden kon met een hapje en een drankje teruggekeken worden op de zeven weken durende operatie. Gedurende die periode viel de goede communicatie op tussen de aanwonenden en de ”mannen op de straat”. Daar waar mogelijk werd rekening gehouden met wensen van de bewoners.

Wat betreft de herstelwerkzaamheden bleek de nieuwe aanpak van de afvoer van regenwater al meteen vruchten af te werken. Tijdens de overvloedige regenval van de laatste dagen bleef de straat mooi plassenvrij.

Bron: Frans Thonen

CDA wil snel oplossing wateroverlast in Dorpsstraat

CDA Bergen wil snel oplossing wateroverlast Dorpsstraat Afferden.dorpsstraat-september-2015Nu met het wegvallen van het fietspad langs de N271 ter hoogte van Afferden het fietsverkeer door de Dorpsstraat wordt geleid, trekt het CDA aan de bel.

Bij hevige regelval staan grote delen van deze straat namelijk blank. Lastig voor het auto- en het fietsverkeer maar ook voor aanwonenden. Bovendien zorgen de gebruikte materialen voor de ondergrond van deze klinkerstraat ervoor dat de Dorpsstraat regelmatig vol bulten en gaten zit. Al jaren is duidelijk dat bij de reconstructie van deze straat de toen toegepaste oplossing om het hemelwater af te voeren niet werkt. Niet alleen staan tijdens overvloedige regenval grote delen van de straat blank, ook komen straatstenen omhoog en liggen vaak los, wat weer tot extra geluidsoverlast zorgt. Dat maakt volgens het CDA met name het fietsen door de straat onaangenaam.

De gemeente heeft eerder met reparaties geprobeerd de situatie te verbeteren. Maar zonder succes. Het CDA wil nu dat er in de begroting voor 2016 geld vrijgemaakt wordt om direct na het winterseizoen het hele hemelwaterafvoersysteem te vervangen. De verwachting van CDA-raadslid Rob Arts is dat het om een behoorlijke investering gaat, maar gaat er van uit dat andere partijen in de gemeenteraad dit geld willen vrijmaken. Wat betreft de oppositiepartij KERN kan Arts in ieder geval op steun rekenen. Uitvoering van het werk is op korte termijn niet haalbaar, maar direct na de winter moet volgens Arts mogelijk zijn.

Bron: Frans Thonen

Video: Hoogwater Afferden 30-01-1995

De schade in veel plaatsen langs de Maas en Waal was enorm. De kern van Afferden wordt voor het water beschermd door de N271 en de Eckeltse dijk (de feitelijke dijken dus). Vanwege de extreem hoge waterstand dreigde verzadiging waardoor…