Tag: woordje v/d pastoor

Van de pastoor -26- (sacramenten #1)

De Kerk kent 7 sacramenten. Wie zou ze zo kunnen noemen? Het zijn doop, Communie, vormsel, huwelijk, wijding, ziekenzalving en biecht. We zullen in de komende uitgaves van elk sacrament uitleg geven. Maar voordat we daarmee starten moeten we onszelf eerst de vraag stellen ‘wat is een sacrament?’

Van de pastoor -25-

Voor jaren terug hoorde ik voor het eerst de uitdrukking ‘een pastoor in het groen heeft niks te doen.’ De zogenaamde ‘groene tijd’ is weer aangebroken. Dat wil zeggen dat ik tijdens de Mis de komende weken een groen kazuifel en een groene stola draag. En dat betekent dat er niks bijzonders gevierd wordt. Bij feesten immers wordt de kleur wit gedragen. Maar ‘niks te doen’ klopt toch niet helemaal…

Van de pastoor -24-

Drie Koningen is het feest van ‘zoeken en geven’! Bij elk geboorte hoort kraamvisite. Dat was ook zo bij de geboorte van Jezus. De herders kregen aanwijzingen van de engelen om het Kind te vinden, in doeken gewikkeld; de drie wijzen of de drie koningen door het volgen van de ster. Op eigen kracht hadden…

Van de pastoor -23-

Hoe bijzonder is dit…! Elk jaar wordt er in de geboorteplaats van Jezus, in Bethlehem, een vuur ontstoken en gezegend. Dit vuur wordt verspreid over de hele wereld. Met dank aan pastoor Clemens, van o.a. Well, bij wie ik het vuur mocht ophalen. In de vieringen met kerstmis is dit vuur aanwezig om een kaarsje aan te steken bij de kerststal.

Van de pastoor -21-

De geboorte van een kind zet je leven op de kop. Uitgaande van normale omstandigheden is de geboorte van een kind een van de mooiste dingen die je als ouders kunt meemaken. Misschien wel het allermooiste. In gesprekken met ouders merk ik wel een bezorgdheid.

Van de pastoor -20-

Van donker naar licht. We gaan de donkere maanden tegemoet. Bij het opstaan is het eerder donker en in de avond ook. Het mooie van deze tijd is dat we licht laten schijnen. Met Allerzielen hebben we een kaars aangestoken voor alle overledenen. Met St. Maarten gaan de lampionnetjes door de straten. Met advent steken…

Van de pastoor -19-

De komende maanden is een tijd van contrasten. Aan de ene kant de vrolijke vieringen van St. Maarten, maar ook het herdenken van de overledenen met Allerzielen. Het carnavalsseizoen wordt geopend en er zijn feestelijke bijeenkomsten gepland. Maar ondertussen komen we ook in de Adventstijd terecht waarbij we ingetogen uitkijken naar het uitbundige feest van…

Van de pastoor -18-

Elk seizoen heeft iets, vind ik tenminste… De warmte van de zomer hebben we achter ons gelaten, de herfst heeft haar intrede gedaan, de winter komt eraan. Zodra het kouder wordt, hunkeren we naar warmte en licht.

Van de pastoor -17-

We zitten alweer in de oktobermaand, in de kerk ook wel rozenkransmaand genoemd.

Welke knuffel zou pastoor hebben? Als je dat graag zou willen weten, kom dan 8 oktober naar de gezinsmis toe! Alle gezinnen zijn uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Oproep aan alle kinderen: neem je knuffels mee!