Berichtenarchief zomerfeesten

Midgetgolfclub Amigo 50 jaar

Midgetgolfclub Amigo uit Afferden bestaat 50 jaar. Reden voor een feestje. Dat gebeurt ook op zaterdag 15 september van 10.00 tot 14.00 uur in het net over de Duitse grens gelegen Gaesdonk. Daarna gaat het gezelschap naar Boscafe ’t Rimpelt in Afferden voor een koud- en warm buffet.

Midgetgolfclub Amigo is in 1968 opgericht door toenmalig midgetgolfbaaneigenaar Jan Dragt en Jean Claessens. Zij vonden medestanders onder Mart en Hub Arts. Mart bedacht de naam ‘Amigo’ wat staat voor de afkorting Afferdense midgetgolfclub maar ook voor ‘vriend’ in het Spaans. Een toepasselijke naam want zonder vriendschap blijft geen club zolang overeind.

Gestart werd met zo’n 20 leden, een ledenaantal dat doorgroeide naar maximaal 30 leden. Inmiddels heeft ook bij Amigo de vergrijzing toegeslagen en is de jongste 46 en de oudste 84 jaar. Van de huidige 12 leden is er maar één die alle 50 jaren heeft volgemaakt en dat is medeoprichter Jean Claessens.

Was Amigo een kleine vereniging, de daden waren groot. Jarenlang speelden de leden een belangrijke rol in de Nederlandse Midgetgolf Federatie en wisten daar zelfs enkele malen het Nederlands kampioenschap weg te slepen. Bekend en geliefd waren ook de jaarlijkse Amigotoernooien en de nachttoernooien. Amigo was in het dorp Afferden eveneens een graag geziene club door de buurttoernooien, de vakantiecompetitie en het straattekenen tijdens de Zomerfeesten. Jean Claessens weet nog goed dat Amigo vanaf het begin bij deze Zomerfeesten was betrokken. “We hadden jarenlang een golfbaantje waar men plastic ballen of een fles wijn kon winnen. De laatste jaren werden er wafels gebakken. Door de daling van het aantal leden en de stijging van de gemiddelde leeftijd konden wij helaas niet langer aan de Zomerfeesten deelnemen.”Maar op de baan hielden de leden vol en proberen daar in zo weinig mogelijk beurten het gaatje te vinden. Midgetgolfbaan ’t Rimpelt (tegenwoordig Boscafé) is nog steeds de thuishaven alhoewel de club ook enkele jaren in Arcen en Groesbeek heeft gespeeld. Gedurende het zomerseizoen zijn de leden elke donderdagavond vanaf 19.30 uur op de baan te vinden. Belangstellenden die lid willen worden kunnen zich aanmelden bij wedstrijdleider Theo Kleintjens, tel. 531837 of voorzitter Jean Claessens, tel. 572458.

Foto boven (Frans Thonen): Topscorer Theo Kleintjens is aan zet terwijl de overige leden belangstellend toekijken. Drie leden ontbreken door onvoorziene omstandigheden op de foto.

Foto onder (Hans v/d Woldenberg): Amigo op de zomerfeesten in 2006 waar het publiek een bal of fles wijn kon winnen.

Wandelvierdaagse

Tijdens de Afferdse Zomerfeesten werd door de plaatselijke VVV ook een wandelvierdaagse georganiseerd. Daarna heeft ook de DWS deze zomeractiviteit jarenlang in stand gehouden.

Op deze foto uit 1975 zien we de binnenkomst van de EHBO-afdeling van Afferden.

In 2014 is deze traditie in ere hersteld, zij het dat het nu een gemeentelijke wandelvierdaagse is.

Zomerfeesten 1974

Als in de jaren 60 van de vorige eeuw het toerisme opkomt, wordt door plaatselijke middenstanders in samenwerking met actieve inwoners een VVV opgericht. Het doel is hierdoor extra inkomsten voor het dorp te genereren. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de toerist in Afferden te vermaken met allerlei activiteiten waarbij de campinggast ook actief wordt betrokken. Zo ontstaan begin jaren 70 o.a. de Zomerfeesten.

Een onderdeel hiervan is een misverkiezing met kandidaten van de campings en uit Afferden.

De Afferdse meisjes zijn aanvankelijk wat huiverig voor zo veel belangstelling. Omdat er in 1974 geen kandidaat wordt gevonden, stelt Greet van Grad (Van den Bergh) zich beschikbaar op voorwaarde dat er ook enkele ‘hofdames’ uit de buurt meedoen. In totaal 6 hofdames: Mia de Keijzer, Fien van Grad, Corrie van Oijen, Mie Putten, Thea van Oijen en Annie Cuijpers.

Geen feesten in Heijmanspark

Er vinden dit jaar geen parkfeesten plaats in het Heijmanspark in Afferden. Ook de zomerfeesten met markt en dorpskermis in de straten van Afferden wordt op een andere wijze georganiseerd. Het grote verschil met voorgaande jaren is dat de Stichting Afferden Promotie (SAP) dit jaar afziet van de organisatie.

Evaluatie van de zomer- en parkfeesten in 2004 heeft de SAP de conclusie doen trekken dat organisatie van beide feesten financieel niet langer haalbaar is. In overleg met ondernemingsvereniging Afferden heeft het bestuur van de SAP besloten om dit jaar uit te gaan van één feest volgens een nieuwe opzet. In de vergaderingen die afgevaardigden van SAP en Ondernemingsvereniging Afferden daarna hebben gehouden, bleek er een zodanig verschil van mening over het doel en opzet van dit feest te bestaan dat de SAP tot de conclusie is gekomen dat een gezamelijke organisatie niet mogelijk is. Eén van de belangrijkste verschilpunten is volgens het SAP-bestuur de wens van de ondernemers om de feesten niet in het Heijmanspark maar bij de Afferdense horeca te laten plaatsvinden. “Deze wens strookt niet met onze doelstellingen om de feesten ook deels ten goede te laten komen aan de verenigingen”, laat een zegsman van het SAP-bestuur weten. “Wij schakelen voor de organisatie van de feesten altijd verenigingen in waarvoor zij dan een bepaalde vergoeding krijgen. De betaling gebeurt deels uit de baromzet. Wanneer alle festiviteiten bij de plaatselijke horeca worden gehouden, vallen belangrijke inkomsten voor ons weg.” Het SAP-bestuur heeft daarom besloten dit jaar terug te treden als organisator van de feestweek die dit jaar in week 26 plaatsvindt.

De voorzitter van de Afferdense ondernemingsvereniging Frans Urselmann beaamt dat de bal nu bij de ondernemers ligt. “De organisatie ligt nu bij ons”, zegt hij. “Maar over hoe en wat, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Over enkele weken hebben we vergadering en dan weten we meer. Wat wel duidelijk is dat de opzet van de SAP veel te duur is.” Dat er in week 26 in Afferden festiviteiten zullen zijn, staat volgens hem buiten kijf. “De markt en de zomerkermis gaan gewoon door”, stelt hij.

Bron: Maas- en Niersbode 25-01-2005