Pinksteren – gemeenschap waar liefde centraal staat

Afgelopen weekend heb ik op bescheiden wijze gevierd dat ik 10 jaar geleden (2 juni 2012) tot priester ben gewijd. Dit viel samen met het feest van Pinksteren, het feest van de heilige Geest.

In de bijbel lezen we hoe de leerlingen van Jezus bij elkaar zitten met gesloten deuren. Er heerst angst. Hoe moet dat nu verder? Jezus was gekruisigd en de leerlingen zijn bang dat hun hetzelfde overkomt omdat ze bij Jezus horen! Maar dan verschijnt Jezus als de verrezen Heer in hun midden – Hij laat zich niet door gesloten deuren tegenhouden – en zegt: ‘vrede zij u’!

Sinds 1 januari 2022 zijn we als parochies Afferden, Bergen en Siebengewald samengegaan. Er was in het begin wellicht wat angst. Hoe moet dat nu verder? Maar ook elke parochie kan zich angstig de vraag stellen: ‘hoe moet dat nu verder met onze parochies die steeds minder bezocht worden?’ Maar laten we ook kijken, naar welke vereniging dan ook, die zich angstig afvraagt hoe de toekomst eruitziet. Laten we niet bang zijn en vertrouwen hebben! Jezus verscheen bij de gemeenschap van de leerlingen in hun midden. Jezus is het gezicht van Gods liefde voor ons mensen. Zolang we als mensen de liefde centraal zetten kan in een gemeenschap niet de angst overheersen maar vertrouwen in een toekomst. Of alles overeind kan blijven zoals we dat graag zouden willen, is maar de vraag. Maar we moeten ons blijven inzetten om Gods Geest van liefde zichtbaar te maken door onze naastenliefde.

Pinksteren is een opdracht voor ons allemaal om een goede sfeer, een goede geest in onze (parochie)gemeenschappen levend te houden en met vertrouwen samen de toekomst ingaan. Wij allemaal mogen de boodschap van Jezus ‘vrede zij u’ door laten klinken door onze inzet voor elkaar, in woorden en daden!

Pastoor Rick Blom.


Dankmis en processie 12 juni om 11.00 uur
Op zondag 12 juni bent u welkom om deel te nemen aan de dankjewel-Mis voor en met de communicanten. De kinderen zullen tijdens de Mis enkele taakjes krijgen en tekstjes lezen in hun Communiekleding en samen nog enkele liedjes zingen. De andere liederen tijdens de Mis worden gezongen door B-Double! Na de Mis gaan we gezamenlijk in processie naar de Mariakapel om daar af te sluiten. Wees welkom!

Kapelmis 15 juni om 19.00 uur
Op woensdag 15 juni is er weer een H. Mis in de kapel om 19.00 uur. Van harte welkom!

image_pdf