Nieuw schooljaar en 2 bijzondere Missen
De maand september is de maand dat de kinderen weer naar school gaan. We wensen alle kinderen veel succes op de basisschool en het voortgezet onderwijs. De maand is een nieuw begin. Zelf ben ik vorig jaar als nieuwe pastoor van de parochies Afferden, Bergen en Siebengewald begonnen op 6 september. Wat vliegt een jaar voorbij! Een mooi jaar dat in het teken stond van kennismaking en naar het zoeken naar manieren om parochie en geloof met mensen te verbinden. Aan het begin van een nieuw (school)jaar hebben we in de maand september 2 bijzondere Missen:

Kapelmis 15 september om 19.00 uur
Wist u dat de officiële naam van de Mariakapel luidt: ‘Onze Lieve Vrouw van Smarten?’ De naam is een verwijzing naar Maria die 7 smarten, ofwel 7 droevige momenten in haar leven heeft meegemaakt. Deze 7 momenten zijn:

  • De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus (Lucas 2:25-35)
  • De vlucht naar Egypte (Mattheüs 2:13-14)
  • Het zoekraken van Jezus in de Tempel (Lucas 2:42-51)
  • Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
  • Maria staat onder Jezus’ kruis (Johannes 19:25-27)
  • Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafneming
  • Jezus wordt begraven (Mattheüs 27:57-66, Marcus 15:42-47, Lucas 23:50-56, Johannes 19:38-42)

Maria weet wat het is om verdriet en moeilijkheden te kennen. Daarom ook dat zij als moeder bij uitstek degene is bij wie we altijd terecht kunnen om een kaars te branden!

Kermismis en feest van patroonheiligen in de kerk 25 september om 11.00 uur
Wist u dat de naam ‘kermis’ afkomstig is van ‘kerkmis’? Van oorsprong is de kermis een jaarmarkt die georganiseerd werd bij gelegenheid van het feest van de patroonheilige en rondom de kerk. De kerk van Afferden is genoemd naar 2 heiligen: Cosmas en Damianus en hun feestdag is op 26 september.

Volgens de christelijke overlevering waren het tweelingbroers, geboren in de tweede helft van de 2e eeuw in Syrië. Van hun leven is niets met zekerheid bekend. Zij zouden allebei geneesheren zijn geweest, die kosteloos hun geneeskundige diensten aanboden en dankzij hun levenswijze velen tot het christendom bekeerden. Tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus behoorden zij tot de eerste slachtoffers. Zij werden door de stadhouder Lycias gearresteerd en ondervraagd. Nadat zij over hun christelijke geloof hadden getuigd, werden zij in 303 onthoofd. Het is niet voor niks dat de kermis en dit feest samenvallen! We willen dit patroonsfeest dan ook plechtig vieren met muzikale bijdrage van de Gemengde Zangvereniging Laetitia.

Let op! De Mis is om 11.00 uur.

image_pdf