Elk seizoen heeft iets, vind ik tenminste… De warmte van de zomer hebben we achter ons gelaten, de herfst heeft haar intrede gedaan, de winter komt eraan. Zodra het kouder wordt, hunkeren we naar warmte en licht. Kerstmis het feest van licht te midden van kou en donkerte. Het vallen van de bladeren van de bomen is voor ons het besef dat het leven vergankelijk is, maar ook heel broos kan zijn. Dankbaar mogen we zijn als het leven goed is met elkaar en we gezond zijn. Maar er moet ook bijzondere aandacht zijn voor degenen voor wie het leven niet gemakkelijk is door welke omstandigheden ook. Na de herfst en de winter komt altijd de lente. Na de dood is er nieuw leven. Geloof heeft te maken met hoop en vertrouwen. God die als een Licht wil schijnen in ieders leven! En geloof mag voor ons een motivatie en aansporing zijn om, naar het voorbeeld van Jezus, voor anderen tot een licht te zijn. 

Zondag 16 oktober om 11.00 uur – feestelijke Mis met en voor vrijwilligers

Een parochie kan niet zonder vrijwilligers! Zondag 16 oktober om 11.00 uur een feestelijke en muzikale Mis met medewerking van het kerkkoor en de Troubadours. Na de Mis is er nog een gezellige samenkomst bij de Pruuver voor alle vrijwilligers die zich daarvoor hebben opgegeven. Maar natuurlijk is iedereen welkom om samen deze feestelijke Mis mee te komen vieren!

Woensdag 19 oktober om 19.00 uur Mariakapel – Mariaviering

Op woensdag 19 oktober houden we een speciale Mariaviering in de kapel. We vieren geen H. Mis, maar we zingen samen enkele liederen en iedereen wordt uitgenodigd om persoonlijk een kaarsje aan te steken bij Maria. Van harte welkom om 19.00 uur!

Zondag 6 november om 11.00 uur – herdenken van alle overledenen

Elk jaar rond Allerzielen/Allerheiligen willen we heel bijzonder de overledenen herdenken van het afgelopen jaar. We noemen de naam en bij elke naam steken we een kaarsje aan. De blauwe schildjes met de namen van de overledenen en de gedachteniskaarsen die hebben gebrand bij de uitvaart (en 6-wekendienst) gaan met de familie na de dienst mee naar huis. De familieleden worden uitgenodigd maar uiteraard is iedereen welkom om mee te bidden en de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Na de Mis worden alle graven gezegend op het kerkhof.

Zondag 27 november om 09.30 uur – gezinsmis met adventskransen

Met alle kinderen die dat graag willen, gaan we adventskransen maken. Uitnodiging volgt via ouderportaal op school, maar aanmelden bij de pastoor kan altijd! Tijdens de gezinsmis zijn alle kinderen en gezinnen welkom! De aanwezige adventskransen worden dan gezegend en het kinderkoor zal tijdens de Mis zingen. Zo maken we samen een mooi begin met de Advent en kijken we samen uit naar het feest van kerstmis. Na de Mis is er koffie en thee en voor de kinderen ranja en wat lekker.

image_pdf