Wat is de kerk u waard!

Kerkbijdrage voor de parochie.

Beste mensen van Offere!

De kerk wil er voor alle mensen zijn! In het kerkgebouw komen we samen voor allerlei gelegenheden, van uitvaarten tot huwelijken, van doop tot 1e Communievieringen… Als nieuwe pastoor mocht ik al op pad gaan met communicanten en hun ouders om op weg te gaan naar een 1e Communiemis en hebben we samen al met advent en kerstmis mooie vieringen mogen houden in de kerk. En ik kijk er naar uit om de carnavalsmis te vieren en zoveel andere mooie momenten die nog voor ons liggen. Natuurlijk is door corona alles onzeker, maar we houden goede moed!

Maar niet alleen in de kerk wil ik als pastoor van betekenis zijn maar ook bij mensen en verenigingen. Ik denk aan het bezoek van de fanfare bij een repetitie én bij een uitvoering, een avond meezingen bij Laetitia, kennismaking met de KBO. Ik denk aan de kans die ik kreeg op basisschool ’t Diekske om tijdens de kinderboekenweek te mogen vertellen over mijn werk. Enkele voorbeelden… ik hoop na coronatijd met nog meer mensen in contact te kunnen komen! 

De parochie is méér dan een kerkgebouw, maar zonder kerkgebouw kunnen we niet samenkomen om het leven te vieren en met elkaar te delen. Met de vrijwilligers en het bestuur samen willen we van betekenis zijn voor de Offerse gemeenschap door ook activiteiten te organiseren, maar dat kan niet zonder een financiële bijdrage. Geld is niet belangrijk! Maar wel nodig om door te kunnen gaan. En daarom wil ik u vragen om te denken aan uw parochie. Het bisdom geeft een adviesbedrag per jaar dat overeenkomt met 1% procent van het minimumloon (115 euro), maar ons richtbedrag zit daaronder, namelijk 90 euro. Maar u bent vrij om te geven en wij zijn blij met uw bijdrage!!

Hartelijke groet en bedankt,

Pastoor Rick Blom.  

image_pdf