Vredeslicht uit Bethlehem! Zalig kerstfeest!

Hoe bijzonder is dit…! Elk jaar wordt er in de geboorteplaats van Jezus, in Bethlehem, een vuur ontstoken en gezegend. Dit vuur wordt verspreid over de hele wereld. Met dank aan pastoor Clemens, van o.a. Well, bij wie ik het vuur mocht ophalen. In de vieringen met kerstmis is dit vuur aanwezig om een kaarsje aan te steken bij de kerststal. Een mooie boodschap van kerstmis is om het Licht te ontvangen. Het Licht is Jezus die iedere keer weer opnieuw heel persoonlijk bij ieder van ons geboren wil worden. Het kerstfeest is niet een gedachtenis van ruim 2000 jaar geleden, maar heeft te maken met het heden en de toekomst. Kerst is ook een opdracht. Want God werkt altijd via mensen en heeft ons nodig om het ontvangen Licht te brengen bij de ander. Het licht van Gods liefde gunnen we elkaar; laat de toekomst schijnen!

Een zalig kerst aan u allen, namens alle leden van het kerkbestuur, van de werkgroep en alle vrijwilligers,

Pastoor Rick Blom. 

1 Januari zijn álle kinderen welkom in de kerk!

Zeer typisch in deze streek is de rondgang op nieuwjaarsdag om iedereen een zalig nieuwjaar te wensen. Besef hoe bijzonder dit is omdat in de omliggende gebieden dit gebruik onbekend is; des te belangrijker om het te behouden! Om 10.00 uur willen we álle kinderen met hun ouders welkom heten voor een kwartiertje in de kerk. We zullen een paar wensjes uitspreken voor het nieuwe jaar, we steken een kaarsje op en het kinderkoor zal een paar liedjes zingen. Elk kind ontvangt het eerste zakje snoep en daarna begint de ronde door het dorp.

8 januari gezinsmis en nieuwjaarsreceptie

Op 8 januari om 09.30 uur vieren we het feest van Drie Koningen. Speciaal willen we de kinderen met hun ouders uitnodigen om dit samen met ons te vieren. Natuurlijk is iedereen welkom! Na de Mis is er nog een samenzijn om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. 

image_pdf