Communie

Vorige keer hebben we de ‘doop’ nader bekeken. In de ‘reeks van sacramenten’ bespreken we in deze editie de Communie of de H. Hostie. Jezus heeft mensen om zich heen verzameld. De vorige keer vertelde ik al dat het woord kerk ‘gemeenschap’ betekent. Jezus had vele leerlingen, maar de 12 apostelen waren zijn meest trouwe leerlingen. Het zijn deze leerlingen met wie Jezus het Laatste Avondmaal heeft gevierd vlak voordat Hij onschuldig werd gedood aan het kruis. Hij nam brood en wijn en zei: ‘dit is mijn Lichaam en dit is mijn Bloed dat voor u gegeven wordt; blijf dit doen om Mij te gedenken.’ In de hiĆ«rarchie van de Kerk, zoals die verder ontwikkeld is, is het werk van de apostelen voortgezet door de bisschoppen (en priesters). Het zijn dan ook de bisschoppen en priesters die geldig de H. Mis kunnen vieren. ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken’; met die opdracht komen we telkens samen om de H. Mis te vieren. Door het ontvangen van de Communie ontvangen we geen gewoon brood maar Jezus zelf. Samen met de Orthodoxe Kerk geloven we dat de woorden ‘dit is mijn Lichaam’ een werkelijke aanwezigheid verondersteld. Ook het woord ‘Communie’ betekent ‘gemeenschap’: in ‘communio’ met elkaar zijn. Hoe belangrijk is dat, dat we met elkaar in goede harmonie leven, in eenheid en alle verdeeldheid weglaten? Jezus is de liefde van God en Hem ontvangen is een hulpmiddel om te groeien in liefde en eenheid met elkaar. Maar er wordt wel iets van ons gevraagd… des te meer ons hart geopend is, om het Brood te ontvangen, des te meer kan de liefde als geestelijk voedsel in ons gaan werken. Des te meer we ons hart openen voor de ander, des te meer de liefde met elkaar gedeeld kan worden.

Stille Omgang

Elk jaar vindt er nachtelijke tocht door Amsterdam plaats om een wonder te herdenken dat er plaatsgevonden heeft met de H. Hostie in 1345. Meer informatie is te vinden op www.stille-omgang.nl. Pastoor Blom gaat er ook heen en dit jaar vindt deze plaats van 18 op 19 maart. Rond 19.00 uur ongeveer zal er een bus vertrekken naar Amsterdam. Daar vieren we samen de H. Mis en lopen we een tocht van ongeveer een uur samen met duizenden andere pelgrims. We sluiten af met koffie/thee en rond 06.00 uur zijn we weer terug. De precieze opstapplaats en ook de tijd is niet bekend. Maar we kunnen kijken we of we met samen kunnen rijden naar de opstapplaats. Kosten zijn 35 euro en aanmelden kan bij pastoor Blom.