Het sacrament van de wijding

Het huwelijk en de wijding zijn twee sacramenten die over een ‘levensinvulling’ gaan van mensen. De verbinding tussen twee mensen, zoals in het huwelijk, heeft als het goed is de intentie om levenslang bij elkaar te blijven; los natuurlijk van het feit dat het in de praktijk wel eens anders kan lopen dan verwacht. Dat is net zo met de wijding. Als je gewijd wordt heb je de intentie om dit je leven lang te doen. Het is ook geen beroep alsof je een baan hebt van 9 tot 17. De wijding is een levensinvulling en een ‘roeping’. Het is wel zo dat je in de woorden ‘beroep’ en ‘roeping’ beiden het woord ‘roep’ kunt terugvinden. Wat is het mooi als mensen een beroep hebben waarin ze zich geroepen voelen om dat te doen waar hun hart ligt. Een gewijd persoon voelt zich geroepen en wil met heel zijn hart zich aan God geven om helemaal in dienst te zijn van de Kerk én van de mensen. Een priester kan en mag andere sacramenten aan de mensen geven; behalve het Vormsel en de Wijding: die zijn voorbehouden aan de bisschop. Een priester kan o.a. een kapelaan of een pastoor zijn. Hoewel een priester/pastoor heel belangrijk is voor een parochie (zonder priester kan er namelijk geen Mis gevierd worden), zonder vrijwilligers kan een parochie niet bestaan. Het gaat om de ‘gemeenschap van mensen’. Als gemeenschap (pastoor mét vele andere mensen) willen we graag de boodschap van de Jezus uitdragen! Luisteren naar de verhalen uit de bijbel waarin waardevolle boodschappen zitten, luisteren naar mensen, er zijn voor de ander waar we maar kunnen. Het geloof in de liefde en de binding tussen mensen is wat we als parochie heel graag willen uitdragen en bevorderen.

Pastoor Rick Blom.

Paasoctaaf

Octaaf komt van het Latijnse woord ‘octo’ en betekent 8; denk maar aan de noten in muziek. Het Paasoctaaf is van Paaszondag t/m de zondag erop, dat we ‘Beloken Pasen’ noemen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’ het Oud-Nederlands woord voor ‘sluiten’. Denk maar aan ‘ontluiken’ dat met openen te maken heeft. Zo komen we ook aan de luikjes voor de ramen. Met beloken Pasen ‘sluiten’ we het Paasoctaaf. 8 Dagen lang vieren we het feest van Pasen!

Paastijd

Maar de gehele Paastijd duurt 50 dagen t/m Pinksteren. Pinksteren komt van het Griekse woord ‘pentekoste’ en betekent 50e ‘. Hemelvaart valt 40 dagen na Pasen. Pasen valt elk jaar op de 1e zondag na de 1e volle maan van de lente, daarom dat Pasen (en vastelaovend) elk jaar op een andere datum valt. 50 dagen Paastijd om de belangrijke gebeurtenis van de verrijzenis van Jezus te vieren!

Enkele belangrijke datums om alvast te noteren

In de meimaand, Mariamaand, 2 Mariavieringen in onze mooie kapel van Offere! En wel op donderdag 11 mei en donderdag 25 mei om 19.00 uur.

Op zondag 14 mei vieren we weer de Moederdagviering om 11.00 uur bij de Boskapel/Paoterskepel. Samen met Laetitia en het kinderkoor. Heel bijzonder wil ik de kinderen en gezinnen uitnodigen om erbij te zijn! Ik heb vorig jaar opgeroepen om na de Mis er een picknick van te maken. Neem gerust wat lekkers en wat drinken mee, dan maken we het na de Mis nog samen gezellig in het bos met hopelijk een stralende zon!image_pdf