In de reeks uitleg over sacramenten zijn we alweer toegekomen aan de laatste: de ziekenzalving.

In de bijbel vinden we de verwijzing in de brief van de apostel jacobus ‘Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters (vertaald: priesters) van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten.’

Regelmatig word ik gebeld wanneer iemand ernstig ziek is en vaak terminaal of stervende is, om de ziekenzalving toe te dienen; andere benamingen zijn ‘laatste sacramenten’, ‘bediening’, Vaak zijn dit waardevolle momenten. Samen met de aanwezigen bidden we samen, we houden elkaars handen vast. Ook maak ik wel eens mee dat er afscheidswoorden worden uitgesproken. De meeste keren word ik geroepen op het allerlaatste moment. Maar nog mooier is om dit veel eerder te doen. Er is dan tijd om meerdere familieleden en vrienden erbij te laten zijn én de persoon zelf is nog in staat om goed mee te bidden. Trouwens… dit sacrament is niet alleen bedoeld voor stervenden, ook voor mensen die ernstig ziek zijn of voor een risicovolle operatie staan. En mooi sacrament om te ontvangen!

Moederdagviering zondag 14 mei om 11.00 uur – en picknick!

Het koor Laetitia viert feest! De gemengde zangvereniging bestaat 50 jaar. Deze bijzondere Mis in het bos bij de Paoterskapel/Boskapel wordt door Laetitia, samen met Piet Wijers en het kinderkoor muzikaal opgeluisterd. Heel speciaal wil ik alle gezinnen uitnodigen om hier naar te komen. De Mis zal ook gericht zijn op de kinderen! Net zoals elk jaar worden alle kinderen uitgenodigd om bloemetjes mee te nemen, die we dan samen naar Maria brengen tijdens de Mis.

Aan iedereen ook de oproep iets te eten en te drinken mee te nemen! Na de Mis houden we nog een gezellige picknick. En wie weet ontstaat er spontaan een samen delen van lekkere dingen. Het jubilerend koor zal in ieder geval zorgen voor iets lekkers voor iedereen!

Meimaand = Mariamaand – Mariavieringen 11 en 25 mei om 19.00 uur

De maand mei wordt al sinds lange tijd de Mariamaand genoemd. Onze moeders hebben 1 dag dat ze in het zonnetje worden gezet. Maar onze hemelse moeder krijgt een hele maand alle aandacht! Nog veel mensen vinden gelukkig de weg naar kerk en kapel om bij haar een kaarsje aan te steken uit dankbaarheid, om verdriet een plaats te geven, om te bidden voor iemand die ziek is of overleden, en voor zoveel anderen dingen. In de Mariakapel houden we op de donderdagavonden 11 en 25 mei een Mariaviering om 19.00 uur waarin we voor iedereen persoonlijk een kaarsje aansteken. Van harte welkom!

Allerlei feesten om te vieren

Hemelvaart – donderdag 18 mei om 09.30 uur

Donderdag 18 mei vieren we het feest van Hemelvaart. De naam zegt het eigenlijk zelf: ‘de vaart naar de hemel.’ Jezus die opgestaan is uit de dood verschijnt aan zijn leerlingen. Maar Hij blijft niet, Hij keert terug naar zijn Vader in de hemel. Dat feest, 40 dagen na Pasen, vieren we samen. En in dat feest ligt de belofte van de Helper, de komst van de heilige Geest.

Pinksteren – zaterdag 27 mei om 19.00 uur

10 Dagen na Hemelvaart en 50 dagen na Pinksteren vieren we de komst van de Helper, de heilige Geest. Hulp hebben we in ons leven nodig! Deze mis wordt opgeluisterd door het kerkkoor.