Wie waren Cosmas en Damianus?

Onze kerk is vernoemd naar twee heiligen uit de 3e eeuw. En dan kunnen we ons afvragen: ‘wat kunnen 2 mensen die zo lang geleden geleefd hebben ons nog vertellen in de tijd waarin we nu leven?’ Ik denk dat Cosmas en Damianus ons 2 dingen laten zien die nog steeds heel actueel zijn:

Ze waren geneesheren

In welke tijd we ook leven, de medische zorg blijft enorm belangrijk. Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met lichamelijke gebreken. En dat doet wat met je! Er zijn heel veel vormen van zorg, maar altijd ben je overgeleverd aan de ander en dat vinden we niet altijd prettig. In ons mens-zijn zit een streven naar zelfstandigheid en het vasthouden aan ‘eigen regie’. We vinden veel dingen vanzelfsprekend totdat er iets gebeurt waardoor je beseft dat je het alleen niet kunt. Zorg in de aller breedste zin van het woord is omzien naar elkaar en weten dat we elkaar nodig hebben. En als gelovige mensen beseffen dat we niet zonder God kunnen.

Ze deden het ‘voor niks’

De levenswijze van Cosmas en Damianus maakte dat veel mensen zich bekeerden tot het christendom. Ze deden hun werk als geneesheren voor niks, ofwel ‘pro Deo’. En dat raakt de kern van wat christelijke liefde is. En dat is liefde zonder voorwaarden. Het kan zijn dat we alleen iets voor de ander doen als we zeker weten dat die ander ook iets voor mij doet, maar dat is een liefde met voorwaarden: voor wat hoort wat! En natuurlijk zou het moeten zijn dat naastenliefde en zorg voor elkaar in een wisselwerking bestaat. En toch, God houdt van ons niet om wat we doen, wat we presteren, wanneer we ons kunnen bewijzen, maar omdat Hij van ons houdt puur en alleen omdat wij zijn kinderen zijn.

De zorg voor elkaar en de uiting daarvan in naastenliefde zonder iets terug te willen verwachten maar gewoon omdat je van ‘de ander’ houdt zonder enig onderscheid in wat dan ook. Dat laten deze 2 heiligen ons zien en hun boodschap is uiterst actueel!

Pastoor Rick Blom.



image_pdf