Is de bijbel een letterlijk boek of een sprookjesboek? Allebei niet! Ik heb wel eens het scheppingsverhaal uit de bijbel voorgelezen in groep 7 en 8 van een basisschool en daarna aan de kinderen gevraagd wie nu werkelijk gelooft dat alles in 6 dagen ontstaan is? Niemand geloofde dat en daar mag je mij ook bij tellen. Verhalen uit de bijbel zijn geschreven voordat wetenschap (zoals we het nu kennen) bestond. Maar het scheppingsverhaal en wat erop volgt raakt wel thema’s aan over de mens, eenheid met de natuur en daarmee een verantwoordelijkheid, trouw en ontrouw zijn aan elkaar en aan God… En deze thema’s zijn voor ons op een Ă¡ndere manier ‘waarheid’. En zo geldt dat voor meer verhalen uit de bijbel. Het boek is ontzettend rijk van inhoud en in al die verhalen zit een boodschap verborgen die voor ons van onschatbare waarde kan zijn! Tijdens de vieringen in de kerk proberen we deze boodschappen zo goed mogelijk zichtbaar en inzichtelijk te maken! 

Pastoor Rick Blom

Kevelaer 16 augustus om 15.00 uur

In overleg met de afdelingen van de KBO van Afferden, Bergen, Siebengewald en Heijen gaan we op bedevaart naar Kevelaer op woensdag 16 augustus. Om 15.00 uur vieren we de Mis in de Beichtkapelle. Maar iedereen is welkom om hier aan deel te nemen! Op die manier maken we er een gezamenlijke bedevaart van met onze parochies.

Oogstdankviering 27 augustus om 09.30 uur

De LLTB (Limburgse Land– en Tuinbouwbond) afdeling Bergen organiseert op zondag 27 augustus het ‘Agrifestijn Maasduinen’. Om 09.30 uur wordt de Oogstdankviering gehouden bij Loonbedrijf Janssen Pannenweg 8 in Siebengewald. Bij deze gelegenheid zullen de kerkkoren van Afferden, Bergen en Siebengewald samen zingen. Pastoor Blom zal voorgaan in de dienst. Iedereen is van harte welkom!

H. Mis in de kapel van Heukelom  

1 Keer in de maand vieren we in het weekend de H. Mis in de kapel van Heukelom. De eerstvolgende Mis is op zaterdag 12 augustus om 17.00 uur.image_pdf