De bisschoppensynode is woensdag 4 oktober van start gegaan. Veel bisschoppen, maar ook anderen, nemen deel in Rome om na te denken over de Kerk in deze tijd. Iedereen kijkt gespannen toe! Uit conservatieve hoek is men bang dat er dingen gaan veranderen, uit progressieve hoek hoopt men juist dat er dingen gaan veranderen. Persoonlijk ga ik me daar niet druk om maken. Natuurlijk volg ik het en ben ik heel benieuwd, maar ik vertrouw erop dat onder leiding van de H. Geest alles goed zal verlopen en wacht rustig af. Als we kijken naar de geschiedenis, dan heeft de Kerk voor wel hetere vuren gestaan en heeft het overleefd.

De drie grote thema’s die centraal staan in deze synode zijn: ‘communio, participatio en missio’; ofwel (in mijn vertaling): ‘gemeenschap, deelname en zending’. De Kerk is op de 1e plaats ‘gemeenschap’. Het woord ‘kerk’ is daar zelfs de vertaling van (Latijn: ecclesia). De Kerk wil graag mensen samenbrengen om met elkaar te vieren en te herdenken in vreugde en verdriet: van groot belang en een meerwaarde in een wereld die individualistischer is dan vroeger. Gemeenschap is enerzijds ‘met elkaar zijn’ in een sociale setting, maar ook ‘met Jezus Christus zijn’ die deel wil uitmaken van ons leven. Gemeenschapszin in sociale en religieuze zin kan alleen maar door ‘deelname’. Een uitdaging in deze tijd voor de kerk maar ook een mooie en boeiende taak. Hoe kunnen we mensen binnen de kerk maar ook van buiten de kerk betrekken in het leven van de parochie? En dan als 3e ‘zending of missie’. Het samenkomen en deelnemen daarvan willen we naar buiten toe uitstralen in de hoop dat we anderen enthousiast maken er ook bij te komen. Dat is onze missie. Voor de kerk betekent dat aan de ene kant mensen te bewegen erbij te komen en aan de anderen kant betekent het andersom: dat mensen van de kerk zich bewogen voelen om naar mensen toe te gaan en op welke manier dan ook van betekenis te zijn door naastenliefde in praktijk te brengen.

Wat voor een kerk geldt, zou je ook voor een groot gedeelte kunnen toepassen op welke vereniging dan ook! Elke vereniging wil graag mensen bij elkaar brengen, vervolgens op een zo goed mogelijke manier betrekken bij activiteiten en heeft als missie om nieuwe mensen enthousiast te krijgen om er ook bij te komen. Onze gezamenlijke missie in de wereld waarin wij leven! Laten we hopen en bidden dat de synode in Rome vruchtbaar mag zijn!

 

Pastoor Rick Blom

 

Gezinsmis!

Op zaterdag 21 oktober om 19.00 uur zijn ouders met kinderen van harte welkom in onze parochie. Ieder kind mag zijn of haar knuffel(s) meenemen! Ook de pastoor heeft zijn knuffel van vroeger bewaard en zal deze meenemen. De zang wordt verzorgd door Céline Burgers en Piet Wijers samen met de kleindochter van Piet: Sanne. Na de Mis koffie/thee en limonade voor de kinderen.

Korenconcert in de kerk van Afferden

Op zaterdag 28 oktober is er om 19.00 uur een korenconcert in de kerk van Afferden. Deelnemende koren zijn: Grenslandmannenkoor, Popkoor Vocal Spirit, Challenge, Vocal Group Joy, 3VeurAff, Kinderkoor Afferden en Gemengde Zangvereniging Laetitia. Gratis toegankelijk en het muzikale thema is ‘back tot he 70’s’.

Mis in de Mariakapel

Vanwege het korenconcert zal de weekendmis van Afferden plaatsvinden om 17.00 uur in de Mariakapel! 

Allerheiligen/Allerzielen

We herdenken onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar:

Op Zondag 5 november om 11.00 uur met een H. Mis met muzikale medewerking van het kerkkoor. Aansluitend vindt de gravenzegening plaats.

image_pdf