De Alverman 2.0 en de 3 biggetjes!

Zaterdag 12 maart werd met een fakkeltocht de ‘ziel van Iedershuus’ overgebracht naar de nieuwe Alverman 2.0. Symbolisch werden de laatste 2 stenen van het gesloopte Offerse gemeenschapshuis meegedragen naar de nieuwe zaal van de Alverman.

Het deed me denken aan een verhaal dat ik in de catechese bij kinderen wel eens heb gebruikt: het verhaal van de 3 biggetjes. De 3 biggetjes werden achterna gezeten door de boze wolf en ze renden een huis van stro binnen; maar de wolf blies de stro weg. Toen renden ze een huis van hout binnen; maar dat huis stortte in toen de wolf blies. Tot slot renden ze naar een huis van steen. En hoe de wolf ook blies, het huis bleef stevig staan.

Een vergelijking die hier wat op lijkt zijn de woorden van Jezus die heeft gezegd (vrij vertaald): ‘een verstandig man is iemand die zijn huis bouwt op stevige rotsgrond, anders komt de woeste wind en de regen en stort het huis in.’ Voor gelovige mensen is Jezus het fundament in ons leven op wie wij mogen bouwen!

Maar ook de ‘ziel van Iedershuus’ blijft overeind omdat daar het jarenlange gemeenschapsgevoel in zit. En dat is op een geslaagde manier overgedragen voor de toekomst naar de nieuwe Alverman. Maar die toekomst is van ons allemaal afhankelijk! De ziel, de gemeenschap, de saamhorigheid blijft als een stevig fundament staan als wij allemaal ons inzetten!

Pastoor Rick Blom

image_pdf