Wat valt me op in Afferden?

De gemeenschapszin is sterk! Er is behoefte om samen te komen. Afgelopen weekend mocht ik er bij zijn in de feesttent bij het halfvastenbal, een uitverkochte tent. Een kort nachtje voor mij maar de moeite waard! Het was gezellig en ik heb, ondanks de harde muziek, weer leuke en mooie gesprekken mogen voeren met vooral de jeugd. Dat de tent was uitverkocht, laat zien dat er behoefte is aan samenkomst. In de middag vooraf trof ik een grote groep jeugd aan in het dorp en er werd me bevestigd dat de jongeren zich onder elkaar goed samenpakken. Men zet zich in! Er was een grote opkomst en een aanwezigheid van verenigingen bij het evenement ‘nor de bouwput’ en er staan nog een heleboel activiteiten op de planning zoals: koningsdag, 6-kamp, Offers treffe, opening van de Alverman… Het is mooi om dit allemaal te zien. Maar, het gaat natuurlijk niet vanzelf! We moeten samen door 1 deur kunnen om iets te organiseren en als we samenkomen dan is dat met verschillende mensen met allerlei andere karakters.

We gaan op weg naar de Goede Week en Pasen. Jezus is met zijn 12 vrienden, zijn apostelen samen onderweg. En wat waren dat 12 verschillende karakters! De verhalen met de Goede Week en Pasen zijn ook verhalen die over ons gaan! Witte Donderdag, naast de vreugde van het Laatste Avondmaal, ook een verhaal waar verraad en verloochening centraal staan. Goede Vrijdag, een dag waar vergeving naar voren komt. En Pasen het feest dat we vieren dat liefde altijd het laatste woord heeft. Een bemoediging die we allemaal kunnen gebruiken als we het even niet zien zitten en wanneer het onderling niet zo lekker loopt. Komt u ook om naar deze verhalen te luisteren en te ontdekken dat ze voor ons allemaal een belangrijke boodschap willen meegeven??

Pastoor Rick BlomĀ 

image_pdf